Gerinck of Gherinx, Filip, "Philippus G(a)(o)eringus", geneesheer

Sint-Truiden 1549   Luik 11.11.1604  Marie van der Haghen 

Zoon van geneesheer-burgemeester Sint-Truiden.  

Studeerde in Leuven en in Frankrijk. Arts van prinsbisschoppen Gerard van Groesbeek 1579 en Ernest van Beieren. Persoonlijk raadgever. Hydroloog. Schreef over de ijzerhoudende Pliniusfontein Tongeren en de geneeskracht van waterbronnen van Spa. Analyseerde het Tongers water en vond geneeskrachtig ijzer, nitraat en borax. Zijn opvolger als lijfarts en publicist, Thomas de Rye uit Mechelen, huwde met Gerincks weduwe. 

Filip was de vader van jurist kanunnik Ernest en grootvader van de gekende Luikse jurist Charles de Méan (1604-1674). 

Publ.: Description de la fontaine ferrugineuse de Saint-Gilles, près de Tongre (of Tungre?), Luik: G. Morberius, 1578 en diverse heruitgaven.
Lit.: J. J. THONISSEN, in BIONAT, 7, 1883, kol. 670-673; Joris STERKEN, Philippus Gerinx (1549-1604) en de Pliniusfontein te Tongere (Sint-Truidense figuren), in De Tijdspiegel, november 1950, p. 202-203; L. ELAUT, De Limburger Filip Gerincx beschrijft de bronnen van Spa en Tongeren, in Limburg, 36, 1957, p. 11-15 en 29-36; An DELVA, in NBIOW, 14, 1992, p. 208-211.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Gerstmans, Marcel (Robert Gerard Marie), schooldirecteur

Sint-Truiden 12.07.1895   Oostende 25.05.1986   Godelieve Priem  

Zoon van Jean-Baptiste, boekbinder en papierhandelaar met speelgoedwinkel en uitleenbibliotheek ‘In den Wereldbol’ Ridderstraat. Moeder Marie Agnes Rosalie Timmermans. Broer van Alfons, pastoor o.a. te Niel-bij-As.  

Leerling College en student ingenieur Leuven. Memoires over eerste dagen WO I in Sint-Truiden. Secretaris Groeningerwacht Sint-Truiden en ondertekenaar activistisch pamflet WO I. Na legerdienst doctor in fysica en wiskunde Leuven. Leraar athenea Hasselt 1924, Antwerpen, Brugge 1925. Directeur avondonderwijs Handels- en nijverheidsschool Brugge 1931. Internering na WO II, nadien werkzaam bij Leen- en Hypotheekmaatschappij. Ongepubliceerd onderzoek over Azteekse kalender. Guldenboomstraat Brugge.

1905


Publ.: De oorlogsdagen in augustus 1914 te Sint-Truiden. De belevenissen van een brancardier, Sint-Truiden. West-Print, 1965, red. Kamiel Stevaux.
Lit.: WESTVLA, 4, p. 63.