Hinnisdaels, Petrus ‘Jefke’, eeuweling

Halle-Booienhoven 24-06-1873   Duras 25.07.1980   x Emérence Tuts 

Zoon van Jacob Alfons en Maria Catharina Lime.  Kasteelknecht  Duras, kareelbakker, mijnwerker Citadel Luik, boerenknecht en mollenvanger. Loteling 14de linie Luik. Landbouwer  Leeuwerweg Wilderen . Lid schuttersgilde Sint-Sebastiaan Wilderen, erelid KTOG Zodemannen Sint-Truiden. Lid Bond Derde Leeftijd. Gouden bruiloft 1951. Folkloristische stoet 1978 als viering 105 jaar. 

Overleden op 107 jaar, toen oudste inwoner van België.  

Overgrootvader via huwelijk van Valère Raskin, diensthoofd burgerzaken stad Sint-Truiden. 

Lit.: D.S., in Het Volk, 20.06.1978, 27.06.1978 en 01.07.1980.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Bruyninx, Jan, edelman

 Maastricht 29.06.1574   26.07.1641   Barbara Seegers  

 Uit een geslacht van grenswachters van de Graven van Loon, in Brustem sinds minstens 1300. Zoon van Koenraad en Barbara Tans. Jonker. Halfheer van Brustem en voogd van Zepperen 1610. Grondbezit in Brustem, Maastricht, Diepenbeek, Bilzen en Vreren, Val, Borgloon en Hasselt. Plaatste gedenksteen voor zijn overgrootvader jonker Bartholomeus (+1500) in kerk Brustem 1617. Zelf begraven in het hoogkoor van de Minderbroederskerk  Sint-Truiden. volgens overeenkomst uit 1641. Wapen: in goud twee dwarsbalken van keel met zilveren vrijkwartier beladen met drie zwarte leeuwen. 

Grafzerk nu in muur kloosterpand Minderbroedersklooster  Sint-Truiden. met identificatie en verwijzing naar het plaatsen van het monument nog tijdens zijn leven uit wantrouwen naar erfgenamen toe. 


Vloerzerk in natuursteen, nu in muur pandgang klooster,  KIK-IRPA


 Lit.: Erik HOUTMAN en Jos MOLEMANS, Cijnsregister van het Bruyninxhof te Brustem (1300). Tekstkritische uitgave en toelichting, in HBBRUSint-Truiden. 1975, p. 239-282. Francis GOOLE, Heraldische merkwaardigheden te Brustem, in HBBRUST. p. 137, 138, 152 en 154; Francis GOOLE en Piet SEVERIJNS, Bruninckx, (Familiekroniek), in HBVL, 17 en 18.06.1989; Jacques BROUWERS, in NBIOW, 13; 1990, kol. 140-142; ID., De heren van Brustem, in Het Oude Land van Loon, 43, 1988, p. 55-92.