fruitverhalen 1

Fruitverhalen


Locatie 1 straeten bevingen 

Victor Strauven (+- 70 jaar oud)

Ik ben gestart als plukker in de jaren vijftig toen ik dertien, veertien jaar was. Het was zo dat sommige mensen het fruit gingen opkopen. En dan mochten wij meegaan met degene die het fruit kocht. Dus gingen we kersen ophalen in de wei. Want er waren groepen plukkers die ver van de sorteerplaats af zaten en dan moesten wij met de fiets, met twee korven aan het stuur, de kersen naar de sorteerders brengen en zo de hele dag op en af hé… We lieten al eens een korf vallen, maar dan raapten we alles natuurlijk snel op. (pauze) Zo verdienden we iets. Mijn eerste fiets heb ik verdiend met het ophalen van kersen in de weiden. En als we dan ongeveer 17 jaar waren, mochten we écht beginnen te plukken. Eerst vanonder aan de boom. En elk jaar mochten we dan hoger gaan tot we volleerde plukkers waren.


NLFR ENG
 DE


 

ONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/