Huyn van Amstenrade, Edmond, landcommandeur

Aken (D.) ca. 1567   Alden Biesen Bilzen 09.04.1634 

Zoon van baron Caspar en Maria von Reuschenberg. Neef van landcommandeur Heinrich von Reuschenberg. Oud oom Nicolaas Huyn was commandeur van Duitse orde in Bernissem.  

Duitse Orde 1594, bouwmeester. Veldtocht tegen Turken in Kroatïë. Commandeur van Gruitrode 1598, Bernissem 1603 en stadhouder provincie Biesen 1605. Landcommandeur  balije Biesen 1606, met nadruk op katholieke heropleving en onderwijs. Oprichter Duits College te Leuven 1622. Financier Jezuiëtencollege en oprichter commanderij Aken. Grote bouwwerken Alden Biesen o.a. voorburcht en gasthuis en aanzet voor nieuwe kerk en buitenhof. Kocht kasteel van Ordingen in 1611 van Sophia van Bellinckhausen, weduwe van Gerald Huyn van Amstenrade. Vestigde er nieuwe commanderij van zijn orde in 1633, na verhuis commanderij van Holt bij Kortessem naar Ordingen. Begraven in kerkkoor Alden Biesen onder marmeren grafsteen. Wapenschild: gevierendeeld, in 1 en 4 kruis Duitse Orde; in 2 en 3 kruis van dubbele slangenkoppen met hartschild met drie koeken, Huyn van Amstenrade.

Laannaam Ordingen. Wapensteen poortgebouw Ordingen  en onder OLV-beeld kapucijnenkerk Sint-Truiden. Diverse stenen met wapenschild landcommanderij Alden Biesen.

Lit.: A. SCHRIJNEMAKERS, in NBIOW, 3, 1968, kol. 426-427; Jozef MERTENS, in NBIOW, 18, 2007, kol. 452-456.
ONTDEKKING VAN DE DAG

VIP-kaarten voor de Expositie 1907

Uitzonderlijk bleven persoonlijke toegangskaarten bewaard, met portretfoto, voor de prestigieuze Provinciale Tentoonstelling op de terreinen tussen station en stadspark in de zomer van 1907.

Jozef 
Govaerts (1864-1931), winkelier-handelaar, vastgoedeigenaar en gemeenteraadslid, was één van de commissarissen van de ‘expo’. Hij bezorgde zijn gezinsleden toegangsabonnementen. De normale inkomprijs was 1 frank. Abonnementen kostten 10 frank en schoolgaande kinderen onder begeleiding betaalden een halve frank. Tegen eind augustus werd de abonnementsprijs gehalveerd tot 5 frank. 

(Replica uit de collectie Jo Van Mechelen)