Herman, (Joseph Antoine François) Urbain, geneesheer

Sint-Truiden 30.07.1890   Luik 22.01.1974  x Germaine Delacroix 

Zoon van lokale arts en Waalse moeder . Weggevoerde burgerwacht, trof naar verluidt Duitse cavalerieofficier ‘prins’ von Bülow met geweerkogel in de keel bij de inval op 10 augustus 1914. Zoutstraat. Franstalig. 

Huwde met dochter van kolonel Odilon Delacroix en Jane Baltus. Voorzitter liberale associatie. Liberaal lijsttrekker Kamerverkiezing 1936 en gemeenteraadsverkiezingen 1932 en 1938. Gemeenteraadslid liberalen 1932 samen met Ferdinand Leunen. Schreef brief naar koning tijdens conflict katholieken Cartuyvels-Blavier. Neef van geneesheer Georges Herman (1909-1937). Voorzitter nationaal werk der oorlogswezen en nationaal werk der slachtoffers van den arbeid. Schoonvader van Christian de Duve (°1917), Nobelprijswinnaar geneeskunde 1974 , die in 1943 met dochter Janine huwde.

Info: Franz Aumann en Jacques Herman.
Lit.: De Volkswil, 19.03.1933; Louis STERKEN, Prins von Bülow neergeschoten, in HBVL, 11.11.1954; EPNB, 1988, p. 85-86; PARTIJPOLITIEK, p. 80-81.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/