Goffin, (Marie Josèph) Walthère, gemeenteraadslid ST

 Soheit-Tinlot 08.09.1859   Sint-Truiden 18.04.1914 Maria Lafosse 

Zoon van Louis en Isabelle Schils.  

Griffier  vredegerecht. Algemeen secretaris burgerlijke hospitalen en bureel voor weldadigheid. Katholiek gemeenteraadslid 1895-1903 en 1906-1911. Stationsstraat . Voorzitter kerkfabriek Sint-Marten. Secretaris Sint-Vincentiusgenootschap . Stichtend secretaris Onderlinge Bijstand Sint-Truiden en medestichter Limburgs verbond der maatschappijen van onderlinge bijstand . Medestichter diverse spaarkassen. Stichtend secretaris Lijfrentekas kanton Sint-Truiden. Secretaris uitvoerend comité Trudofeesten  1893. Bestuurder Sint-Truidensche samenwerkende maatschappij tot aanwerven van goedkoope woningen  1894. Ondervoorzitter feestmaatschappij Kunst en Vreugd .

Lit.: GVSint-Truiden 09.11.1895.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Biets, (Hubert Eduard) Joseph, "Pater Benignus"

Sint-Truiden Bevingen 30.03.1886   Sint-Truiden 6.05.1959

Zoon van dagloner Gerard en Marie Gertrude Celis. Neef van pastoor Eduard Hayen.  

Broeders Sint-Truiden. Via paters Fulgence en Thomas Renson intrede augustijnen Gent 1903. Priester  1908. Legeraalmoezenier  WO I, bij Belgische vluchtelingen in Amersfoort, en in Saffraanberg. Prior De Haan-aan-Zee 1919. Onderpastoor Sint-Stefanus Gent 1921. Definitor Augustijnenprovincie. Bevriend met pastoor Peeters en burgemeester Paul Cartuyvels in Bevingen. Huishoofd in enkele gehuurde sociale woningen. 

Oprichter Sint-Augustinusparochie in de tuinwijk Nieuw Sint-Truiden  1928, bouwer noodkerk en kapelaan  OLV-kerk. Bouwer lagere jongensschool en kleuterschool 1930 en lagere meisjessschool 1932. Provinciaal 1932-1946 met stichtingen in Bouge, Marchienne-au-Pont en Kontich. Prior en pastoor parochie Nieuw Sint-Truiden 1947 en kerkbouwer 1952-1955. Gouden priesterjubileum 1958 . Begraven in familiegraf in Bevingen. 

 Lit.: PARTIJPOLITIEK, p. 55 met portret; BEVING, p. 26-27; Jozef SMEESTERS, Nieuw Sint-Truiden en de tuinwijk, in Monumenten van de toekomst? Modern bouwen in Sint-Truiden 1900-1975, Sint-Truiden. stadsbestuur, 2008, p. 77-79.