Hinnisdaels, Petrus ‘Jefke’, eeuweling

Halle-Booienhoven 24-06-1873   Duras 25.07.1980   x Emérence Tuts 

Zoon van Jacob Alfons en Maria Catharina Lime.  Kasteelknecht  Duras, kareelbakker, mijnwerker Citadel Luik, boerenknecht en mollenvanger. Loteling 14de linie Luik. Landbouwer  Leeuwerweg Wilderen . Lid schuttersgilde Sint-Sebastiaan Wilderen, erelid KTOG Zodemannen Sint-Truiden. Lid Bond Derde Leeftijd. Gouden bruiloft 1951. Folkloristische stoet 1978 als viering 105 jaar. 

Overleden op 107 jaar, toen oudste inwoner van België.  

Overgrootvader via huwelijk van Valère Raskin, diensthoofd burgerzaken stad Sint-Truiden. 

Lit.: D.S., in Het Volk, 20.06.1978, 27.06.1978 en 01.07.1980.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Genovevaprocessie Zepperen

Elk jaar op Kermiszondag, de Drievuldigheidszondag na Pinksteren, trekt de Genoveva- of Sacramentsprocessie uit in Zepperen. Hierbij brengen de Zepperenaren hulde aan hun patrones, de heilige Genoveva van Parijs, en zegenen de weiden en akkers.

De verering van de Heilige Genoveva kadert in de volksdevotie tot de zgn. Drie Gezusters, samen met Brustem en Rijkel. In de archivalia zitten getuigenissen over de processie uit het Ancien Regime. De Genovevaverering werd waarschijnlijk door een begaardenpriester van Zepperen naar Steenhuffel overgebracht, waardoor ook in Steenhuffel jaarlijk een Genovevaprocessie uitgaat.

In 2006 werd de processie in Zepperen vernieuwd met hulp van de Erfgoedcel Sint-Truiden en lag de nadruk op taferelen uit het leven van de heilige, in plaats van op Bijbelse scènes.


Foto A. Vaes

Bron: https://immaterieelerfgoed.be/nl/erfgoederen/genovevaprocessie-zepperen
Zie ook: www.zepperen.be/genovevaprocessie/