Hallo Micro Kerkom (2016) - Tits Jeannine


Hallo Micro Kerkom (2016) - Tits Jeannine


...


Jeannine Tits

Jeannine Tits

Van links naar rechts: Louise Coart (tante van Jeannine Tits langs moederskant), Jeanne Coart (tante van Jeannine Tits langs moederskant), Julie Coart (tante van Jeannine Tits langs moederskant), Antonie Coart (mama van Jeannine Tits), ? Lemaire, Irma Lemaire (nicht van Jeannine Tits), ? Lemaire Zittend van links naar rechts: René Swerts, Ernest Swerts, Simone Swerts (neven en nicht van Jeannine Tits)

1934                                     


 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Baltus, Louis (Henri), nijveraar

Sint-Truiden 22.05.1846 Sint-Truiden 15.11.1919 , x Jeanne Vinckenbosch.

Zoon van handelaar Pierre Guillaume en Marie Cathérine Hubertine Damen, Grote Markt.  

Rijksmiddelbare school Sint-Truiden. Groot- en kleinhandel in koloniale waren 1842, samen met broer Richard. Gebouw met magazijnen, koffiebranderij en burelen 1893 Stationsplein. Winkelhuis ‘In Den Olifant ’, Grote Markt. Verblijf in Luik. Medeorganisator Wereldtentoonstelling Luik 1905 en Provinciale tentoonstelling Sint-Truiden 1907. Lid Hoge raad nijverheid en arbeid 1897, ondervoorzitter Handelskamer Limburg. 


Verzameling Roger Moermans1881Oom van kunstschilder Georges, schoonvader van Lambert Keyenberg en … van Maria Nys, vrouw van Aldous Huxley.  

Tabaksmerk ‘Sutlab ’ 1912, naamomkering. Schepen Dejonghstraat, latere notariaat Vreven en restaurant Stadt van Luyck. 

 Publ.: Maandblad van het huis L. Baltus “In den Olifant" St-Truiden, jg. 1, nr. 1, maart 1913; Grafmonument Schurhoven.
Info: Danny Gennez.
Lit.: De Tram, 13.02.1897.