Hesbeens, Joannes ‘Dionysius’, praemonstratenzer

Wilderen 24.01.1739   Wilderen 22.02.1799 

Zoon van Leonard en Emerence Herbots.  

Praemonstratenzer Averbode 1759, priester  1763. Vicaris Weelde 1767, Vorst-Kempen 1768 en Wezemaal 1777. Assistent Kozen 1781 en poenitentiarius Kortenbos 1784-1785. Heeroom van maire Coelmont Brustem. Verliet orde 1785 en werd vrederechter  te Aarschot januari-september 1796. 

In ongenade gevallen en voor gerecht gebracht wegens misprijzen Franse autoriteiten, knevelarij en geweld. Krankzinnig, waterzuchtig. Verzoend met de kerk en dement overleden bij broer.

Lit.: GERITS, p. 100; SLECHTEN, p. 79-80; Jacques LOGIE, Les juges de paix du département de la Dyle. An IV – 1814, in Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 28, 1998, p. 70 en 93
ONTDEKKING VAN DE DAG

De Alvermannekes

De Alvermannekes

Te Engelmanshoven  heeft mijn mam de pijp gezien waar de alvermannekens uitkwamen. Die hadden in de grond kasten en tafels van aarde. En als ge moest wassen of bakken, dan moest ge maar een goeie koek gereed leggen en zeggen:

'Ik wou dat de alvermannekens kwamen bakken',

dan kwamen ze uw werk doen. '

Ik heb eens horen vertellen van een vrouw die zonder 'maagd' zat en die wenste dat de alvermannekens kwamen.

'Ik zal een teil rijstpap voor hen maken' zei ze.


Maar toen kwamen ze daar altijd en ze waren daar zo thuis dat ze in de keuken kwamen. En toen daar een nieuwe 'maagd' was, vielen ze die altijd lastig en die was kwaad. Toen zei de vrouw dat tegen een overste van de alvermannekens.

'Weet ge wat ge doet, zei die, het is een 'mottig' middel, als ze nog eens komen, dan geeft ge haar een snee brood en dan moet ze gaan zitten en kuimen of ze moet pissen en kakken.'

Met acht man kwamen ze binnen en toen deed die dat en toen ze dat zagen, riepen ze allemaal gelijk:

'Haaaa, foei, eten, bijten, schijten, zijken gelijk, haaaa, foei!' 

en toen liepen ze weg, terwijl ze hun neus toehielden en ze zijn niet meer teruggekomen.

Opgetekend door F. Beckers in 1948

 Bron: volksverhalenbank.be