Groffi, (Marie Louise Irma) Yvonne, "Y.V.H.G.", gidsenleidster

Sint-Truiden 02.11.1911  Leuven 15.10.1953  Maurits Van Haegendoren 

Dochter van Marie Albert Gustave, bediende, winkelier en caféhouder Luikerstraat en Marie Ursule Cordule Sweldens van Brustem. Zus van schepen René Groffi. Moeder van politicologe-sociologe Mieke Van Haegendoren, Hasseltse vicerector en voorzitter nationale Vrouwenraad.  

H.Graf Sint-Truiden en Filles de la Croix Luik. Sint-Lutgardisschool Antwerpen 1926. Laureaat landbouwhuishoudregentaat Berlaar 1932. Lerares klassieke talen Lutgardisschool Antwerpen. Koorlid Lodewijk de Vocht Antwerpen en Davidsfonds Sint-Truiden. IJveraar Werk der Foorkramers. Hoofdakela VVKS, gehuwd 1939 met VVKS-commissaris en latere senator Maurits Van Haegendoren (1903-1994). Pedagogische handboekjes voor leidsters van jeugdbewegingen. Schreef onder eigen naam, maar meestal samen met haar echtgenoot. Stichter Katholieke Vlaamse Meisjesgidsen of ‘Blauwe Gidsen’ 1939, afgesplitst uit unitaire Gidsen. Buiten beweging gezet en stichter Vlaams Verbond Katholieke Meisjes-Gidsen 1948. Stichter Lutgardis-ring als koepel voor Vlaamse meisjesverenigingen 1952. Overleden bij geboorte zevende kindje. Begraven in Heverlee.

Publ.: Wat vertellen? 52 thema’s voor verhalen, Leuven: De Pijl, 1942; met M. VAN HAEGENDOREN; Meisjesgidsen. Inleiding tot de beweging der meisjesgidsen, 3dln., Leuven: Vlaamsche scouts pers comité, 1942; met M. VAN HAEGENDOREN, Schoonheid en liefde. Voortrekkerij voor meisjes, Leuven: Vlaamsche scouts pers comité, 1943; Kabouters. Een schema voor jeugdwerk voor 8 tot 11 jarige meisjes, Leuven: Vlaamsche scouts pers comité, 1944; Eerste schreden. Derde-klas eischen voor meisjes-gidsen, Brussel: Vlaamsche scouts pers comité, 1946; met M. VANHAEGENDOREN, Meisjes-Gidsen. Handboek voor leidsters, Brussel: Vlaamsche scouts pers comité vzw., 1947.
Info: VVKSM en Mieke Van Haegendoren.
Lit.: Clem DE RIDDER, Yvonne Vanhaegendoren-Groffi, een sterke vrouw van Vlaanderen, Leuven: Katholieke Vlaamse Meisjes-Gidsen, 1954; JORISSEN; Katrien CAIGNIE en Louis VOS, in NEVLAB, p. 1360 en Staf VERMEIRE en Luc VANDEWEYER, in NEVLAB, p. 1968.
ONTDEKKING VAN DE DAG

IJzeren kruisen


Het station van Sint-Truiden, vermoedelijk op 11 augustus 1915. Een jaar na de veldslagen in Orsmaal-Gussenhoven en Halen zakt generaal Moritz von Bissing af naar het voormalige slagveld. Hij deelt er enkele IJzeren Kruisen (de hoogste Duitse onderscheiding) uit aan moedige soldaten.

Von Bissing, zelf een voormalige cavalerieofficier, was sinds december 1914 in functie als gouverneur-generaal december 1914 in functie als gouverneur-generaal van het bezette België. In die hoedanigheid is hij de hoogste Duitse militair van het land en heeft Von Bissing een nagenoeg onbeperkte macht. Von Bissing streeft naar een volledige naoorlogse aanhechting van ons land bij het Duitse rijk, maar hij sterft nog tijdens de oorlog, op 18 april 1917. Hij is dan 73. 

De Duitsers waren trouwens gek op de grandeur van dergelijke ceremonies. Op de voorgrond staat een muziekkapel met pinhelmen, klaar om een eresaluut te spelen. Uit verslagen uit de oorlogsjaren weten we dat diezelfde muziekkapel elke week het beste van zichzelf gaf op de kiosk in Sint-Truiden.

 Bron: HBVL.be

Lees: Sint-Truiden in de Eerste Wereldoorlog. Bronnenboek, Balen: Studium Generale, 2013.