Grooten, Henri Joseph, "Harrie" "De rosse afgod", "Wilson", volksfiguur

Sint-Truiden 27.03.1865   Sint-Truiden 09.11.1925  ongehuwd 

Zoon van dagloner François Antoine en Rosalie Buijskens.  

Grote gestalte, blond haar en verdraaid oog, als geheelonthouder volgeling van kanunnik Senden. Verbleef in het Oudemannenhuis. Beschouwd als helderziende. Verkoper van lokaal zaterdagblad De Tram en van heiligenprentjes. Straatprediker, zong ook plechtig de ‘Marseillaise’. Beeldde bij Trudostoet een afgod uit en bij bevrijdingsstoet na WO I president Wilson die de Duitse keizer uitschold, vandaar zijn bijnamen. J. Tysmans schilderde hem als verkoper van De Tram.

Info: Kamiel Stevaux.
Lit.: Jules FRERE, in Limburgsche volkskunde, 3, Hasselt, 1936, p. 183-184.
ONTDEKKING VAN DE DAG

De Alvermannekes

De Alvermannekes

Te Engelmanshoven  heeft mijn mam de pijp gezien waar de alvermannekens uitkwamen. Die hadden in de grond kasten en tafels van aarde. En als ge moest wassen of bakken, dan moest ge maar een goeie koek gereed leggen en zeggen:

'Ik wou dat de alvermannekens kwamen bakken',

dan kwamen ze uw werk doen. '

Ik heb eens horen vertellen van een vrouw die zonder 'maagd' zat en die wenste dat de alvermannekens kwamen.

'Ik zal een teil rijstpap voor hen maken' zei ze.


Maar toen kwamen ze daar altijd en ze waren daar zo thuis dat ze in de keuken kwamen. En toen daar een nieuwe 'maagd' was, vielen ze die altijd lastig en die was kwaad. Toen zei de vrouw dat tegen een overste van de alvermannekens.

'Weet ge wat ge doet, zei die, het is een 'mottig' middel, als ze nog eens komen, dan geeft ge haar een snee brood en dan moet ze gaan zitten en kuimen of ze moet pissen en kakken.'

Met acht man kwamen ze binnen en toen deed die dat en toen ze dat zagen, riepen ze allemaal gelijk:

'Haaaa, foei, eten, bijten, schijten, zijken gelijk, haaaa, foei!' 

en toen liepen ze weg, terwijl ze hun neus toehielden en ze zijn niet meer teruggekomen.

Opgetekend door F. Beckers in 1948

 Bron: volksverhalenbank.be