(Van) Herckenroye, Willem, generaal overste

Sint-Truiden 1559 Tongeren 13.03.1632. 

Regulier kanunnik Windesheimer Augustijnen Tongeren 1579. Priester 1584. Bibliothecaris, econoom, verpleger, procurator, prior 1604. In 1605 bij visitatieronde gevangengenomen door Staatse soldaten in Kleve. Commissaris visitator van de kloosters in Luik 1620 en 1623. Oprichter College in Tongeren 1624. Generaal overste van de Augustijnen van Windesheim 1628 en wederoprichter twaalf kloosters in protestants Duitsland, later grotendeels verwoest door de Zweden in 1631. Weldoener van armen en handhaver orderegel. Ga naar test

Grafsteen in koor van Tongerse basiliek.

Handschriften: Collectaneorum seu exhortationum capitularium volumen; Remedia contra pusillanimitatem et scrupulos ex S.S. Patrum dictis; Modus adjuvandi morituros; Meditationum liber cum modo meditandi; Modus visitandi monasteria; Excercitia pietatis per ferias distributa.
Lit.: Jean Noël PAQUOT, Mémoires pour servir à l’histoire littéraire des dix-sept provinces des Pays-Bas, de la principauté de Liège et de quelques contrées voisine, Leuven: Imprimerie académique, 1765-1770, 9, p. 191-193; BECDELIEVRE, p. 453-454; J. J. THONISSEN, in BIONAT, 9, 1886, kol. 240; Ch. M. THYS, Essai de biographie tongroise, Tongeren, 1891, p. 290-292; J. PAQUAY, Het Regulieren Klooster en Latijnsch College te Tongeren, in BSSLL, 37, 1923, p. 114-115; JORISSEN; (ed. W. LOURDAUX en E. PERSOONS), Petri TRUDONENSIS, Catalogus scriptorum Windeshemensium, (KUL. Werken op het gebied van de geschiedenis en de filologie, reeks 5, 3), Leuven: Universitaire uitgaven, 1968, p. 53-54.
ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)