Festraets, Christiaan,

ST vermoedelijk, einde 15de eeuw

Dominikaan te Leuven, verwerkte het leven van Sint-Trudo tot een toneelstuk in twee delen, Tspel van Sint Trudo. Mirakelspel en tegelijk mysteriespel voor het landjuweel van de ST rederijkerskamer ‘Ockeleyen’ in 1542, maar niet opgevoerd. De duivel wordt hierin op volkse wijze uitgebeeld.

Lit.: J. STECHER, in BIONAT, 6, 1878, p. 896-898; J. VOLS, in Limburgs Haspengouw, Hasselt, 1951, p. 325; JORISSEN; Florent VAN VINCKENROYE, in NBIOW, 2, 1966, kol. 215-216.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Baltus, Louis (Henri), nijveraar

Sint-Truiden 22.05.1846 Sint-Truiden 15.11.1919 , x Jeanne Vinckenbosch.

Zoon van handelaar Pierre Guillaume en Marie Cathérine Hubertine Damen, Grote Markt.  

Rijksmiddelbare school Sint-Truiden. Groot- en kleinhandel in koloniale waren 1842, samen met broer Richard. Gebouw met magazijnen, koffiebranderij en burelen 1893 Stationsplein. Winkelhuis ‘In Den Olifant ’, Grote Markt. Verblijf in Luik. Medeorganisator Wereldtentoonstelling Luik 1905 en Provinciale tentoonstelling Sint-Truiden 1907. Lid Hoge raad nijverheid en arbeid 1897, ondervoorzitter Handelskamer Limburg. 


Verzameling Roger Moermans1881Oom van kunstschilder Georges, schoonvader van Lambert Keyenberg en … van Maria Nys, vrouw van Aldous Huxley.  

Tabaksmerk ‘Sutlab ’ 1912, naamomkering. Schepen Dejonghstraat, latere notariaat Vreven en restaurant Stadt van Luyck. 

 Publ.: Maandblad van het huis L. Baltus “In den Olifant" St-Truiden, jg. 1, nr. 1, maart 1913; Grafmonument Schurhoven.
Info: Danny Gennez.
Lit.: De Tram, 13.02.1897.