Goffin, (Marie Josèph) Walthère, gemeenteraadslid ST

 Soheit-Tinlot 08.09.1859   Sint-Truiden 18.04.1914 Maria Lafosse 

Zoon van Louis en Isabelle Schils.  

Griffier  vredegerecht. Algemeen secretaris burgerlijke hospitalen en bureel voor weldadigheid. Katholiek gemeenteraadslid 1895-1903 en 1906-1911. Stationsstraat . Voorzitter kerkfabriek Sint-Marten. Secretaris Sint-Vincentiusgenootschap . Stichtend secretaris Onderlinge Bijstand Sint-Truiden en medestichter Limburgs verbond der maatschappijen van onderlinge bijstand . Medestichter diverse spaarkassen. Stichtend secretaris Lijfrentekas kanton Sint-Truiden. Secretaris uitvoerend comité Trudofeesten  1893. Bestuurder Sint-Truidensche samenwerkende maatschappij tot aanwerven van goedkoope woningen  1894. Ondervoorzitter feestmaatschappij Kunst en Vreugd .

Lit.: GVSint-Truiden 09.11.1895.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.