fruitverhalen 6

Fruitverhalen


Locatie 6: Tuinbouwschool 

Eddy Leclère (+- 50 jaar oud)

We moeten eigenlijk zeggen, als we de fruitteelt van de laatste 100 jaar bekijken, dat men vroeger overal fruit had. Langs kloosters en kastelen. Daarna kwam er ook rond boerderijen fruit maar in combinatie met veeteelt. De koeien, schapen, enz. konden dan onder de bomen grazen. Langzaamaan is men de fruitteelt in die weiden commercieel gaan bekijken. Daar was wel ‘ne frank mee te verdienen. Later kwamen er fruitmarkten waar men het fruit kon verkopen aan de handelaars. Bijvoorbeeld de kersenmarkt van Sint-Truiden. Boeren gingen naast akkerbouw en veeteelt ook fruit kweken. Men wou daarop inspelen en zo groeide het idee van landbouwonderwijs. In 1923 is dan de tuinbouwschool in Sint-Truiden gesticht. Toen is het fruitteeltgebeuren in Sint-Truiden, allez en het gebied rond Sint-Truiden: laten we zeggen Zuid-Limburg en het Hageland, pas echt gestart. Dat landbouwonderwijs heeft heel wat fruittelers opgeleid. Jonge gasten die bij hun vader in het bedrijf wilden stappen kwamen eerst naar de tuinbouwschool om er fruitteeltonderwijs te volgen. Zoals ook mijn vader destijds heeft gedaan.


NL


FR


DE


ENG

ONTDEKKING VAN DE DAG

Cartuyvels, (Marie Berthe) Marguerite, ijveraarster

Sint-Truiden 26.07.1871 Louis Woot de Trixhe 

Dochter van burgemeester-vrederechter Clément en Marie Marguérite Florence Macors . Rentenierster, echtgenote sinds 1892 van Louis Charles Adolphe Woot de Trixhe (Les Walleffes 1860 - Dinant 1900), rechter  rechtbank eerste aanleg Dinant. Minderbroedersstraat. Raadslid van het werk van de Dames de la Miséricorde, in de volksmond ‘Dames van de Floere Vod ’, een liefdadige vrouwenclub. Voorzitster van de Kantschool der Ursulinen. Verantwoordelijke voor de afdeling Maatschappelijke Werken van Sint-Truiden op de provinciale expo in 1907. 
Lit.: Djef MIEVIS, De kantnijverheid te Sint-Truiden, Antwerpen: Secretariaat der vrouwenorganisatie, 1908, p. 5; Dieu et le pauvre. Compte-rendu de l’oeuvre des Dames de la miséricorde à Saint-Trond de janvier 1913 à janvier 1914, Sint-Truiden: Moreau, z.j., p. 2; HBSTEV, 2006, p. 123.