Hallo Micro Velm (2014) - Doucet Herman


Hallo Micro Velm (2014) - Doucet Herman

...


Herman Doucet tijdens zijn legerdienst


Herman Doucet als onderwijzer te VelmGouden bruiloft 1963 van Hélène Smets & Jean Doucet (ouders van Herman Doucet)Rademakers Doucet ‘Roameekers’

Van links naar rechts: Joseph Doucet (nonkel van Herman Doucet), Henri Doucet (nonkel van Herman Doucet), Frans Doucet (nonkel van Herman Doucet), Jean Doucet (vader van Herman Doucet)

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Cartuyvels, (Marie Berthe) Marguerite, ijveraarster

Sint-Truiden 26.07.1871 Louis Woot de Trixhe 

Dochter van burgemeester-vrederechter Clément en Marie Marguérite Florence Macors . Rentenierster, echtgenote sinds 1892 van Louis Charles Adolphe Woot de Trixhe (Les Walleffes 1860 - Dinant 1900), rechter  rechtbank eerste aanleg Dinant. Minderbroedersstraat. Raadslid van het werk van de Dames de la Miséricorde, in de volksmond ‘Dames van de Floere Vod ’, een liefdadige vrouwenclub. Voorzitster van de Kantschool der Ursulinen. Verantwoordelijke voor de afdeling Maatschappelijke Werken van Sint-Truiden op de provinciale expo in 1907. 
Lit.: Djef MIEVIS, De kantnijverheid te Sint-Truiden, Antwerpen: Secretariaat der vrouwenorganisatie, 1908, p. 5; Dieu et le pauvre. Compte-rendu de l’oeuvre des Dames de la miséricorde à Saint-Trond de janvier 1913 à janvier 1914, Sint-Truiden: Moreau, z.j., p. 2; HBSTEV, 2006, p. 123.