Jadoul, Arthur (Marie Joseph Gilles), nijveraar

Velm 06.10.1866  Sint-Truiden 09.01.1951  Berthe Leonard 

Zoon van landbouwer Pierre Joseph, burgemeester Vorsen, en Antonia Sacré. Broer van ijzergieter Léon en van staatsagronoom en gedeputeerde Louis.  

Landbouwingenieur  en directeur  suikerfabriek Bernissem. Rapport over grondverbetering door suikerbietenteelt, productieverhoging en verbetering situatie landarbeider op 3de internationaal landbouwcongres Brussel 1895. Gemeenteraadslid Sint-Truiden 1904-1932. Provincieraadslid 1896-1908 als opvolger van vader. Stapte uit politiek tijdens conflict Cartuyvels-Blavier 1932. Vader van scheikundig landbouwingenieur Freddy (x Wambacq). Schoonvader van burgerlijk mijningenieur Pierre Baerts. Broer van jezuiet Theofiel, van missionarisen Paul en Jules, en van Armand, vrederechter Landen. Woonhuis Prins Albertlaan, architect Mélotte 1919.

Leon JADOUL, La conférence internationale des sucres tenue à Bruxelles (1901-1902), in Revue sociale catholique, okt. 1907, p. 374 e.v.

Lit.: ST19DE, p. 165-166; PARTIJPOLITIEK, p. ….
ONTDEKKING VAN DE DAG

Christiaens, Marie, volksfiguur

Gelinden 14.08.1669 , Jacob Schoenaerts 

Vrouw van schout  Schoenaerts. 

Bewoonster hoeve Groenschild Klein-Gelmen 

Beschuldigd van hekserij 1667 en waarschijnlijk terechtgesteld 1669.


Lit.: J. BROUWERS, De vrouw met de zwarte sluier. Een heksenproces te Gelinden in 1667-1669, in Limburg, 36, 1957, p. 263-266, 273-284 en 301-308.