Huyn van Amstenrade, Edmond, landcommandeur

Aken (D.) ca. 1567   Alden Biesen Bilzen 09.04.1634 

Zoon van baron Caspar en Maria von Reuschenberg. Neef van landcommandeur Heinrich von Reuschenberg. Oud oom Nicolaas Huyn was commandeur van Duitse orde in Bernissem.  

Duitse Orde 1594, bouwmeester. Veldtocht tegen Turken in Kroatïë. Commandeur van Gruitrode 1598, Bernissem 1603 en stadhouder provincie Biesen 1605. Landcommandeur  balije Biesen 1606, met nadruk op katholieke heropleving en onderwijs. Oprichter Duits College te Leuven 1622. Financier Jezuiëtencollege en oprichter commanderij Aken. Grote bouwwerken Alden Biesen o.a. voorburcht en gasthuis en aanzet voor nieuwe kerk en buitenhof. Kocht kasteel van Ordingen in 1611 van Sophia van Bellinckhausen, weduwe van Gerald Huyn van Amstenrade. Vestigde er nieuwe commanderij van zijn orde in 1633, na verhuis commanderij van Holt bij Kortessem naar Ordingen. Begraven in kerkkoor Alden Biesen onder marmeren grafsteen. Wapenschild: gevierendeeld, in 1 en 4 kruis Duitse Orde; in 2 en 3 kruis van dubbele slangenkoppen met hartschild met drie koeken, Huyn van Amstenrade.

Laannaam Ordingen. Wapensteen poortgebouw Ordingen  en onder OLV-beeld kapucijnenkerk Sint-Truiden. Diverse stenen met wapenschild landcommanderij Alden Biesen.

Lit.: A. SCHRIJNEMAKERS, in NBIOW, 3, 1968, kol. 426-427; Jozef MERTENS, in NBIOW, 18, 2007, kol. 452-456.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Academiezaal

Eén van de mooiste zalen van het land

Rockband Editors in de Academiezaal. Bron: https://i.pinimg.com/originals/ea/98/e6/ea98e6fd6811ad77a69f3d6c33d15056.jpg

Academiezaal

360°-weergave


Geschiedenis

Eén van de mooiste zalen in het land. De academiezaal van het Klein-Seminarie onderlijnt de betekenis van deze instelling als het intellectueel centrum van Limburg vanaf 1843 tot na de Tweede Wereldoorlog. Daarbij was vooral na de lessen aandacht voor Nederlandse letterkunde.

De Gentse stadsarchitect Louis Roelandt was door de test

 aangezocht om hun hospitaal voor geesteszieke vrouwen te bouwen. Hij ontwierp ook samen met zijn leerling Isidore Gerard de neogotische toren  van de hoofdkerk.

                                  Louis Roelandt

Door de scheiding van de beide Limburgen in 1839 moest het Klein-Seminarie van het bisdom Luik verhuizen van Rolduc, nu Nederlands gebied, naar de vroegere abdijsite in Sint-Truiden. Bisschop Van Bommel besefte het belang van dit opleidingscentrum. Bij het enorme complex in de binnenstad was ook een a salle de rhétorique voorzien voor de seminaristen. Het werd tussen 1845 en 1852 een achthoekige centraalbouw met korinthische gegleufde zuilen onder een bijzonder rijkelijk uitgewerkte stucwerkzoldering

detail stuckwerk amfitheater


. De amfitheatervorm zorgt voor een intimistische verbondenheid van publiek met acteurs op de parterre en een goede akoestiek.

In 1845 was in de zaal het taalgenootschap Utile Dulci actief dat het Nederlands beoefende. Ook een Franstalige tegenhanger, de Société de littérature française, kortweg de Academie, was er bedrijvig. De Vlaamse ontvoogdingsstrijd zorgde af en toe voor wrijvingen, maar uiteindelijk liep toch iedereen in de pas.

Bij de start van de restauratie in 1986 door Herman Vanmeer in opdracht van erfpachthouder stad Sint-Truiden werd vooral de stabiliteit van de zaal hersteld en teruggegrepen naar de oorspronkelijke uitvoering van de "gradins" en de toneelscène. Voor het zitcomfort werd één rij verwijderd, wat het aantal zitplaatsen op 290 vastlegt, eventueel uitbreidbaar. De moderne lichtarmaturen zijn een ontwerp van Herman Blondeel. Een moderne foyer met technische ruimten werd aan de kant van het kerkveld toegevoegd. 

Momenteel gebeuren in de akoestisch geschikte Academiezaal regelmatig muziekopnames en is een klassiek programma van internationaal niveau kamermuziek, kamerorkest en muziektheater uitgewerkt in het kader van de werking van cultuurcentrum de Bogaard.

Lit.: L. DE CLERCQ, H. VAN MEER mmv J. GYSELINCK, De Academiezaal te Sint-Truiden: een onbekend oeuvre van de Gentse architect Louis Roelandt (1786-1864), in M&L. Monumenten; Landschappen en Archeologie, jg. 15, nr. 5: september 1996; Els DECONINCK, Religieuze bouwheren engageren grote namen, in Sint-Truiden ingekaderd 1830-1914, Tentoonstellingen Sint-Trudofeesten 1998, Sint-Truiden: Sint-Truiden 1300, p. 50-78; Clem VERHEYDEN, De academiezaal, een bloeiend podium voor klassiek en modern, in Sint-Truiden, al eeuwen gaststad voor muziek, woord en beeld, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2012, p.41-45 en 93 (bibliografie)