Gerinck of Gherinx, Filip, "Philippus G(a)(o)eringus", geneesheer

Sint-Truiden 1549   Luik 11.11.1604  Marie van der Haghen 

Zoon van geneesheer-burgemeester Sint-Truiden.  

Studeerde in Leuven en in Frankrijk. Arts van prinsbisschoppen Gerard van Groesbeek 1579 en Ernest van Beieren. Persoonlijk raadgever. Hydroloog. Schreef over de ijzerhoudende Pliniusfontein Tongeren en de geneeskracht van waterbronnen van Spa. Analyseerde het Tongers water en vond geneeskrachtig ijzer, nitraat en borax. Zijn opvolger als lijfarts en publicist, Thomas de Rye uit Mechelen, huwde met Gerincks weduwe. 

Filip was de vader van jurist kanunnik Ernest en grootvader van de gekende Luikse jurist Charles de Méan (1604-1674). 

Publ.: Description de la fontaine ferrugineuse de Saint-Gilles, près de Tongre (of Tungre?), Luik: G. Morberius, 1578 en diverse heruitgaven.
Lit.: J. J. THONISSEN, in BIONAT, 7, 1883, kol. 670-673; Joris STERKEN, Philippus Gerinx (1549-1604) en de Pliniusfontein te Tongere (Sint-Truidense figuren), in De Tijdspiegel, november 1950, p. 202-203; L. ELAUT, De Limburger Filip Gerincx beschrijft de bronnen van Spa en Tongeren, in Limburg, 36, 1957, p. 11-15 en 29-36; An DELVA, in NBIOW, 14, 1992, p. 208-211.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Burgemeesterwapens

Elke burgemeester laat zijn wapen na

De burgemeesters die bouwden of verbouwden aan het stadhuis lieten hun naam na in de vorm van hun familiewapen. Dat gebeurde zowel bij de torenheropbouw in 1606, de nieuwbouw van het stadhuis in 1759, de inrichting in 1788, de restauratie in 1927 en de actuele restauratie en nieuwe inrichting afgerond in 2016.

Burgemeesters van voor 1795 waren vooral belastinginners en verdelers van stedelijke taken, anders dan de burgemeesters vandaag. De geschilderde wapens uit 1788 in de vroegere raadszaal, nu trouwzaal, zijn niet steeds met heraldische nauwkeurigheid bijgeschilderd in de loop der jaren.

Keel = rood, sabel = zwart en lazuur = blauw.


Jan Lycops1606: gedeeld, in I van keel met gouden korenschoof, in II van goud een huismerk van sabel in de vorm van een patriarchaal kruis onderaan heraldisch rechts herkruist. Belforttoren gevel.


Willem Preuveneers 1606: van keel met gouden keper beladen met drie meerlen in sabel en vergezeld van drie zilveren scheerdersscharen met de punt naar onder. Belfortoren gevel.


Baudoin Moers 1759: van goud met drie morenhoofden van sabel, met wrongen van zilver, geplaatst 2-1. Schoorsteenlambrizering vroegere raadszaal.Maurice Schoenaerts 1759 in zilver een Boergondisch kruis van sabel met over alles heen een zilveren schelp. Schoorsteenlambrizering vroegere raadszaal.


Jean Barthélemy Balthazar de Pitteurs (-Hiegaerts) 1788: van zilver met een groene klimmende leeuw, rood geklauwd en getongd met schuinbalk van goud, beladen met vier zwarte koeken. Plafondlijst vroegere raadszaal.


Trudo Luesemans 1788: gevierendeeld, in I en IV geschaakt van keel en goud in vier rijen, elk van vier vakken. II en III in zilver drie ruiten van lazuur, geplaatst 2-1. Plafondlijst vroegere raadszaal.


Paul Cartuyvels 1927: op lazuur een zilveren, zwemmende zwaan met in het schildhoofd twee gouden sterren. Gebeeldhouwd onder het Trudobeeld in de belforttoren.


Veerle Heeren 2016: in goud een leeuw van keel, met kop en manen van sabel, geklauwd en getongd van lazuur, een gekanteeld schildhoofd van lazuur, bezaaid met venussymbolen van goud. Ingemetseld in de inkomhal.