fruitverhalen 6

Fruitverhalen


Locatie 6: Tuinbouwschool 

Eddy Leclère (+- 50 jaar oud)

We moeten eigenlijk zeggen, als we de fruitteelt van de laatste 100 jaar bekijken, dat men vroeger overal fruit had. Langs kloosters en kastelen. Daarna kwam er ook rond boerderijen fruit maar in combinatie met veeteelt. De koeien, schapen, enz. konden dan onder de bomen grazen. Langzaamaan is men de fruitteelt in die weiden commercieel gaan bekijken. Daar was wel ‘ne frank mee te verdienen. Later kwamen er fruitmarkten waar men het fruit kon verkopen aan de handelaars. Bijvoorbeeld de kersenmarkt van Sint-Truiden. Boeren gingen naast akkerbouw en veeteelt ook fruit kweken. Men wou daarop inspelen en zo groeide het idee van landbouwonderwijs. In 1923 is dan de tuinbouwschool in Sint-Truiden gesticht. Toen is het fruitteeltgebeuren in Sint-Truiden, allez en het gebied rond Sint-Truiden: laten we zeggen Zuid-Limburg en het Hageland, pas echt gestart. Dat landbouwonderwijs heeft heel wat fruittelers opgeleid. Jonge gasten die bij hun vader in het bedrijf wilden stappen kwamen eerst naar de tuinbouwschool om er fruitteeltonderwijs te volgen. Zoals ook mijn vader destijds heeft gedaan.


NL


FR


DE


ENG

ONTDEKKING VAN DE DAG

Delvaux, (Joannes) Josephus, 'Djef Pals'

Brustem 21.03.1838 Brustem 16.04.1929 , x Maria Agnes Wintmolders, xx Marie Françoise Bijloos 

Zoon van handwerker Petrus Joannes en Gertrudis Mathues.  

Dagloner Vrijwilliger bij het Belgische expeditiekorps naar Mexico 1864-1867. Naar verluidt ‘Sterkste man van Limburg ’, droeg mascottepaardje in Mexico over rivier. Boswachter bij baron de Pitteurs-Hiegaerts en kerkwachter Brustem. Vader van de gevreesde zwerversfiguur Tuur ‘Pals’ Bijloos .

Info: Kamiel Stevaux, Danny Gennez en Emile Grommen.
Lit.: Jules FRERE, Jef Pals, in Limburgsche volkskunde, 3, Hasselt, 1936, p. 178-180; DUCHESNE, Albert, L’expédition des volontaires belges au Mexique 1864-1867, Brussel, 1967-1968, p. 699; WWWIST?, p. 66.