(Van) Herckenroye, Willem, generaal overste

Sint-Truiden 1559 Tongeren 13.03.1632. 

Regulier kanunnik Windesheimer Augustijnen Tongeren 1579. Priester 1584. Bibliothecaris, econoom, verpleger, procurator, prior 1604. In 1605 bij visitatieronde gevangengenomen door Staatse soldaten in Kleve. Commissaris visitator van de kloosters in Luik 1620 en 1623. Oprichter College in Tongeren 1624. Generaal overste van de Augustijnen van Windesheim 1628 en wederoprichter twaalf kloosters in protestants Duitsland, later grotendeels verwoest door de Zweden in 1631. Weldoener van armen en handhaver orderegel. Ga naar test

Grafsteen in koor van Tongerse basiliek.

Handschriften: Collectaneorum seu exhortationum capitularium volumen; Remedia contra pusillanimitatem et scrupulos ex S.S. Patrum dictis; Modus adjuvandi morituros; Meditationum liber cum modo meditandi; Modus visitandi monasteria; Excercitia pietatis per ferias distributa.
Lit.: Jean Noël PAQUOT, Mémoires pour servir à l’histoire littéraire des dix-sept provinces des Pays-Bas, de la principauté de Liège et de quelques contrées voisine, Leuven: Imprimerie académique, 1765-1770, 9, p. 191-193; BECDELIEVRE, p. 453-454; J. J. THONISSEN, in BIONAT, 9, 1886, kol. 240; Ch. M. THYS, Essai de biographie tongroise, Tongeren, 1891, p. 290-292; J. PAQUAY, Het Regulieren Klooster en Latijnsch College te Tongeren, in BSSLL, 37, 1923, p. 114-115; JORISSEN; (ed. W. LOURDAUX en E. PERSOONS), Petri TRUDONENSIS, Catalogus scriptorum Windeshemensium, (KUL. Werken op het gebied van de geschiedenis en de filologie, reeks 5, 3), Leuven: Universitaire uitgaven, 1968, p. 53-54.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Folcardus, abt ST

 Sint-Truiden 11.05.1145 

Jong ingetreden als monnik. Cellarius en cantor 1108, proost 1112. Ondanks protest van graaf van Duras  tot abt gewijd in Fosse 1138. Restaureerde verder de abdij na Rodulfus o.a. slaapzaal, kapittelzaal en infirmerie. Was in conflict met Arnold van Diest en maakte bezetting mee door Godfried van Brabant in 1140 en 1142. Ontving talrijke schenkingen van lokale burgerij, maar onderging brouwersopstand in 1143-1144. Liet goed in Hakendover  na. Begraven in midden abdijkerk 1145.

Lit.: RECUEIL, p. 14; MONBEL, p. 43-44; KRONIEK2, p. 10-24.