Kiezen voor Truiens erfgoed? Ja!

Erfgoeddag  2018

Tentoonstelling ‘Kiezen voor Truiens erfgoed? Ja!’

We vroegen aan diverse verzamelaars en collectiebeheerders uit groot Sint-Truiden om te kiezen voor één object dat volgens hen voor de eeuwigheid dient bewaard te worden en verband houdt met de lokale geschiedenis. Een hartverscheurende en aartsmoeilijke oefening. Maar het is de praktijk van alledag. Want wat bewaar je wel en wat niet?

\\\\

In het licht van Erfgoeddag bieden we alle erfgoedadvocaten een platform om hun keuze te motiveren en tentoon te stellen. Het resultaat is een zeer divers en uiteenlopend aanbod dat aantoont hoe rijk en diepgeworteld de interesse in het eigen erfgoed wel is. De tentoonstelling toont ook aan dat diverse actoren sinds jaren overtuigd zijn van de waarde van het erfgoed uit Sint-Truiden en haar kerkdorpen. 
\\

ONTDEKKING VAN DE DAG

Charter 1404

Charter van 18 november 1404 waarbij de bisschop van Luik en de abt van Sint-Truiden, beiden halfheer van de stad, de verkiezingsprocedure voor het stadsbestuur bevestigen. Met vijf zegels (replica van origineel uit het stedelijk archief ligt in vitrinekast ingangshal stadhuis).


Jan van Beieren, prins-elect van Luik, en Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, herstellen, mits enkele kleine aanpassingen, de voorschriften van abt Zacheus van Vranckenhoven van 28 augustus 1366 over de samenstelling van het stadsbestuur.


Deze oorkonde geeft een momentopname in de strijd voor lokaal zelfbestuur tegen de centrale overheid, en omgekeerd.

Van links naar rechts zien we de zegels van:

- In rode was het zegel van Jan van Beieren, prinsbisschop van Luik en graaf van Loon, S. MAIUS JOHIS. DE…. LEODIENSSIS ET COMITIS LOSSEN

- Zegel van Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, S. ROBERTI DE RIKELE DEI GRA. ABBATIS STI. TRUDONIS

- De stad Sint-Truiden; vooraan Sint-Trudo met palmtak en boek met bovenaan de drie torens van de westbouw van de abdijkerk, SIG. SANCTI TRUDONISachteraan als tegenzegel de gemijterde bisschop, S. LAMBERTI (het stedelijke zegel verwijst uitdrukkelijk naar de beide heren van de stad, geen perron als symbool van stedelijke vrijheden)

- Zegel van het kapittel van Luik, SIG…IS, ECC… LEOD

- Zegel van de abdij van Sint-Truiden, SANCTUS. TRUDO. CONFESSOR. XRI.


Lees: Roger VANBRABANT, Het charter van 18 november 1404. Kritische benadering van een belangrijk politiek archiefstuk van de stad Sint-Truiden, Sint-Truiden: Heemkundige kring van Groot-Sint-Truiden, 2010. Mmv. Thierry Ghys.