Gerinck of Gherinx, Filip, "Philippus G(a)(o)eringus", geneesheer

Sint-Truiden 1549   Luik 11.11.1604  Marie van der Haghen 

Zoon van geneesheer-burgemeester Sint-Truiden.  

Studeerde in Leuven en in Frankrijk. Arts van prinsbisschoppen Gerard van Groesbeek 1579 en Ernest van Beieren. Persoonlijk raadgever. Hydroloog. Schreef over de ijzerhoudende Pliniusfontein Tongeren en de geneeskracht van waterbronnen van Spa. Analyseerde het Tongers water en vond geneeskrachtig ijzer, nitraat en borax. Zijn opvolger als lijfarts en publicist, Thomas de Rye uit Mechelen, huwde met Gerincks weduwe. 

Filip was de vader van jurist kanunnik Ernest en grootvader van de gekende Luikse jurist Charles de Méan (1604-1674). 

Publ.: Description de la fontaine ferrugineuse de Saint-Gilles, près de Tongre (of Tungre?), Luik: G. Morberius, 1578 en diverse heruitgaven.
Lit.: J. J. THONISSEN, in BIONAT, 7, 1883, kol. 670-673; Joris STERKEN, Philippus Gerinx (1549-1604) en de Pliniusfontein te Tongere (Sint-Truidense figuren), in De Tijdspiegel, november 1950, p. 202-203; L. ELAUT, De Limburger Filip Gerincx beschrijft de bronnen van Spa en Tongeren, in Limburg, 36, 1957, p. 11-15 en 29-36; An DELVA, in NBIOW, 14, 1992, p. 208-211.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.