Gilen, Tony (Albert Marie Ghislain), geneesheer

Sint-Truiden 18.10.1944   Sint-Truiden 12.06.1990 

Zoon van telegraafbediende Jean en Marie Juliette Marguérite Deckers, Sint-Trudostraat.  

College Sint-Truiden. Stichtend voorzitter stedelijke jeugdraad 1963. Huisarts 1969, gemeenteraadslid CVP en folklorist. Bezieler van de dialectkring “’t Neigemenneke”  1980. Verzamelaar Trudonensia. Als bestuurslid Oud-leerlingenvereniging College samensteller basisarchief vereniging. Medestichter Vrienden van de Minderbroeders en Trudo-Abdij-Aktie .

Publ.: Dzjèfke van Gossem, in ’t Bukske nummerou twie, Sint-Truiden: ’t Neigemenneke, 1985, p. 15-16.
Lit.: Schakels, 8, 1990-1991, nr. 1, p. 2.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Delvaux, (Joannes) Josephus, 'Djef Pals'

Brustem 21.03.1838 Brustem 16.04.1929 , x Maria Agnes Wintmolders, xx Marie Françoise Bijloos 

Zoon van handwerker Petrus Joannes en Gertrudis Mathues.  

Dagloner Vrijwilliger bij het Belgische expeditiekorps naar Mexico 1864-1867. Naar verluidt ‘Sterkste man van Limburg ’, droeg mascottepaardje in Mexico over rivier. Boswachter bij baron de Pitteurs-Hiegaerts en kerkwachter Brustem. Vader van de gevreesde zwerversfiguur Tuur ‘Pals’ Bijloos .

Info: Kamiel Stevaux, Danny Gennez en Emile Grommen.
Lit.: Jules FRERE, Jef Pals, in Limburgsche volkskunde, 3, Hasselt, 1936, p. 178-180; DUCHESNE, Albert, L’expédition des volontaires belges au Mexique 1864-1867, Brussel, 1967-1968, p. 699; WWWIST?, p. 66.