Hiegaerts, Jan Antoon, schepen ST

Sint-Truiden 30.07.1702   Sint-Truiden 06.11.1764 

Zoon van Jan Sylvester, luitenant der lenen van graafschap Duras en Johanna Adrienne Pitteurs, zus van Theodore. Broer van minderbroeder Trudo Michiel (1705-1773).  Droeg testamentair zijn naam over aan lokale tak familie de Pitteurs-Hiegaerts. Wapenschild: in zilver drie rode kruisjes, faasgewijs geplaatst, en een groen schildhoofd.

Studeerde rechten in Leuven, burgemeester  in 1736. Schepen van de abt 1748-1764. (Fruit)Boomkweker en notities van markante gebeurtenissen 1750-1752. Beroerte en testament 1763. Erfgenaam was Jean Théodore Balthazar de Pitteurs. Begraven in crypte Minderbroederskerk.

Lit.: Jozef GRAUWELS, J.A. Hiegaerts, schepen, boomkweker en kroniekschrijver van Sint-Truiden (1702-1764), in HBHEYN, 1984, p. 183-191; GOOLE3, p. 60; Herwig OOMS, Testamenten in het Sint-Truidens Minderbroedersarchief, in Franciscana, 54, 1999, p. 47-48.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Hallo Micro! Onze oudsten aan het woord

Het project "Hallo Micro!" is in 2008 gestart als een vrijwilligerstraject van het stadsarchief. Door interviews met Truienaren die ouder zijn dan 75 jaar wil het stadsbestuur de recente geschiedenis van de stad op een originele manier reconstrueren. De mondelinge getuigenissen worden gearchiveerd want het persoonsgebonden materiaal is een perfecte aanvulling op de collecties van het officiële archief van deze historische stad. De antwoorden op de vragen met hun menselijke invalshoek worden in het lokale dialect opgenomen.

Elk jaar komt een ander dorp in beeld. Telkens in november wordt de oogst aan interviews en familiefoto’s getoond in het plaatselijke ontmoetingscentrum. Bij wijze van ontsluiting van telkens een tiental interviews is er een week lang fototentoonstelling met vertoning van de audiovisuele montages. Daarbij is een grote publieke opkomst gegarandeerd. Op deze manier herbeleven de inwoners van die buurt hun jeugd. De jongeren en de nieuwe inwoners maken kennis met de volksfiguren en de historische plekjes van hun dorp of wijk.Deze dorpen en wijken kwamen al aan bod: 

2008: Nieuw Sint-Truiden en Tuinwijk
2009: Engelmanshoven, Gelinden en Groot-Gelmen
2010: Zepperen
2011: Halmaal en Sint-Truiden (twee aparte edities)
2012: Aalst
2013: Brustem
2014: Velm
2015: Gorsem en Runkelen
2016: Kerkom
2017: Ordingen
2018: Melveren
2019: Wilderen en Duras