Hesbeens, Joannes ‘Dionysius’, praemonstratenzer

Wilderen 24.01.1739   Wilderen 22.02.1799 

Zoon van Leonard en Emerence Herbots.  

Praemonstratenzer Averbode 1759, priester  1763. Vicaris Weelde 1767, Vorst-Kempen 1768 en Wezemaal 1777. Assistent Kozen 1781 en poenitentiarius Kortenbos 1784-1785. Heeroom van maire Coelmont Brustem. Verliet orde 1785 en werd vrederechter  te Aarschot januari-september 1796. 

In ongenade gevallen en voor gerecht gebracht wegens misprijzen Franse autoriteiten, knevelarij en geweld. Krankzinnig, waterzuchtig. Verzoend met de kerk en dement overleden bij broer.

Lit.: GERITS, p. 100; SLECHTEN, p. 79-80; Jacques LOGIE, Les juges de paix du département de la Dyle. An IV – 1814, in Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 28, 1998, p. 70 en 93
ONTDEKKING VAN DE DAG

Bruyninx, Jan, edelman

 Maastricht 29.06.1574   26.07.1641   Barbara Seegers  

 Uit een geslacht van grenswachters van de Graven van Loon, in Brustem sinds minstens 1300. Zoon van Koenraad en Barbara Tans. Jonker. Halfheer van Brustem en voogd van Zepperen 1610. Grondbezit in Brustem, Maastricht, Diepenbeek, Bilzen en Vreren, Val, Borgloon en Hasselt. Plaatste gedenksteen voor zijn overgrootvader jonker Bartholomeus (+1500) in kerk Brustem 1617. Zelf begraven in het hoogkoor van de Minderbroederskerk  Sint-Truiden. volgens overeenkomst uit 1641. Wapen: in goud twee dwarsbalken van keel met zilveren vrijkwartier beladen met drie zwarte leeuwen. 

Grafzerk nu in muur kloosterpand Minderbroedersklooster  Sint-Truiden. met identificatie en verwijzing naar het plaatsen van het monument nog tijdens zijn leven uit wantrouwen naar erfgenamen toe. 


Vloerzerk in natuursteen, nu in muur pandgang klooster,  KIK-IRPA


 Lit.: Erik HOUTMAN en Jos MOLEMANS, Cijnsregister van het Bruyninxhof te Brustem (1300). Tekstkritische uitgave en toelichting, in HBBRUSint-Truiden. 1975, p. 239-282. Francis GOOLE, Heraldische merkwaardigheden te Brustem, in HBBRUST. p. 137, 138, 152 en 154; Francis GOOLE en Piet SEVERIJNS, Bruninckx, (Familiekroniek), in HBVL, 17 en 18.06.1989; Jacques BROUWERS, in NBIOW, 13; 1990, kol. 140-142; ID., De heren van Brustem, in Het Oude Land van Loon, 43, 1988, p. 55-92.