fruitverhalen 2

Fruitverhalen 2


Locatie 2: Pipo 

Veerle Vanhoof (+- 50 jaar oud)

Ik heb altijd interesse voor fruitverwerking gehad. In die zin dat wij thuis graag appelsap dronken. Ik vertel dat altijd als ik mijn verhaal hier doe bij de bedrijfsbezoeken. Toen onze kinderen klein waren, perste ik appelen met een centrifuge, een sapcentrifuge. Maar natuurlijk, hoe meer kinderen, hoe moeilijker en omslachtiger dat werd. Een appelsien dat pers je snel uit met een klein persje. Maar een sapcentrifuge dáár is veel schoonmaakwerk aan achteraf. En toen beslisten wij om na de pluk de laatste palox appelen naar een loonperserij hier in de buurt te brengen. Dan hadden wij ons eigen appelsap. En al vlug werden wij ‘het huisje van het appelsap’. En de kinderen die hier kwamen, vonden dat geweldig lekker. En de kennissen, de familie en iedereen zei: ‘dat is goed, dat moet je zelf beginnen doen’. En zo is de interesse gegroeid. En dan hebben wij een aantal jaren geleden, eigenlijk op één, twee, drie, gezegd ‘ik geef mijn job op, wij gaan met dat appelsap beginnen’. En zo is het PIPO appelsap ontstaan. Wij zijn dat appelsap in kleine flesjes gaan doen. We hebben dan nog een paar andere smaken gecreëerd, met kersensap, met sinaasappelsap zodat de kinderen keuze krijgen en zo gaan wij de kinderen leren appelsap drinken. Dat was en is een beetje mijn, euh missie is een groot woord, maar ik ben daar nu nog altijd van overtuigd.


NL


FR


DE


ENGONTDEKKING VAN DE DAG

Blavier, (Marie Hubert) Emile, politicus

Sint-Truiden 11.05.1884   Sint-Jans-Molenbeek 10 of 16.08.1946 Virginie Crokaert  

Zoon van herenboer Eugène uit Attenhoven en Marie Virginie Devue . Ouderlijk huis hoeve Stayenhof. 

Studeerde Germaanse filologie in Leuven. Voorzitter Limburgse studentengilde . Leraar Paturages 1910, Ath, Gent, Brussel, Chimay, Elsene en koninklijk atheneum Hasselt 1919-1922. Krijgsgevangen burgerwacht WO I, tentenkamp Munster tot begin 1915. Gehuwd met Zellikse. Gemeenteraadslid  1921 en schepen  van openbare werken en onderwijs 1926-1938. Katholiek volksvertegenwoordiger  1921-1945, senator 1946. Bijkomende rechtenstudie afgebroken. Eerst liberaal, dan activist en later katholiek minimalist. Lid Katholieke Vlaamse Kamergroep en verdediger minimumprogramma Van Cauwelaert o.a. in debat met Herman Vos in 1924. 6de jaarlijks congres Katholieke Vlaamse Landsbond  in Sint-Truiden 1927. Wetsvoorstellen bestuurlijke amnestie 1924 en taalgebruik middelbaar onderwijs 1932. Artikels in De Standaard. 

Dagelijks bestuur Katholieke Vlaamsche Landsbond 1930-1935 en betrokken bij de christelijke middenstand. Scheurlijst Verenigde Katholieken1932 na open conflict met conservatief katholieke burgemeester Cartuyvels  over commissarisbenoeming broer Joseph Blavier 1928. Christen-democratisch verruimer. Legendarisch dienstbetoon. IJverde voor sociale huisvesting, oudstrijders, katholiek onderwijs en landbouwersbelangen. Ondervoorzitter literaire Van Veldeke-Leëncomité 1938. Lijkrede door burgemeester Thenaers in De Tram  25.08.1946. Geschilderd portret door Jos Tysmans 1932. 

Grafmonument met IJzertoren Schurhoven.  

 Info: ODIS-databank, AMVC en HIP.
 Lit.: Ernest DE LAMINNE, Notes et impressions de captivité. Contribution à l’histoire de la Kultur, Luik, 1919, p. 23-25; Le cas de M. Blavier, in La Libre Belgique, 42, nr. 340, ca. 1920; Paul VRYDAGHS, Blavier in de amnestie-commissie, in De Schelde, 08.01.1925; HBVL, 22.11.1932; Adriaan LINTERS, Biografie van Emile Blavier, Hasselt: eigen beheer, 1969-1970; Bernard VAN CAUSENBROECK, in NEVLAB, p. 510-511; Frank DECAT, Partijpolitiek in Sint-Truiden tijdens het interbellum. De strijd Cartuyvels-Blavier, in LOLL, 79, 2000, p. 41-96; Urbain VANDERCASTEELEN, De noam Blavjei (BLAVIER) is bekénd in Sintrùin, in 't Bukske, nr. 3, Sint-Truiden: Neigemenneke, 2015, p. 64-66.