Hallo Micro Gorsem - Runkelen (2015) - Knaepen Jean


Hallo Micro Gorsem - Runkelen (2015) - Knaepen Jean


...



Jean Knaepen tijdens zijn plechtige communie


Hubertine Vanmechelen (moeder van Jean Knaepen)


Emile Knaepen (vader van Jean Knaepen)


Ouderlijk huis van Jean Knaepen gelegen in de Herestraat in Runkelen


Jean Knaepen als varkenshoeder



 

ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)