Guymy, (Joannes) Constant, onderwijzer

Velm 01.01.1899   Aalst 16.09.1968  Ludovica Haubrechts. 

Zoon van schilder en dorpswinkelier Joannes Andreas en Maria Dorothea Sidonia Streignaerts.  

Normaalschool Sint-Truiden 1916-1920. Onderwijzer gemeenteschool Velm  en sinds 1946 rijksmiddelbare school Sint-Truiden. Secretaris en propagandist-spreker Bond Kroostrijke Huisgezinnen Velm 1924. Secretaris 1932 en provinciaal afgevaardigde 1937 Limburgs Sportcomiteit van de Belgische Wielrijdersbond . Secretaris Zuid-Limburgse Wielerclub (°1946) 1954. Liberaal ijveraar als secretaris en bibliothecaris van het in 1937 succesvol heropgerichte Willemsfonds. Perscorrespondent.

Info: Gaston Thierie.
Lit.: MINTEN, p. 164, p. 1568.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Jadoul, Jules (Auguste Joseph), missionaris

Velm 14.06.1872   Nieuw Antwerpen (Congo) 04.02.1902. 

Zoon van landbouwer Pierre Joseph en Antonia Sacré. Broer o.a. van Arthur en van missionaris Theophile.  

Klein Seminarie. Scheutist 1891 en priester  1896. Missiepost Moanda bij Banana 1896. Parochie Boma 1899. Korte tijd terug in België 1900. Directeur schoolkolonie Nieuw Antwerpen of Bangala in Evenaarsgebied 1901.

Publ.: Ce que c’est qu’une paroisse au Congo, in: Missions en Chine et au Congo, 1900, p. 490-493.
Lit.: Belgische koloniale biografie, 2, 1948-1950, kol. 504-505; CONGO, p. 101-104.