Journée, (Huibrecht Gerard) Antoon, "meester Journée", schoolhoofd

Wilderen-Duras 31.12.1901   Hasselt hosp. 13.09.1974   Alice Schoenaers. 

Neef van schepen Jean Journée. Vader van ingenieur en auteur Jos.  Lagere school Wilderen  en Sint-Trudo-instituut  Sint-Truiden. Centrale jury rijksnormaalschool Gent. Onderwijzer Tongeren 1921 en gemeenteschool Geetbets 1925. Cursus 4de graadonderwijs Provinciale normaalschool Tienen.  

Zoon van kleermaker-fruitteler Jozef van Duras en Maria Elisabeth Drillieux van Halle-Booienhoven. Kleinzoon van rentmeester-landbouwer Balthazar Journéé in Schoolhoofd of ‘bovenmeester’ Geetbets 1939-1962.  Vernieuwde gemeentelijke bibliotheek Geetbets 1945-1970. Gaf avondlessen landbouw 1930. Pionier grondontleding.

Gemeenteraadslid Geetbets 1970-1976, liberaal. Stichter veehoudersbond en -verzekering. Agent Nationale Maatschappij Krediet aan e Nijverheid. Stichter mutualiteit ‘De Vrije Werklieden. Help u zelve’ Geetbets. Bestuurslid Bond Grote en Jonge Gezinnen, Sint-Sebastiaansgilde en Koninklijke Harmonie Concordia Geetbets.

Info: Jos Ruymen en Jos Journée.
Lit.: Jos JOURNEE, Korenbloemen en klaprozen uit mijn dorp. Cursiefjes en andere toestanden, Sint-Truiden: Carlier bvba – De blauwe Vogel, 1986; ID. en Armande JOURNEE, brochure over Meester Journée, eerder verschenen in Limes Gatia.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Trofeeën aan de muur: het luie landleven

In de oudheid werden in oorlog of jacht veroverde trofeeën aan een stok opgehangen. Dit motief ging een eigen leven leiden als allegorische decoratie. Kalksnijders modelleerden in het nog vochtige stucwerk voorwerpen tussen bloemenslingers aan linten opgehangen. 

In het stadhuis op de Grote Markt op het 'schoon verdiep' zijn in de hoge vestibule de vier kunsten en twee speciale thema's uitgewerkt, de zeevaart en het landleven. Die laatste werken dateren waarschijnlijk uit de Hollandse periode (1815-1830) onder burgemeester J.A.N. Van den Berck. Scheepvaart en de Nederlandse vertaling van Vergilius wijzen daarop. 
Lees: Franz AUMANN, Symboliek op het 'schoon verdiep' van het Sint-Truidense stadhuis, in Sint-Truiden een zoektocht naar symbolen, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2002, p. 19-27; Het stadhuis van Sint-Truiden. Hart van de democratie, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2018, p. 56-61.