Huyn van Amstenrade, Edmond, landcommandeur

Aken (D.) ca. 1567   Alden Biesen Bilzen 09.04.1634 

Zoon van baron Caspar en Maria von Reuschenberg. Neef van landcommandeur Heinrich von Reuschenberg. Oud oom Nicolaas Huyn was commandeur van Duitse orde in Bernissem.  

Duitse Orde 1594, bouwmeester. Veldtocht tegen Turken in Kroatïë. Commandeur van Gruitrode 1598, Bernissem 1603 en stadhouder provincie Biesen 1605. Landcommandeur  balije Biesen 1606, met nadruk op katholieke heropleving en onderwijs. Oprichter Duits College te Leuven 1622. Financier Jezuiëtencollege en oprichter commanderij Aken. Grote bouwwerken Alden Biesen o.a. voorburcht en gasthuis en aanzet voor nieuwe kerk en buitenhof. Kocht kasteel van Ordingen in 1611 van Sophia van Bellinckhausen, weduwe van Gerald Huyn van Amstenrade. Vestigde er nieuwe commanderij van zijn orde in 1633, na verhuis commanderij van Holt bij Kortessem naar Ordingen. Begraven in kerkkoor Alden Biesen onder marmeren grafsteen. Wapenschild: gevierendeeld, in 1 en 4 kruis Duitse Orde; in 2 en 3 kruis van dubbele slangenkoppen met hartschild met drie koeken, Huyn van Amstenrade.

Laannaam Ordingen. Wapensteen poortgebouw Ordingen  en onder OLV-beeld kapucijnenkerk Sint-Truiden. Diverse stenen met wapenschild landcommanderij Alden Biesen.

Lit.: A. SCHRIJNEMAKERS, in NBIOW, 3, 1968, kol. 426-427; Jozef MERTENS, in NBIOW, 18, 2007, kol. 452-456.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Burgemeesterwapens

Elke burgemeester laat zijn wapen na

De burgemeesters die bouwden of verbouwden aan het stadhuis lieten hun naam na in de vorm van hun familiewapen. Dat gebeurde zowel bij de torenheropbouw in 1606, de nieuwbouw van het stadhuis in 1759, de inrichting in 1788, de restauratie in 1927 en de actuele restauratie en nieuwe inrichting afgerond in 2016.

Burgemeesters van voor 1795 waren vooral belastinginners en verdelers van stedelijke taken, anders dan de burgemeesters vandaag. De geschilderde wapens uit 1788 in de vroegere raadszaal, nu trouwzaal, zijn niet steeds met heraldische nauwkeurigheid bijgeschilderd in de loop der jaren.

Keel = rood, sabel = zwart en lazuur = blauw.


Jan Lycops1606: gedeeld, in I van keel met gouden korenschoof, in II van goud een huismerk van sabel in de vorm van een patriarchaal kruis onderaan heraldisch rechts herkruist. Belforttoren gevel.


Willem Preuveneers 1606: van keel met gouden keper beladen met drie meerlen in sabel en vergezeld van drie zilveren scheerdersscharen met de punt naar onder. Belfortoren gevel.


Baudoin Moers 1759: van goud met drie morenhoofden van sabel, met wrongen van zilver, geplaatst 2-1. Schoorsteenlambrizering vroegere raadszaal.Maurice Schoenaerts 1759 in zilver een Boergondisch kruis van sabel met over alles heen een zilveren schelp. Schoorsteenlambrizering vroegere raadszaal.


Jean Barthélemy Balthazar de Pitteurs (-Hiegaerts) 1788: van zilver met een groene klimmende leeuw, rood geklauwd en getongd met schuinbalk van goud, beladen met vier zwarte koeken. Plafondlijst vroegere raadszaal.


Trudo Luesemans 1788: gevierendeeld, in I en IV geschaakt van keel en goud in vier rijen, elk van vier vakken. II en III in zilver drie ruiten van lazuur, geplaatst 2-1. Plafondlijst vroegere raadszaal.


Paul Cartuyvels 1927: op lazuur een zilveren, zwemmende zwaan met in het schildhoofd twee gouden sterren. Gebeeldhouwd onder het Trudobeeld in de belforttoren.


Veerle Heeren 2016: in goud een leeuw van keel, met kop en manen van sabel, geklauwd en getongd van lazuur, een gekanteeld schildhoofd van lazuur, bezaaid met venussymbolen van goud. Ingemetseld in de inkomhal.