Gasthuisstraat


Gasthuisstraat


Deze straat maakte reeds tijdens het ancien regime deel uit van het stratenpatroon van de stad, weliswaar onder de benaming Hellestraat, naar de gelijknamige volksbuurt er omheen.

Na een vernietigend rapport over de woonkwaliteit in de wijk, besloot de gemeenteraad op 25 november 1901 de hele wijk te saneren. Enkel in de Hellestraat (nu Gasthuisstraat) bleef een straatwand behouden. Na de sloping werden de terreinen tijdelijk gebruikt voor de Provinciale tentoonstelling in 1907, nadien werd heropgebouwd.

In die gesaneerde, nieuwe buurt hoorde een Hellestraat niet meer. De straat kreeg dan de naam Gasthuisstraat, verwijzend naar het ziekenhuis van de Witzusters tussen Diesterstraat en Gasthuisstraat.Situeringsplan Gasthuisstraat


Situeringsplan Gasthuisstraat


         Gasthuisstraat vroeger


  

ONTDEKKING VAN DE DAG

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes aan onze gevels

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes

Priester Fernand Mariën, eerst onderpastoor in Jette en later kloosterdirecteur en godsdienstleraar bij de Ursulinen in Tildonk, startte in 1956 een nationale actie ‘Regnum Mariae’. Op zowat alle huisgevels verschenen houten kapelletjes met daarin een Italiaans plaasteren beeldje van de Madonna. De distributie kaderde in een Mariaal offensief van twaalf weken in de parochie met een propagandadag en een “koninginnedag” waarbij iedereen zijn zelfbouwkapelletje kon afhalen. Voor het vensterglas moest je zelf zorgen, want in principe was het kleinood gratis. Giften werden in dank aanvaard. Bij het overlijden van de initiatiefnemer in 1978 zouden er een kwart miljoen gevelkapelletjes verspreid zijn.

Actie-affiche

In de loop van de actiejaren veranderde het kapelmodel. Kenmerkend bleven de Maria-M getopt met kruisje en het gekroonde M-monogram dat verwees naar het Rijk van Maria. In de laatste fase waren de gevelkapelletjes actueel gestroomlijnd en in kunststof uitgevoerd. De honderden houten exemplaren in Sint-Truiden hebben de tand des tijds meestal niet overleefd. Ze worden zeldzaam.


Gevel school zusters Sint-Vincentius-a-Paulo te Zepperen. Afgebroken. 


Lees: Roger DE BROECK, Gevelkapelletjes in Vlaanderen, in Ons Heem, 55, 2001, nr. 2, p. 196-219: Henri VANNOPPEN, in Kapellen in Vlaanderen, Brussel: FARO, 2002.