Franck, Marie Alphonse Joseph Henri "pater Servatius", minderbroeder

Sint-Truiden 14.07.1880  Lokeren 17.04.1921 

Broer van pater Gabriël. Minderbroeder Tielt 1898, priester Turnhout 1904. Lector College Lokeren 1905. Bestuurder Sint-Franciscusdrukkerij  1909, modernisering. Twee jaar Duitse gevangenis voor druk gedicht Aan Koning Albert van Hilarion Thans 1916. Abonnementenslag voor De Bode. Gardiaan Mechelen 1913, Luik en Lokeren 1919. Heropbouw College Lokeren na brand 1920 en rector  aldaar.

Lit.: De Bode, 44, 1920-1921, p. 52-54; JORISSEN.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Cartuyvels, (Marie Berthe) Marguerite, ijveraarster

Sint-Truiden 26.07.1871 Louis Woot de Trixhe 

Dochter van burgemeester-vrederechter Clément en Marie Marguérite Florence Macors . Rentenierster, echtgenote sinds 1892 van Louis Charles Adolphe Woot de Trixhe (Les Walleffes 1860 - Dinant 1900), rechter  rechtbank eerste aanleg Dinant. Minderbroedersstraat. Raadslid van het werk van de Dames de la Miséricorde, in de volksmond ‘Dames van de Floere Vod ’, een liefdadige vrouwenclub. Voorzitster van de Kantschool der Ursulinen. Verantwoordelijke voor de afdeling Maatschappelijke Werken van Sint-Truiden op de provinciale expo in 1907. 


Lit.: Djef MIEVIS, De kantnijverheid te Sint-Truiden, Antwerpen: Secretariaat der vrouwenorganisatie, 1908, p. 5; Dieu et le pauvre. Compte-rendu de l’oeuvre des Dames de la miséricorde à Saint-Trond de janvier 1913 à janvier 1914, Sint-Truiden: Moreau, z.j., p. 2; HBSTEV, 2006, p. 123.