Jadoul, Arthur (Marie Joseph Gilles), nijveraar

Velm 06.10.1866  Sint-Truiden 09.01.1951  Berthe Leonard 

Zoon van landbouwer Pierre Joseph, burgemeester Vorsen, en Antonia Sacré. Broer van ijzergieter Léon en van staatsagronoom en gedeputeerde Louis.  

Landbouwingenieur  en directeur  suikerfabriek Bernissem. Rapport over grondverbetering door suikerbietenteelt, productieverhoging en verbetering situatie landarbeider op 3de internationaal landbouwcongres Brussel 1895. Gemeenteraadslid Sint-Truiden 1904-1932. Provincieraadslid 1896-1908 als opvolger van vader. Stapte uit politiek tijdens conflict Cartuyvels-Blavier 1932. Vader van scheikundig landbouwingenieur Freddy (x Wambacq). Schoonvader van burgerlijk mijningenieur Pierre Baerts. Broer van jezuiet Theofiel, van missionarisen Paul en Jules, en van Armand, vrederechter Landen. Woonhuis Prins Albertlaan, architect Mélotte 1919.

Leon JADOUL, La conférence internationale des sucres tenue à Bruxelles (1901-1902), in Revue sociale catholique, okt. 1907, p. 374 e.v.

Lit.: ST19DE, p. 165-166; PARTIJPOLITIEK, p. ….
ONTDEKKING VAN DE DAG

De Melsterbeek vloeit richting Schelde

In het bekken van de Melsterbeek volgen de beken eerst zuid-noord het dalend reliëf van ca. 100 naar 35 meter boven zeespiegel. Net noordelijk van het stadscentrum van Sint-Truiden buigt de Melsterbeek zelf naar het noordwesten en ontvangt de Cicindria in Melveren en de Molenbeek in Runkelen. Ze loopt dan een tijdje zij-aan-zij met de Gete en vloeit samen bij Donk. Via Demer, Dijle en Rupel gaat het richting Schelde. 

De (herlegde) Melsterbeek bij Ordingen


De naam ‘Melster’ komt waarschijnlijk van het woord malter of mout, maar in de lokale volksmond is het gewoon ‘molenbeek’ als grootste waterloop. Ze ontspringt in Heiselt bij Jeuk, vlakbij de taalgrens. Ze is 33 kilometer lang. Waterlopen schuren beekvalleien uit en de kleilagen onder de ijstijdleem in Vochtig Haspengouw doen talrijke bronnetjes dagzomen. Langs de oevers van de Melsterbeek groeide een ketting van dorpen met omgrachte kastelen en zelfs abdijen in Nonnemielen en Terbeek. Haar stroomkracht deed graanwatermolens draaien. In Sint-Truiden zijn dat de dorpen Aalst, Brustem, Ordingen, Zepperen, Melveren, Metsteren en Runkelen.

Modern bekenbeheer bij Ordingen door Land&Water

De beken kennen in deze streek een vrij hoog verval met piekdebieten. Voor de waterbeheersing waren wachtbekkens nodig, o.m. voor de Melsterbeek in Aalst, Ordingen en Bernissem. De natte gronden in de beekvalleien waren in de 19de-20ste eeuw met waterzuchtige Canadapopulieren beplant, nuttig voor klompen, minder duurzaam timmerwerk en kisthout. 

Wachtbekken 'De Wiel' in Aalst-bij-Sint-Truiden


Tussen Sint-Truiden en Zepperen werd in 1879 een stevige bakstenen brug geslagen. Enkel de sluitsteen bleef bewaard 'COART B(ourgemestre) ZEPPEREN 1876'


Een vistelling in 2012 bij Metsteren leverde volgende soorten op: driedoorn stekelbaars, tiendoorn, riviergrondel, bermpje en blauwband. De molenwatervallen zijn wel een drempel voor hun migratie voor paai, rust en voedselgaring, onderzoek Stef Cools.


Lees: Pierre DIRIKEN, ‘Water in Haspengouw’, (Geogidsen), Sint-Truiden: De Blauwe Vogel, 1985; ID., ‘Het Haspengouws landschap in evolutie’, (Haspengouwse monografieën, 2), Kortessem: Georeto, 2013. \nKijk: http://www.land-en-water.be. Wateringen van Sint-Truiden.\n

De intussen verdwenen watermolen bij het kasteel van Ordingen. De wapensteen met commandeurswapen uit 1740 in de gevel werd ingemetseld in het kasteel