Hallo Micro Velm (2014) - Doucet Herman


Hallo Micro Velm (2014) - Doucet Herman

...


Herman Doucet tijdens zijn legerdienst


Herman Doucet als onderwijzer te VelmGouden bruiloft 1963 van Hélène Smets & Jean Doucet (ouders van Herman Doucet)Rademakers Doucet ‘Roameekers’

Van links naar rechts: Joseph Doucet (nonkel van Herman Doucet), Henri Doucet (nonkel van Herman Doucet), Frans Doucet (nonkel van Herman Doucet), Jean Doucet (vader van Herman Doucet)

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)