Gerinck of Gherinx, Filip, "Philippus G(a)(o)eringus", geneesheer

Sint-Truiden 1549   Luik 11.11.1604  Marie van der Haghen 

Zoon van geneesheer-burgemeester Sint-Truiden.  

Studeerde in Leuven en in Frankrijk. Arts van prinsbisschoppen Gerard van Groesbeek 1579 en Ernest van Beieren. Persoonlijk raadgever. Hydroloog. Schreef over de ijzerhoudende Pliniusfontein Tongeren en de geneeskracht van waterbronnen van Spa. Analyseerde het Tongers water en vond geneeskrachtig ijzer, nitraat en borax. Zijn opvolger als lijfarts en publicist, Thomas de Rye uit Mechelen, huwde met Gerincks weduwe. 

Filip was de vader van jurist kanunnik Ernest en grootvader van de gekende Luikse jurist Charles de Méan (1604-1674). 

Publ.: Description de la fontaine ferrugineuse de Saint-Gilles, près de Tongre (of Tungre?), Luik: G. Morberius, 1578 en diverse heruitgaven.
Lit.: J. J. THONISSEN, in BIONAT, 7, 1883, kol. 670-673; Joris STERKEN, Philippus Gerinx (1549-1604) en de Pliniusfontein te Tongere (Sint-Truidense figuren), in De Tijdspiegel, november 1950, p. 202-203; L. ELAUT, De Limburger Filip Gerincx beschrijft de bronnen van Spa en Tongeren, in Limburg, 36, 1957, p. 11-15 en 29-36; An DELVA, in NBIOW, 14, 1992, p. 208-211.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Behn, (Hendrik) Karel, academiedirecteur

Sint-Truiden 20.08.1845  – Sint-Truiden 11.02.1914 , ongehuwd

Zoon van boekbinder Mathieu (°Hamburg D. 1816) en Maria Magdelena Vliegen uit Gulpen (Nl.). Boekhandelaar-uitgever, o.a. van de Manuel pour la Sainte Communion door redemptorist Ed. Brahm in 1913. Beekstraat, later Steenstraat. Lid Derde Orde. Directeur stedelijke muziekschool 1910. Verhuis van lagere jongensschool in Ridderstraat  naar vml. Collegekapel Nieuwe Steenweg 1911. 

Lees: Raf VAN LAERE, Een Sint-Truidense band uit 1852, in Limburg, 69, 1990, p. 249-251.
Kijk: knipsel uit De Stem van Haspengouw (De Tram), zaterdagblad 1913.