Foullon, Erardus Adamus Servatius, kroniekschrijver

Luik 29.09.1624  22.09.1679 

Zoon van Erard , procureur en stadscommissaris Luik, en Maria Groutars. Halfbroer van Erasmus, raadsheer van de prinsbisschop, en van Jean Erard, Luiks jezuïet en historicus. 

Monnik  Sint-Truiden 1644, priester 1649. Novicenmeester  1652 en regent  van bloeiend seminarie 1657. Onderhandelaar. Samen met abt gevangen genomen. Unaniem verkozen abt Sint-Truiden 1679 maar overleden hetzelfde jaar. Laatste voortzetter van de abdijkroniek 1558-1679 tijdens regentschap. Begraven tussen abten Suetendael en Mannaerts.

Lit.: Guillaume SIMENON, Chronique de Servais Foullon. Abbé de Saint-Trond, Luik, 1910; MONBEL, p. 62; KRONIEK3, p. 1-5 en 314-317, GENEALOGISCH, p. 18-19, geeft 9 juli als geboortedatum.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Jammaers, Urbain, geneesheer

Ordingen 07.08.1899   Sint-Truiden 24.03.1988  x Lucie Germeys  

Geboren in winning Deplet. Uit Zeppers smedenfamilie. Enige zoon van liberale rentenier Felix en Antonie Vrijdaghs. Kleinzoon van smid Joannes en Anne Gertrudis Saenen.  

Ll. Klein-Seminarie Sint-Truiden. Twee jaar natuurwetenschappen R.U. Luik, maar overgeschakeld op geneeskunde. Huisdokter met specialiteit kraambed 1925. Praktijk in 1927 verhuisd naar Stenaertberg in Sint-Truiden. 

Wetsdokter en stichter Wetenschappelijke Kring van Geneesheren van Sint-Truiden . Lid van de Orde en van Beroepshof Orde. Lid Maatschappij Wetsgeneeskunde België 1946. Oprichter zondagsdienst dokters Sint-Truiden 1939.

Info: HIP archief. Lit.: Rik PIRARD, Zestig jaar toegewijde huisarts en wetsdokter, in HBVL, 01.04.1987; Dr. Luc RENSON, In Memoriam Urbain Jammaers, Sint-Truiden. 1998; Leven in Oud Zepperen, p. 129-142, 419-421.