de Menten de Horne, ridder Jean Théodore Ferdinand Leopold, burgemeester

Sint-Truiden 02.06.1789   Sint-Truiden 08.10.1860  Marie de Stappers 

Zoon van eigenaar Léon François te Horne en gravin Anne Cathérina de Corswarem Looz. Gematigd liberaal. Lid provinciale staten, maire Kortijs en Niel. Burgemeester Sint-Truiden 1832-1836. Arrondissementscommissaris Hasselt 1840-1846. Gehuwd met dochter van Willem de Stappers-Vanderstraeten, laatste heer Brustem , overleden in Maastricht. Plankstraat .

Lit.: EPNB, 1994, p. 99.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Behn, (Hendrik) Karel, academiedirecteur

Sint-Truiden 20.08.1845  – Sint-Truiden 11.02.1914 , ongehuwd

Zoon van boekbinder Mathieu (°Hamburg D. 1816) en Maria Magdelena Vliegen uit Gulpen (Nl.). Boekhandelaar-uitgever, o.a. van de Manuel pour la Sainte Communion door redemptorist Ed. Brahm in 1913. Beekstraat, later Steenstraat. Lid Derde Orde. Directeur stedelijke muziekschool 1910. Verhuis van lagere jongensschool in Ridderstraat  naar vml. Collegekapel Nieuwe Steenweg 1911. 

Lees: Raf VAN LAERE, Een Sint-Truidense band uit 1852, in Limburg, 69, 1990, p. 249-251.
Kijk: knipsel uit De Stem van Haspengouw (De Tram), zaterdagblad 1913.