STBL Damiaanhof

STBL Damiaanhof

Via het hekwerk krijg je zicht op het enige restant van de middeleeuwse stadsomwalling. Het eerste gedeelte is groen verlicht en bakens van groen licht verwijzen naar pesthuisjes. In de hoek van de tuin werd een zogenaamd pesthuisje gebouwd waar, in tijden van pest, de pater huisde die lijders aan de ziekte bezocht. Hij woonde daar eenzaam en afgezonderd maar dat was nodig. Pest was een gevaarlijke ziekte en mocht hijzelf besmet raken, kon hij dit niet overbrengen op zijn medebroeders.

oude stadsomwalling

In de dikke Lindeboom prijken 2 reuzegrote arenden. Het kunstwerk ‘De Keizerarenden’ is van Steven Vandervelpen.

‘Hemelsblaeuw koleur met eenen arend met twee hoofden van geel koleur met kruyn van zulke kleur, den arend voerende op de borst de letters Sint-Truiden van zwart koleur het wapen gedekt met eene gouden kroon’

Hij haalde zijn inspiratie bij het wapenschild van Sint-Truiden, de tweekoppige arend, een trots gegeven voor onze stad en zijn geschiedenis.

De tweekoppige adelaar symboliseerde in zijn ogen een zekere tweestrijd. Enerzijds een symbool voor kracht en vrijheid, anderzijds zijn dit vandaag de dag zeer fragiele begrippen geworden. We denken hierbij aan vrije meningsuiting, de ongrijpbare macht van de politiek, de vluchtelingen … zoveel verschillende contexten die tot deze vrijheid betrekking hebben.

Als je goed kijkt, vind je ook de prooien!

ONTDEKKING VAN DE DAG

Jammaers, Urbain, geneesheer

Ordingen 07.08.1899   Sint-Truiden 24.03.1988  x Lucie Germeys  

Geboren in winning Deplet. Uit Zeppers smedenfamilie. Enige zoon van liberale rentenier Felix en Antonie Vrijdaghs. Kleinzoon van smid Joannes en Anne Gertrudis Saenen.  

Ll. Klein-Seminarie Sint-Truiden. Twee jaar natuurwetenschappen R.U. Luik, maar overgeschakeld op geneeskunde. Huisdokter met specialiteit kraambed 1925. Praktijk in 1927 verhuisd naar Stenaertberg in Sint-Truiden. 

Wetsdokter en stichter Wetenschappelijke Kring van Geneesheren van Sint-Truiden . Lid van de Orde en van Beroepshof Orde. Lid Maatschappij Wetsgeneeskunde België 1946. Oprichter zondagsdienst dokters Sint-Truiden 1939.

Info: HIP archief. Lit.: Rik PIRARD, Zestig jaar toegewijde huisarts en wetsdokter, in HBVL, 01.04.1987; Dr. Luc RENSON, In Memoriam Urbain Jammaers, Sint-Truiden. 1998; Leven in Oud Zepperen, p. 129-142, 419-421.