Houbaert, Marie Louis Joseph "pater Archangelus", archivaris

Tongeren 28.06.1902   Mechelen 24.10.1987 

Zoon van spoorwegbeambte Jean en Truiense Marie Berbe Herbots . Studeerde te Lokeren, Turnhout en Rekem. Minderbroeder 1918, priester  1929. Leraar en rector 1934 te Lokeren. Aalmoezenier  tijdens de Tiendaagse Veldtocht. Sint-Truiden 1945. Oprichter-hoofdredacteur Franciscana 1946 en archivaris. 

Medestichter en leraar-directeur H. Grafinstituut 1948. Stichtend secretaris Geschied- en Oudheidkundige Kring  1948. Bibliografie Sint-Truiden en diverse artikels in Historische bijdragen. Artikels in NBIOW, o.m. Surius (De Soer) Bernardinus, minderbroeder en schrijver, in NBIOW, 5, Brussel, 1972, kol. 873-876 en Vaele, Petrus, geestelijk schrijver en volksdichter, in NBIOW, 6, Brussel, 1974, kol. 939-942.

Lit.: Gerard HEYNEN, Biografie van Pater Archangelus Houbaert O.F.M., in Historische bijdragen opgedragen aan pater Archangelus Houbaert o.f.m., (Historische bijdragen over Sint-Truiden, 3), Sint-Truiden. Geschiedkundige kring, 1980, (HBHOUB), p. 7-10; Benjamin DE TROEYER, Bibliografie van Pater Archangelus Houbaert O.F.M., in HBHOUB, 1980, p. 11-13 met aparte aanvulling.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Folcardus, abt ST

 Sint-Truiden 11.05.1145 

Jong ingetreden als monnik. Cellarius en cantor 1108, proost 1112. Ondanks protest van graaf van Duras  tot abt gewijd in Fosse 1138. Restaureerde verder de abdij na Rodulfus o.a. slaapzaal, kapittelzaal en infirmerie. Was in conflict met Arnold van Diest en maakte bezetting mee door Godfried van Brabant in 1140 en 1142. Ontving talrijke schenkingen van lokale burgerij, maar onderging brouwersopstand in 1143-1144. Liet goed in Hakendover  na. Begraven in midden abdijkerk 1145.

Lit.: RECUEIL, p. 14; MONBEL, p. 43-44; KRONIEK2, p. 10-24.