Jadoul, Arthur (Marie Joseph Gilles), nijveraar

Velm 06.10.1866  Sint-Truiden 09.01.1951  Berthe Leonard 

Zoon van landbouwer Pierre Joseph, burgemeester Vorsen, en Antonia Sacré. Broer van ijzergieter Léon en van staatsagronoom en gedeputeerde Louis.  

Landbouwingenieur  en directeur  suikerfabriek Bernissem. Rapport over grondverbetering door suikerbietenteelt, productieverhoging en verbetering situatie landarbeider op 3de internationaal landbouwcongres Brussel 1895. Gemeenteraadslid Sint-Truiden 1904-1932. Provincieraadslid 1896-1908 als opvolger van vader. Stapte uit politiek tijdens conflict Cartuyvels-Blavier 1932. Vader van scheikundig landbouwingenieur Freddy (x Wambacq). Schoonvader van burgerlijk mijningenieur Pierre Baerts. Broer van jezuiet Theofiel, van missionarisen Paul en Jules, en van Armand, vrederechter Landen. Woonhuis Prins Albertlaan, architect Mélotte 1919.

Leon JADOUL, La conférence internationale des sucres tenue à Bruxelles (1901-1902), in Revue sociale catholique, okt. 1907, p. 374 e.v.

Lit.: ST19DE, p. 165-166; PARTIJPOLITIEK, p. ….
ONTDEKKING VAN DE DAG

Portmans, ridder (Frans Maria) Ferdinand, burgemeester Hasselt

Sint-Truiden 23.12.1854  Hasselt 19.03.1938  Marie Roelants 

Zoon van vrederechter Jean Ignace Charles, tevens kantonnaal inspecteur lager onderwijs, en Elisabeth Charlotte Florentine Vanham. College Sint-Truiden. Jurist Leuven. 

Medestichter eerste mutualiteit Sint-Truiden en voorzitter schoolcomité tijdens schoolstrijd. Notaris en plaatsvervangend vrederechter Hasselt 1885. Gemeenteraadslid 1881-1887 Sint-Truiden en lid weldadigheidsbureel 1883-1886 Sint-Truiden. Provincieraadslid 1892-1912. Vader van priester-leraar en pastoor Etienne Stephanus (1895-1962). 


Burgemeester Hasselt 1895-1937. Katholiek volksvertegenwoordiger 1912-1923 en senator ter vervanging van Edmond Whettnall 1913-1932. Ridder 1929. Voorzitter Comité Hulp en Voeding WO I. Begraven oud kerkhof Hasselt, monument met alliantiewapens. Borstbeeld in stadsmuseum Hasselt door Emile Cantillon ca. 1905. Straatnaam Ridder Portmansstraat Hasselt.

Info: ODIS-databank en website Hasel.
Lit.: HBVL, 21.03.1938; VAN MOLLE, p. 275; J. GRAUWELS, De straatnamen van Nieuw-Hasselt, Hasselt: Heideland, 1980, p. 80.