Jadoul, Arthur (Marie Joseph Gilles), nijveraar

Velm 06.10.1866  Sint-Truiden 09.01.1951  Berthe Leonard 

Zoon van landbouwer Pierre Joseph, burgemeester Vorsen, en Antonia Sacré. Broer van ijzergieter Léon en van staatsagronoom en gedeputeerde Louis.  

Landbouwingenieur  en directeur  suikerfabriek Bernissem. Rapport over grondverbetering door suikerbietenteelt, productieverhoging en verbetering situatie landarbeider op 3de internationaal landbouwcongres Brussel 1895. Gemeenteraadslid Sint-Truiden 1904-1932. Provincieraadslid 1896-1908 als opvolger van vader. Stapte uit politiek tijdens conflict Cartuyvels-Blavier 1932. Vader van scheikundig landbouwingenieur Freddy (x Wambacq). Schoonvader van burgerlijk mijningenieur Pierre Baerts. Broer van jezuiet Theofiel, van missionarisen Paul en Jules, en van Armand, vrederechter Landen. Woonhuis Prins Albertlaan, architect Mélotte 1919.

Leon JADOUL, La conférence internationale des sucres tenue à Bruxelles (1901-1902), in Revue sociale catholique, okt. 1907, p. 374 e.v.

Lit.: ST19DE, p. 165-166; PARTIJPOLITIEK, p. ….
ONTDEKKING VAN DE DAG

Duchateau, (Jan) Alfons, bankdirecteur

Aalst 04.02.1867  Leuven hosp. 22.01.1933   Sylvie Abels 

Zoon van landbouwer Pieter Arnold en Maria Theresia Wauters.  

Ll. Normaalschool Sint-Truiden 1885, aldaar onderwijzer 1888. Leraar gymnastiek en plantkunde. Leraar wiskunde en natuurwetenschappen College 1899 tot aan opheffing in 1910, bijnaam ‘den Duk’. Leraar wiskunde Limburgse ambachtsschool Hasselt en normaalleergangen nijverheidsonderwijs provincie Limburg. Drukkerij, boekbinderij, papierhandel en ‘keurboekerij’ ‘In ’t Gulden Boek’ Groenmarkt, opvolger van A. Schoofs. Ook verkoop geldbeugels, optiek en meetinstrumenten. 

Vader van priester Gabriël en van nijveraar Alfons. Grootvader van docent-stadsarchivaris Ferdinand. Echtgenote uit Berchem. Medestichter met dokter Quintens en voorzitter studiekring De Coninckxvrienden  ca. 1897. Voorzitter Commissie Openbare Onderstand 1925 en ijveraar bouw nieuw weeshuis Nieuw Sint-Truiden 1931. Bestuurder Nijverheidsschool 1910 en Landbouwbank van België te Sint-Truiden. Lid kerkfabriek hoofdkerk. Secretaris comité Fancy-fair 1911 voor Ziekenkas Christen Werkmanshuis. Lid Toezichtcommissie tekenacademie 1932.

Herinneringssteen Weeshuis.

Publicaties: Begrippen van meetkunde. Eerste deel: voorafgaande begrippen. Nijverheids- en ambachtsscholen. Vierde graad van het lager onderwijs. Normaalscholen, Sint-Truiden: Groenmarkt 64 en 65, s.d.; Begrippen van stelkunde ten gebruike van nijverheids- en ambachtsscholen, Sint-Truiden Groenmarkt: A. Duchateau, z.j., druk Hasselt.

Lees: Lijkrede door Paul CARTUYVELS, in De Tram, 28.01.1933; MINTEN, p. 97, nr. 662.