Gilen, Tony (Albert Marie Ghislain), geneesheer

Sint-Truiden 18.10.1944   Sint-Truiden 12.06.1990 

Zoon van telegraafbediende Jean en Marie Juliette Marguérite Deckers, Sint-Trudostraat.  

College Sint-Truiden. Stichtend voorzitter stedelijke jeugdraad 1963. Huisarts 1969, gemeenteraadslid CVP en folklorist. Bezieler van de dialectkring “’t Neigemenneke”  1980. Verzamelaar Trudonensia. Als bestuurslid Oud-leerlingenvereniging College samensteller basisarchief vereniging. Medestichter Vrienden van de Minderbroeders en Trudo-Abdij-Aktie .

Publ.: Dzjèfke van Gossem, in ’t Bukske nummerou twie, Sint-Truiden: ’t Neigemenneke, 1985, p. 15-16.
Lit.: Schakels, 8, 1990-1991, nr. 1, p. 2.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Behn, (Hendrik) Karel, academiedirecteur

Sint-Truiden 20.08.1845  – Sint-Truiden 11.02.1914 , ongehuwd

Zoon van boekbinder Mathieu (°Hamburg D. 1816) en Maria Magdelena Vliegen uit Gulpen (Nl.). Boekhandelaar-uitgever, o.a. van de Manuel pour la Sainte Communion door redemptorist Ed. Brahm in 1913. Beekstraat, later Steenstraat. Lid Derde Orde. Directeur stedelijke muziekschool 1910. Verhuis van lagere jongensschool in Ridderstraat  naar vml. Collegekapel Nieuwe Steenweg 1911. 

Lees: Raf VAN LAERE, Een Sint-Truidense band uit 1852, in Limburg, 69, 1990, p. 249-251.
Kijk: knipsel uit De Stem van Haspengouw (De Tram), zaterdagblad 1913.