Annemoonstraat

Annemoonstraat

In 1966 realiseerde de woningmaatschappij Nieuw Sint-Truiden de woonwijk Kleine Brede Akker. Voor de straatnamen werd inspiratie gezocht bij bloemennamen, allen voorjaarsbloeiers. 

Anemoon: bloemengeslacht van de ranonkelfamilie. In Europa en Azië bestaan er zo'n 150 wilde soorten anemonen. In Vlaanderen komt vooral de bosanemoon voor die in het voorjaar prachtige witte bloemtapijten vormt in oude bossen en parken. Zeldzamer zijn de gele en de blauwe anemoon. Ook als tuinplant zijn er een aantal anemonen in de handel te verkrijgen in de meest uiteenlopende kleuren.


Bron: Plantentuin Meise


AnnemonenSitueringsplan Annemoonstraat


Situeringsplan Annemoonstraat

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)