Hallo Micro Velm (2014) - Huygen Mariette


Hallo Micro Velm (2014) - Huygen Mariette


...


Mariette Huygen


Sidonie Poelmans (grootmoeder van Mariette Huygen langs vaderskant)Van links naar rechts: Stefanie Tilkens (tante van Mariette Huygen langs vaderskant), Jules Huygen (vader van Mariette Huygen), Maria Tilkens (tante      van Mariette Huygen langs vaderskant), Louise Smets (moeder van Mariette Huygen), Louis Smets (grootvader van Mariette Huygen langs moeders- kant); vooraan: Herman Huygen (jongste broer van Mariette Huygen)Louise Smets (moeder van Mariette Huygen)Jufferstraat in Velm

Helemaal achteraan zie je Sidonie Poelmans (grootmoeder van Mariette Huygen langs vaderskant); vooraan links Jules Huygen (vader van Mariette Huygen) en rechts Armand Huygen (nonkel van Mariette Huygen)

Zie ook achteraan de waterpomp! 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Cryns, Pieter (Adriaan), didactisch auteur

Peer 02.04.1857   Vorst Brussel 10.07.1937  Marie Sophie Bervoets 

Zoon van schrijnwerker Jan Francus en Maria Elisabeth Eyckens.  

Normaalschool Sint-Truiden 1873-1876. Hulponderwijzer Paal en gehuwd met Paalse. Hoofdonderwijzer Gelinden, auteur  van leerboeken en van geïllustreerde prijsboeken voor de jeugd. Vader van naaimeesteres Clotilde (°Paal 1886) en van Edgard (°Gelinden 1892), onderwijzer  te Vorst. Dorpsstraat Gelinden. Naar Vorst 1920.
Publicaties: De geschiedenis van België aan de leerlingen van den lageren graad der lagere scholen overeenkomstig het programma van 1 mei 1897, Lier: J. Van In, 1899; Handboekje voor het antialcolisch onderwijs ten gebruike der lagere scholen naar aanleiding van het ministerieel besluit van 2 april 1898, Lier: J. Van In, 1899; De kleine landbouwer. Herhalingsboekje voor de wedstrijden overeenkomstig het ambtelijk programma van 17 september 1898, Lier: J. Van In en Cie, 1900; Rekenoefeningen op de getallen van 1 tot 1.000 en op de eerste beginselen der tiendelige en gewone breuken en van het metrieke stelsel, Lier: Van In & Cie, 1903; Het geroofde egelsnestje en andere vertellingen vertaald en bijeengezameld, Lier: Van In & Cie, 1907; Geschiedenis van den luchtballon, Lier: Jozef Van In & Cie, (1907); Een reisje naar Congo, Lier: Van In & Cie, 1909, met liederen.
Lees: JORISSEN; MINTEN, p. 83, nr. 475.