Geraert "broeder"

13de eeuw

Minderbroeder, waarschijnlijk te Sint-Truiden of te Tienen. Dichter. Schreef ca. 1280-1290 voor zijn zus in de priorij en later benedictinessenklooster Nonnemielen het berijmd levensverhaal van de heilige Christina en naar alle waarschijnlijkheid ook dit van Lutgardis in Nederlandse verzen. Het zijn omwerkingen van dezelfde Vitae geschreven door Thomas van Cantimpré. 

Ontdekt door professor Bormans bij huisschilder Aerts 1840, die de perkamenten uit Colen meebracht, waar ze vanuit Nonnemielen verzeilden. Het leven van Lutgardis wordt soms toegeschreven aan Willem van Affligem. Broeder Geeraert werd verkeerdelijk gesitueerd in de 14de eeuw en zou ca. 1364 voor zijn zus cellaria Maria Van Hoye dit verhaal hebben geschreven, maar dit werd gecorrigeerd door M. Gysseling.

Sinte kerstinen leven; Dat leven sinte luthgards.

Info: Franz Aumann, Jo Van Mechelen en Camille Vanlangendonck.
Lit.: J.H. BORMANS, Leven van Sinte Christina…, Gent, 1850, inleiding; J. VERCOULLLIE, in BIONAT, 21, 1913, kol. 138; Lucianus CEYSSENS, Poging om het leven van Sinte-Kerstine chronologisch te situeeren, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Taal- en Letterkunde, 1947, p. 77-94; ID., in NBIOW, 9, 1981, kol. 269-270; Maurits GYSSELING,
ONTDEKKING VAN DE DAG

Boden, (Jean Henri Libert) Jules, nijveraar

Klein-Gelmen 02.07.1899  Sint-Truiden 17.11.1989 , x Alice Marie Louage 

Zoon van Libert en Maria Elisabeth Celina Thewis.  

Oprichter en directeur pvba. Trudo-fabrieken Melveren  1934, officieel 1941, samen met Paul Nicolaï, Jozef Herbots en Michel Vanslype. Kocht bedrijf over in 1957 en bouwde dit verder uit met zijn vier zonen Jules, Hubert, Nestor en Lucien. Vanaf 1970 ciderproductie voor Smeets te Hasselt ‘Cidre Beaulieu’ en Looza te Hoepertingen. Cidermerken o.a. Grand Cidre Trudo, Clos de Oiseaux, Prince du Vallon en aperitief Bodini, naamsverwijzing. Schuimwijn Domaine de Terbissae  en goedkope witte wijn Clos St-Trudon . Stationsstraat. 

 Begraven in Klein-Gelmen .  

Info: Roger Duchateau.
 Lees: De Trudo-fabrieken te Sint-Truiden, in Economie in Limburg, 2, 1961, nr. 2, p. 49-54; Jacques COLLEN, Cider in ons traditioneel eetpatroon. Een inheems produkt, in Academie voor de streekgebonden gastronomie. Mededelingsblad en verzamelde opstellen, 2, nr. 3, april 1984, p. 34-105.