Geraert "broeder"

13de eeuw

Minderbroeder, waarschijnlijk te Sint-Truiden of te Tienen. Dichter. Schreef ca. 1280-1290 voor zijn zus in de priorij en later benedictinessenklooster Nonnemielen het berijmd levensverhaal van de heilige Christina en naar alle waarschijnlijkheid ook dit van Lutgardis in Nederlandse verzen. Het zijn omwerkingen van dezelfde Vitae geschreven door Thomas van Cantimpré. 

Ontdekt door professor Bormans bij huisschilder Aerts 1840, die de perkamenten uit Colen meebracht, waar ze vanuit Nonnemielen verzeilden. Het leven van Lutgardis wordt soms toegeschreven aan Willem van Affligem. Broeder Geeraert werd verkeerdelijk gesitueerd in de 14de eeuw en zou ca. 1364 voor zijn zus cellaria Maria Van Hoye dit verhaal hebben geschreven, maar dit werd gecorrigeerd door M. Gysseling.

Sinte kerstinen leven; Dat leven sinte luthgards.

Info: Franz Aumann, Jo Van Mechelen en Camille Vanlangendonck.
Lit.: J.H. BORMANS, Leven van Sinte Christina…, Gent, 1850, inleiding; J. VERCOULLLIE, in BIONAT, 21, 1913, kol. 138; Lucianus CEYSSENS, Poging om het leven van Sinte-Kerstine chronologisch te situeeren, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde, 1947, p. 77-94; ID., in NBIOW, 9, 1981, kol. 269-270; Maurits GYSSELING,
ONTDEKKING VAN DE DAG

Jacobs, Arthur Henri Trudo "Tuurke", verenigingsfiguur

Sint-Truiden 03-11-1927 Sint-Truiden 05-12.2007 , x Lucienne Cuypers 

Zoon van treinstoker- en machinist Gustaaf van Hasselt en Hubertine Marie Louise Paquay , Tentoonstellingsstraat . Ll. bij onderwijzer Hendrik Prijs. Hoofdtreinwachter . Schoonbroer van missionaris Cuypers, Nieuwerkerken.  Metgezel Rik Sterken en advocaat Guy Gysens. Acteur en later decorbouwer Groep Pol Stas. Lid dialectstudiekring Neigemenneke met diverse bijdragen in ‘t Bukske. Lid Vereniging Limburgse Auteurs. Amateur-kalligraaf en lid Kunstkring. 

Postzegelverzamelaar. Figuur in stripverhaal  Dré Mathijs. Hoofdrol als Suske de Poep  in Renovat-verfilming van Het zwakke verzet in 1985, première op 13.09.1986 met regisseur Miel Ruymen.Publ.: Suske de Poep, in ’t Bukske, 1, 1984, p. 52-56; De ràpste pist van Europa, in ’t Bukske, 4, 1998, p. 28-32; Nostàlzjie (gedicht), in ’t Bukske, 4, 1998, p. 61; Duivensport, in ’t Bukske, 5, 2000, p. 24-31; De heen- zonder terugreis, in (Vredesfeesten), brochure, Sint-Truiden. Militaria, 1995, z.p.