Hallo Micro Gorsem - Runkelen (2015) - Roux Jef


Hallo Micro Gorsem - Runkelen (2015) - Roux Jef


...

Jef Roux


Bertha Joris (moeder van Jef Roux, tevens ook naaister van het dorp Runkelen)


Van links naar rechts: Louis Roux (vader van Jef Roux), Roger Roux (broer van Jef Roux), Bertha Joris (moeder van Jef Roux), Jef Roux, Paula Roux (zus van Jef Roux)Klompenmaker Jozef Roux (grootvader van Jef Roux)

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/