Journée, (Huibrecht Gerard) Antoon, "meester Journée", schoolhoofd

Wilderen-Duras 31.12.1901   Hasselt hosp. 13.09.1974   Alice Schoenaers. 

Neef van schepen Jean Journée. Vader van ingenieur en auteur Jos.  Lagere school Wilderen  en Sint-Trudo-instituut  Sint-Truiden. Centrale jury rijksnormaalschool Gent. Onderwijzer Tongeren 1921 en gemeenteschool Geetbets 1925. Cursus 4de graadonderwijs Provinciale normaalschool Tienen.  

Zoon van kleermaker-fruitteler Jozef van Duras en Maria Elisabeth Drillieux van Halle-Booienhoven. Kleinzoon van rentmeester-landbouwer Balthazar Journéé in Schoolhoofd of ‘bovenmeester’ Geetbets 1939-1962.  Vernieuwde gemeentelijke bibliotheek Geetbets 1945-1970. Gaf avondlessen landbouw 1930. Pionier grondontleding.

Gemeenteraadslid Geetbets 1970-1976, liberaal. Stichter veehoudersbond en -verzekering. Agent Nationale Maatschappij Krediet aan e Nijverheid. Stichter mutualiteit ‘De Vrije Werklieden. Help u zelve’ Geetbets. Bestuurslid Bond Grote en Jonge Gezinnen, Sint-Sebastiaansgilde en Koninklijke Harmonie Concordia Geetbets.

Info: Jos Ruymen en Jos Journée.
Lit.: Jos JOURNEE, Korenbloemen en klaprozen uit mijn dorp. Cursiefjes en andere toestanden, Sint-Truiden: Carlier bvba – De blauwe Vogel, 1986; ID. en Armande JOURNEE, brochure over Meester Journée, eerder verschenen in Limes Gatia.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Belet, (Joseph) Nicolas,

Sint-Truiden 24.11.1866  Sint-Truiden 21.02.1953  Marie Barbe Leontine Joris 

Zoon van bakker Pierre en Victorine Robie . Onderwijzer normaalschool Sint-Truiden  1886, leraar basisschool Broeders van Liefde. Hoofdonderwijzer, organist hoofdkerk, dirigent, componist. Tongersesteenweg. Schoonvader van schoolhoofd Malcorps . Stichter zang- en toneelvereniging ‘De Vreugdegalm’ 1897 . Muziek voor een 20-tal zangspelen , meestal op tekst van Arie Entbroukx. Ook muziek voor werken van Jerôme Van Crayeveld, Jan Wellens en Oscar Festraets  .

Publ.: De waarheid lijdt geweld, Zangspel in één bedrijf, tekst en muziek, Antwerpen: J. Janssens, 1931.
 Lit.: JORISSEN; MINTEN, p. 95 nr. 642; LVLACOMP, 2007, p. 36-37.