Houbaert, Marie Louis Joseph "pater Archangelus", archivaris

Tongeren 28.06.1902   Mechelen 24.10.1987 

Zoon van spoorwegbeambte Jean en Truiense Marie Berbe Herbots . Studeerde te Lokeren, Turnhout en Rekem. Minderbroeder 1918, priester  1929. Leraar en rector 1934 te Lokeren. Aalmoezenier  tijdens de Tiendaagse Veldtocht. Sint-Truiden 1945. Oprichter-hoofdredacteur Franciscana 1946 en archivaris. 

Medestichter en leraar-directeur H. Grafinstituut 1948. Stichtend secretaris Geschied- en Oudheidkundige Kring  1948. Bibliografie Sint-Truiden en diverse artikels in Historische bijdragen. Artikels in NBIOW, o.m. Surius (De Soer) Bernardinus, minderbroeder en schrijver, in NBIOW, 5, Brussel, 1972, kol. 873-876 en Vaele, Petrus, geestelijk schrijver en volksdichter, in NBIOW, 6, Brussel, 1974, kol. 939-942.

Lit.: Gerard HEYNEN, Biografie van Pater Archangelus Houbaert O.F.M., in Historische bijdragen opgedragen aan pater Archangelus Houbaert o.f.m., (Historische bijdragen over Sint-Truiden, 3), Sint-Truiden. Geschiedkundige kring, 1980, (HBHOUB), p. 7-10; Benjamin DE TROEYER, Bibliografie van Pater Archangelus Houbaert O.F.M., in HBHOUB, 1980, p. 11-13 met aparte aanvulling.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Delvaux, (Joannes) Josephus, 'Djef Pals'

Brustem 21.03.1838 Brustem 16.04.1929 , x Maria Agnes Wintmolders, xx Marie Françoise Bijloos 

Zoon van handwerker Petrus Joannes en Gertrudis Mathues.  

Dagloner Vrijwilliger bij het Belgische expeditiekorps naar Mexico 1864-1867. Naar verluidt ‘Sterkste man van Limburg ’, droeg mascottepaardje in Mexico over rivier. Boswachter bij baron de Pitteurs-Hiegaerts en kerkwachter Brustem. Vader van de gevreesde zwerversfiguur Tuur ‘Pals’ Bijloos .

Info: Kamiel Stevaux, Danny Gennez en Emile Grommen.
Lit.: Jules FRERE, Jef Pals, in Limburgsche volkskunde, 3, Hasselt, 1936, p. 178-180; DUCHESNE, Albert, L’expédition des volontaires belges au Mexique 1864-1867, Brussel, 1967-1968, p. 699; WWWIST?, p. 66.