Hallo Micro Gorsem - Runkelen (2015) - Knaepen Jean


Hallo Micro Gorsem - Runkelen (2015) - Knaepen Jean


...Jean Knaepen tijdens zijn plechtige communie


Hubertine Vanmechelen (moeder van Jean Knaepen)


Emile Knaepen (vader van Jean Knaepen)


Ouderlijk huis van Jean Knaepen gelegen in de Herestraat in Runkelen


Jean Knaepen als varkenshoeder 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Behn, (Hendrik) Karel, academiedirecteur

Sint-Truiden 20.08.1845  – Sint-Truiden 11.02.1914 , ongehuwd

Zoon van boekbinder Mathieu (°Hamburg D. 1816) en Maria Magdelena Vliegen uit Gulpen (Nl.). Boekhandelaar-uitgever, o.a. van de Manuel pour la Sainte Communion door redemptorist Ed. Brahm in 1913. Beekstraat, later Steenstraat. Lid Derde Orde. Directeur stedelijke muziekschool 1910. Verhuis van lagere jongensschool in Ridderstraat  naar vml. Collegekapel Nieuwe Steenweg 1911. 

Lees: Raf VAN LAERE, Een Sint-Truidense band uit 1852, in Limburg, 69, 1990, p. 249-251.
Kijk: knipsel uit De Stem van Haspengouw (De Tram), zaterdagblad 1913.