Hesbeens, Joannes ‘Dionysius’, praemonstratenzer

Wilderen 24.01.1739   Wilderen 22.02.1799 

Zoon van Leonard en Emerence Herbots.  

Praemonstratenzer Averbode 1759, priester  1763. Vicaris Weelde 1767, Vorst-Kempen 1768 en Wezemaal 1777. Assistent Kozen 1781 en poenitentiarius Kortenbos 1784-1785. Heeroom van maire Coelmont Brustem. Verliet orde 1785 en werd vrederechter  te Aarschot januari-september 1796. 

In ongenade gevallen en voor gerecht gebracht wegens misprijzen Franse autoriteiten, knevelarij en geweld. Krankzinnig, waterzuchtig. Verzoend met de kerk en dement overleden bij broer.

Lit.: GERITS, p. 100; SLECHTEN, p. 79-80; Jacques LOGIE, Les juges de paix du département de la Dyle. An IV – 1814, in Belgisch Tijdschrift voor Nieuwste Geschiedenis, 28, 1998, p. 70 en 93
ONTDEKKING VAN DE DAG

Biets, (Hubert Eduard) Joseph, "Pater Benignus"

Sint-Truiden Bevingen 30.03.1886   Sint-Truiden 6.05.1959

Zoon van dagloner Gerard en Marie Gertrude Celis. Neef van pastoor Eduard Hayen.  

Broeders Sint-Truiden. Via paters Fulgence en Thomas Renson intrede augustijnen Gent 1903. Priester  1908. Legeraalmoezenier  WO I, bij Belgische vluchtelingen in Amersfoort, en in Saffraanberg. Prior De Haan-aan-Zee 1919. Onderpastoor Sint-Stefanus Gent 1921. Definitor Augustijnenprovincie. Bevriend met pastoor Peeters en burgemeester Paul Cartuyvels in Bevingen. Huishoofd in enkele gehuurde sociale woningen. 

Oprichter Sint-Augustinusparochie in de tuinwijk Nieuw Sint-Truiden  1928, bouwer noodkerk en kapelaan  OLV-kerk. Bouwer lagere jongensschool en kleuterschool 1930 en lagere meisjessschool 1932. Provinciaal 1932-1946 met stichtingen in Bouge, Marchienne-au-Pont en Kontich. Prior en pastoor parochie Nieuw Sint-Truiden 1947 en kerkbouwer 1952-1955. Gouden priesterjubileum 1958 . Begraven in familiegraf in Bevingen. 

 Lit.: PARTIJPOLITIEK, p. 55 met portret; BEVING, p. 26-27; Jozef SMEESTERS, Nieuw Sint-Truiden en de tuinwijk, in Monumenten van de toekomst? Modern bouwen in Sint-Truiden 1900-1975, Sint-Truiden. stadsbestuur, 2008, p. 77-79.