Houbaert, Marie Louis Joseph "pater Archangelus", archivaris

Tongeren 28.06.1902   Mechelen 24.10.1987 

Zoon van spoorwegbeambte Jean en Truiense Marie Berbe Herbots . Studeerde te Lokeren, Turnhout en Rekem. Minderbroeder 1918, priester  1929. Leraar en rector 1934 te Lokeren. Aalmoezenier  tijdens de Tiendaagse Veldtocht. Sint-Truiden 1945. Oprichter-hoofdredacteur Franciscana 1946 en archivaris. 

Medestichter en leraar-directeur H. Grafinstituut 1948. Stichtend secretaris Geschied- en Oudheidkundige Kring  1948. Bibliografie Sint-Truiden en diverse artikels in Historische bijdragen. Artikels in NBIOW, o.m. Surius (De Soer) Bernardinus, minderbroeder en schrijver, in NBIOW, 5, Brussel, 1972, kol. 873-876 en Vaele, Petrus, geestelijk schrijver en volksdichter, in NBIOW, 6, Brussel, 1974, kol. 939-942.

Lit.: Gerard HEYNEN, Biografie van Pater Archangelus Houbaert O.F.M., in Historische bijdragen opgedragen aan pater Archangelus Houbaert o.f.m., (Historische bijdragen over Sint-Truiden, 3), Sint-Truiden. Geschiedkundige kring, 1980, (HBHOUB), p. 7-10; Benjamin DE TROEYER, Bibliografie van Pater Archangelus Houbaert O.F.M., in HBHOUB, 1980, p. 11-13 met aparte aanvulling.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Bruyninx, Jan, edelman

 Maastricht 29.06.1574   26.07.1641   Barbara Seegers  

 Uit een geslacht van grenswachters van de Graven van Loon, in Brustem sinds minstens 1300. Zoon van Koenraad en Barbara Tans. Jonker. Halfheer van Brustem en voogd van Zepperen 1610. Grondbezit in Brustem, Maastricht, Diepenbeek, Bilzen en Vreren, Val, Borgloon en Hasselt. Plaatste gedenksteen voor zijn overgrootvader jonker Bartholomeus (+1500) in kerk Brustem 1617. Zelf begraven in het hoogkoor van de Minderbroederskerk  Sint-Truiden. volgens overeenkomst uit 1641. Wapen: in goud twee dwarsbalken van keel met zilveren vrijkwartier beladen met drie zwarte leeuwen. 

Grafzerk nu in muur kloosterpand Minderbroedersklooster  Sint-Truiden. met identificatie en verwijzing naar het plaatsen van het monument nog tijdens zijn leven uit wantrouwen naar erfgenamen toe. 


Vloerzerk in natuursteen, nu in muur pandgang klooster,  KIK-IRPA


 Lit.: Erik HOUTMAN en Jos MOLEMANS, Cijnsregister van het Bruyninxhof te Brustem (1300). Tekstkritische uitgave en toelichting, in HBBRUSint-Truiden. 1975, p. 239-282. Francis GOOLE, Heraldische merkwaardigheden te Brustem, in HBBRUST. p. 137, 138, 152 en 154; Francis GOOLE en Piet SEVERIJNS, Bruninckx, (Familiekroniek), in HBVL, 17 en 18.06.1989; Jacques BROUWERS, in NBIOW, 13; 1990, kol. 140-142; ID., De heren van Brustem, in Het Oude Land van Loon, 43, 1988, p. 55-92.