Houbaert, Marie Louis Joseph "pater Archangelus", archivaris

Tongeren 28.06.1902   Mechelen 24.10.1987 

Zoon van spoorwegbeambte Jean en Truiense Marie Berbe Herbots . Studeerde te Lokeren, Turnhout en Rekem. Minderbroeder 1918, priester  1929. Leraar en rector 1934 te Lokeren. Aalmoezenier  tijdens de Tiendaagse Veldtocht. Sint-Truiden 1945. Oprichter-hoofdredacteur Franciscana 1946 en archivaris. 

Medestichter en leraar-directeur H. Grafinstituut 1948. Stichtend secretaris Geschied- en Oudheidkundige Kring  1948. Bibliografie Sint-Truiden en diverse artikels in Historische bijdragen. Artikels in NBIOW, o.m. Surius (De Soer) Bernardinus, minderbroeder en schrijver, in NBIOW, 5, Brussel, 1972, kol. 873-876 en Vaele, Petrus, geestelijk schrijver en volksdichter, in NBIOW, 6, Brussel, 1974, kol. 939-942.

Lit.: Gerard HEYNEN, Biografie van Pater Archangelus Houbaert O.F.M., in Historische bijdragen opgedragen aan pater Archangelus Houbaert o.f.m., (Historische bijdragen over Sint-Truiden, 3), Sint-Truiden. Geschiedkundige kring, 1980, (HBHOUB), p. 7-10; Benjamin DE TROEYER, Bibliografie van Pater Archangelus Houbaert O.F.M., in HBHOUB, 1980, p. 11-13 met aparte aanvulling.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Baltus, Louis (Henri), nijveraar

Sint-Truiden 22.05.1846 Sint-Truiden 15.11.1919 , x Jeanne Vinckenbosch.

Zoon van handelaar Pierre Guillaume en Marie Cathérine Hubertine Damen, Grote Markt.  

Rijksmiddelbare school Sint-Truiden. Groot- en kleinhandel in koloniale waren 1842, samen met broer Richard. Gebouw met magazijnen, koffiebranderij en burelen 1893 Stationsplein. Winkelhuis ‘In Den Olifant ’, Grote Markt. Verblijf in Luik. Medeorganisator Wereldtentoonstelling Luik 1905 en Provinciale tentoonstelling Sint-Truiden 1907. Lid Hoge raad nijverheid en arbeid 1897, ondervoorzitter Handelskamer Limburg. 


Verzameling Roger Moermans1881Oom van kunstschilder Georges, schoonvader van Lambert Keyenberg en … van Maria Nys, vrouw van Aldous Huxley.  

Tabaksmerk ‘Sutlab ’ 1912, naamomkering. Schepen Dejonghstraat, latere notariaat Vreven en restaurant Stadt van Luyck. 

 Publ.: Maandblad van het huis L. Baltus “In den Olifant" St-Truiden, jg. 1, nr. 1, maart 1913; Grafmonument Schurhoven.
Info: Danny Gennez.
Lit.: De Tram, 13.02.1897.