Guymy, (Joannes) Constant, onderwijzer

Velm 01.01.1899   Aalst 16.09.1968  Ludovica Haubrechts. 

Zoon van schilder en dorpswinkelier Joannes Andreas en Maria Dorothea Sidonia Streignaerts.  

Normaalschool Sint-Truiden 1916-1920. Onderwijzer gemeenteschool Velm  en sinds 1946 rijksmiddelbare school Sint-Truiden. Secretaris en propagandist-spreker Bond Kroostrijke Huisgezinnen Velm 1924. Secretaris 1932 en provinciaal afgevaardigde 1937 Limburgs Sportcomiteit van de Belgische Wielrijdersbond . Secretaris Zuid-Limburgse Wielerclub (°1946) 1954. Liberaal ijveraar als secretaris en bibliothecaris van het in 1937 succesvol heropgerichte Willemsfonds. Perscorrespondent.

Info: Gaston Thierie.
Lit.: MINTEN, p. 164, p. 1568.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Gerstmans, Marcel (Robert Gerard Marie), schooldirecteur

Sint-Truiden 12.07.1895   Oostende 25.05.1986   Godelieve Priem  

Zoon van Jean-Baptiste, boekbinder en papierhandelaar met speelgoedwinkel en uitleenbibliotheek ‘In den Wereldbol’ Ridderstraat. Moeder Marie Agnes Rosalie Timmermans. Broer van Alfons, pastoor o.a. te Niel-bij-As.  

Leerling College en student ingenieur Leuven. Memoires over eerste dagen WO I in Sint-Truiden. Secretaris Groeningerwacht Sint-Truiden en ondertekenaar activistisch pamflet WO I. Na legerdienst doctor in fysica en wiskunde Leuven. Leraar athenea Hasselt 1924, Antwerpen, Brugge 1925. Directeur avondonderwijs Handels- en nijverheidsschool Brugge 1931. Internering na WO II, nadien werkzaam bij Leen- en Hypotheekmaatschappij. Ongepubliceerd onderzoek over Azteekse kalender. Guldenboomstraat Brugge.

1905


Publ.: De oorlogsdagen in augustus 1914 te Sint-Truiden. De belevenissen van een brancardier, Sint-Truiden. West-Print, 1965, red. Kamiel Stevaux.
Lit.: WESTVLA, 4, p. 63.