Herman II, abt ST

Neef van Herman I. Betwiste abt  Sint-Truiden 1095. Aangeduid door Godfried van Bouillon, maar afgezet en geëxcommuniceerd door bisschop Otbert van Luik. Gevlucht naar Halen en later naar de hoogvoogd Hendrik van Limburg. Rivaliteit tussen hertog van Limburg en graaf van Loon. 

Abdijbezittingen van overal belaagd, secularisatie van gemeenschap overwogen. Ook tijdens abten Diederik en Rodolfus bleef de Limburgse hertog zijn kandidaat Herman naar voor schuiven, zo in 1066. Ook de graaf van Duras steunde Herman een tijd. Geschil opgelost in 1107 te Luik, waar Herman na pleidooi van Otbert zijn fout toegaf en zich terugtrok in de priorij Saint-Symphorien Condroz.

Lit.: MONBEL, p. 38-40; KRONIEK, p. 52-86.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Govaerts, Trudo, kunstenaar

Sint-Truiden 08.04.1905 Sint-Truiden 05.02.1992 .

Zoon van Jozef en Josephine Reynders.  

Broeders Christelijke Scholen. Klein Seminarie. Priester 1931. Avondacademie Sint-Truiden. leerling Tysmans en impressionistisch kunstschilder . Diverse tentoonstellingen met opbrengst voor goed doel. Portretten en landschappen uit Kempen en Ardennen. Boekillustratie Hendrik Prijs Nistelken, 1932. Leraar  tekenen en Nederlands bisschoppelijk college en lyceum Stavelot o.a. tijdens Ardennenoffensief 1944. Schenker van scharenslijpershuis ‘De Zoutkist’ op Tiensevest  aan Koninklijke Kunstkring 1939. Reizen o.a. Congo 1969.

Schoonbroer van dokter Victor Van Mechelen en oom van priester Jo Van Mechelen, directeur college Peer. 

Lit.: In Memoriam Emiel Govaerts, Sint-Truiden. Weduwe De Geneffe-Wijnants, 1934, p. 487; HBVL, 16.01.1939; VAN MECHELEN, p. M9-M14.