Groffi, (Marie Louise Irma) Yvonne, "Y.V.H.G.", gidsenleidster

Sint-Truiden 02.11.1911  Leuven 15.10.1953  Maurits Van Haegendoren 

Dochter van Marie Albert Gustave, bediende, winkelier en caféhouder Luikerstraat en Marie Ursule Cordule Sweldens van Brustem. Zus van schepen René Groffi. Moeder van politicologe-sociologe Mieke Van Haegendoren, Hasseltse vicerector en voorzitter nationale Vrouwenraad.  

H.Graf Sint-Truiden en Filles de la Croix Luik. Sint-Lutgardisschool Antwerpen 1926. Laureaat landbouwhuishoudregentaat Berlaar 1932. Lerares klassieke talen Lutgardisschool Antwerpen. Koorlid Lodewijk de Vocht Antwerpen en Davidsfonds Sint-Truiden. IJveraar Werk der Foorkramers. Hoofdakela VVKS, gehuwd 1939 met VVKS-commissaris en latere senator Maurits Van Haegendoren (1903-1994). Pedagogische handboekjes voor leidsters van jeugdbewegingen. Schreef onder eigen naam, maar meestal samen met haar echtgenoot. Stichter Katholieke Vlaamse Meisjesgidsen of ‘Blauwe Gidsen’ 1939, afgesplitst uit unitaire Gidsen. Buiten beweging gezet en stichter Vlaams Verbond Katholieke Meisjes-Gidsen 1948. Stichter Lutgardis-ring als koepel voor Vlaamse meisjesverenigingen 1952. Overleden bij geboorte zevende kindje. Begraven in Heverlee.

Publ.: Wat vertellen? 52 thema’s voor verhalen, Leuven: De Pijl, 1942; met M. VAN HAEGENDOREN; Meisjesgidsen. Inleiding tot de beweging der meisjesgidsen, 3dln., Leuven: Vlaamsche scouts pers comité, 1942; met M. VAN HAEGENDOREN, Schoonheid en liefde. Voortrekkerij voor meisjes, Leuven: Vlaamsche scouts pers comité, 1943; Kabouters. Een schema voor jeugdwerk voor 8 tot 11 jarige meisjes, Leuven: Vlaamsche scouts pers comité, 1944; Eerste schreden. Derde-klas eischen voor meisjes-gidsen, Brussel: Vlaamsche scouts pers comité, 1946; met M. VANHAEGENDOREN, Meisjes-Gidsen. Handboek voor leidsters, Brussel: Vlaamsche scouts pers comité vzw., 1947.
Info: VVKSM en Mieke Van Haegendoren.
Lit.: Clem DE RIDDER, Yvonne Vanhaegendoren-Groffi, een sterke vrouw van Vlaanderen, Leuven: Katholieke Vlaamse Meisjes-Gidsen, 1954; JORISSEN; Katrien CAIGNIE en Louis VOS, in NEVLAB, p. 1360 en Staf VERMEIRE en Luc VANDEWEYER, in NEVLAB, p. 1968.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Cryns, Pieter (Adriaan), didactisch auteur

Peer 02.04.1857   Vorst Brussel 10.07.1937  Marie Sophie Bervoets 

Zoon van schrijnwerker Jan Francus en Maria Elisabeth Eyckens.  

Normaalschool Sint-Truiden 1873-1876. Hulponderwijzer Paal en gehuwd met Paalse. Hoofdonderwijzer Gelinden, auteur  van leerboeken en van geïllustreerde prijsboeken voor de jeugd. Vader van naaimeesteres Clotilde (°Paal 1886) en van Edgard (°Gelinden 1892), onderwijzer  te Vorst. Dorpsstraat Gelinden. Naar Vorst 1920.
Publicaties: De geschiedenis van België aan de leerlingen van den lageren graad der lagere scholen overeenkomstig het programma van 1 mei 1897, Lier: J. Van In, 1899; Handboekje voor het antialcolisch onderwijs ten gebruike der lagere scholen naar aanleiding van het ministerieel besluit van 2 april 1898, Lier: J. Van In, 1899; De kleine landbouwer. Herhalingsboekje voor de wedstrijden overeenkomstig het ambtelijk programma van 17 september 1898, Lier: J. Van In en Cie, 1900; Rekenoefeningen op de getallen van 1 tot 1.000 en op de eerste beginselen der tiendelige en gewone breuken en van het metrieke stelsel, Lier: Van In & Cie, 1903; Het geroofde egelsnestje en andere vertellingen vertaald en bijeengezameld, Lier: Van In & Cie, 1907; Geschiedenis van den luchtballon, Lier: Jozef Van In & Cie, (1907); Een reisje naar Congo, Lier: Van In & Cie, 1909, met liederen.
Lees: JORISSEN; MINTEN, p. 83, nr. 475.