Zonnebloemlaan


Zonnebloemlaan


In 1970 – 1972 realiseerde de woningmaatschappij Nieuw Sint-Truiden de woonwijk Grote Brede Akker. Voor de straatnamen werd inspiratie gezocht bij bloemen, naar analogie met de Kleine Brede Akker uit 1966, maar ditmaal zomer- en najaarbloeiers.

De zonnebloem of Helianthus annuum is afkomstig van Mexico en werd in de 16e eeuw naar Europa gebracht. Typisch is dat de jonge bloemhoofden overdag de zon volgen. Wanneer de bloemhoofden volwassen zijn, stopt dit. De zonnebloem is een éénjarige plant, dit wil zeggen dat je ze elk jaar opnieuw moet zaaien; niet zo met zijn doorlevende broer, de aardpeer (Heliantus tuberosus) waarvan je de knollen kan opeten.


Bron: Plantentuin MeiseZonnebloemen

Situeringsplan Zonnebloemlaan

Situeringsplan Zonnebloemlaan

 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Trofeeën aan de muur: op handelsmissie

In de oudheid werden in oorlog of jacht veroverde trofeeën aan een stok opgehangen. Dit motief ging een eigen leven leiden als allegorische decoratie. Kalksnijders modelleerden in het nog vochtige stucwerk voorwerpen tussen bloemenslingers aan linten opgehangen.

In het stadhuis op de Grote Markt op het 'schoon verdiep' zijn in de hoge vestibule de vier kunsten en twee speciale thema's uitgewerkt, de zeevaart en het landleven. Die laatste werken dateren waarschijnlijk uit de Hollandse periode (1815-1830) onder burgemeester J.A.N. Van den Berck. Scheepvaart en de Nederlandse vertaling van Vergilius wijzen daarop. Lees: Franz AUMANN, Symboliek op het 'schoon verdiep' van het Sint-Truidense stadhuis, in Sint-Truiden een zoektocht naar symbolen, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2002, p. 19-27; Het stadhuis van Sint-Truiden. Hart van de democratie, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2018, p. 56-61.