Grooten, Henri Joseph, "Harrie" "De rosse afgod", "Wilson", volksfiguur

Sint-Truiden 27.03.1865   Sint-Truiden 09.11.1925  ongehuwd 

Zoon van dagloner François Antoine en Rosalie Buijskens.  

Grote gestalte, blond haar en verdraaid oog, als geheelonthouder volgeling van kanunnik Senden. Verbleef in het Oudemannenhuis. Beschouwd als helderziende. Verkoper van lokaal zaterdagblad De Tram en van heiligenprentjes. Straatprediker, zong ook plechtig de ‘Marseillaise’. Beeldde bij Trudostoet een afgod uit en bij bevrijdingsstoet na WO I president Wilson die de Duitse keizer uitschold, vandaar zijn bijnamen. J. Tysmans schilderde hem als verkoper van De Tram.

Info: Kamiel Stevaux.
Lit.: Jules FRERE, in Limburgsche volkskunde, 3, Hasselt, 1936, p. 183-184.
ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)