Huyn van Amstenrade, Edmond, landcommandeur

Aken (D.) ca. 1567   Alden Biesen Bilzen 09.04.1634 

Zoon van baron Caspar en Maria von Reuschenberg. Neef van landcommandeur Heinrich von Reuschenberg. Oud oom Nicolaas Huyn was commandeur van Duitse orde in Bernissem.  

Duitse Orde 1594, bouwmeester. Veldtocht tegen Turken in Kroatïë. Commandeur van Gruitrode 1598, Bernissem 1603 en stadhouder provincie Biesen 1605. Landcommandeur  balije Biesen 1606, met nadruk op katholieke heropleving en onderwijs. Oprichter Duits College te Leuven 1622. Financier Jezuiëtencollege en oprichter commanderij Aken. Grote bouwwerken Alden Biesen o.a. voorburcht en gasthuis en aanzet voor nieuwe kerk en buitenhof. Kocht kasteel van Ordingen in 1611 van Sophia van Bellinckhausen, weduwe van Gerald Huyn van Amstenrade. Vestigde er nieuwe commanderij van zijn orde in 1633, na verhuis commanderij van Holt bij Kortessem naar Ordingen. Begraven in kerkkoor Alden Biesen onder marmeren grafsteen. Wapenschild: gevierendeeld, in 1 en 4 kruis Duitse Orde; in 2 en 3 kruis van dubbele slangenkoppen met hartschild met drie koeken, Huyn van Amstenrade.

Laannaam Ordingen. Wapensteen poortgebouw Ordingen  en onder OLV-beeld kapucijnenkerk Sint-Truiden. Diverse stenen met wapenschild landcommanderij Alden Biesen.

Lit.: A. SCHRIJNEMAKERS, in NBIOW, 3, 1968, kol. 426-427; Jozef MERTENS, in NBIOW, 18, 2007, kol. 452-456.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Boden, (Jean Henri Libert) Jules, nijveraar

Klein-Gelmen 02.07.1899  Sint-Truiden 17.11.1989 , x Alice Marie Louage 

Zoon van Libert en Maria Elisabeth Celina Thewis.  

Oprichter en directeur pvba. Trudo-fabrieken Melveren  1934, officieel 1941, samen met Paul Nicolaï, Jozef Herbots en Michel Vanslype. Kocht bedrijf over in 1957 en bouwde dit verder uit met zijn vier zonen Jules, Hubert, Nestor en Lucien. Vanaf 1970 ciderproductie voor Smeets te Hasselt ‘Cidre Beaulieu’ en Looza te Hoepertingen. Cidermerken o.a. Grand Cidre Trudo, Clos de Oiseaux, Prince du Vallon en aperitief Bodini, naamsverwijzing. Schuimwijn Domaine de Terbissae  en goedkope witte wijn Clos St-Trudon . Stationsstraat. 

 Begraven in Klein-Gelmen .  

Info: Roger Duchateau.
 Lees: De Trudo-fabrieken te Sint-Truiden, in Economie in Limburg, 2, 1961, nr. 2, p. 49-54; Jacques COLLEN, Cider in ons traditioneel eetpatroon. Een inheems produkt, in Academie voor de streekgebonden gastronomie. Mededelingsblad en verzamelde opstellen, 2, nr. 3, april 1984, p. 34-105.