Zonnebloemlaan


Zonnebloemlaan


In 1970 – 1972 realiseerde de woningmaatschappij Nieuw Sint-Truiden de woonwijk Grote Brede Akker. Voor de straatnamen werd inspiratie gezocht bij bloemen, naar analogie met de Kleine Brede Akker uit 1966, maar ditmaal zomer- en najaarbloeiers.

De zonnebloem of Helianthus annuum is afkomstig van Mexico en werd in de 16e eeuw naar Europa gebracht. Typisch is dat de jonge bloemhoofden overdag de zon volgen. Wanneer de bloemhoofden volwassen zijn, stopt dit. De zonnebloem is een éénjarige plant, dit wil zeggen dat je ze elk jaar opnieuw moet zaaien; niet zo met zijn doorlevende broer, de aardpeer (Heliantus tuberosus) waarvan je de knollen kan opeten.


Bron: Plantentuin MeiseZonnebloemen

Situeringsplan Zonnebloemlaan

Situeringsplan Zonnebloemlaan

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Belet, (Joseph) Nicolas,

Sint-Truiden 24.11.1866  Sint-Truiden 21.02.1953  Marie Barbe Leontine Joris 

Zoon van bakker Pierre en Victorine Robie . Onderwijzer normaalschool Sint-Truiden  1886, leraar basisschool Broeders van Liefde. Hoofdonderwijzer, organist hoofdkerk, dirigent, componist. Tongersesteenweg. Schoonvader van schoolhoofd Malcorps . Stichter zang- en toneelvereniging ‘De Vreugdegalm’ 1897 . Muziek voor een 20-tal zangspelen , meestal op tekst van Arie Entbroukx. Ook muziek voor werken van Jerôme Van Crayeveld, Jan Wellens en Oscar Festraets  .

Publ.: De waarheid lijdt geweld, Zangspel in één bedrijf, tekst en muziek, Antwerpen: J. Janssens, 1931.
 Lit.: JORISSEN; MINTEN, p. 95 nr. 642; LVLACOMP, 2007, p. 36-37.