Journée, (Huibrecht Gerard) Antoon, "meester Journée", schoolhoofd

Wilderen-Duras 31.12.1901   Hasselt hosp. 13.09.1974   Alice Schoenaers. 

Neef van schepen Jean Journée. Vader van ingenieur en auteur Jos.  Lagere school Wilderen  en Sint-Trudo-instituut  Sint-Truiden. Centrale jury rijksnormaalschool Gent. Onderwijzer Tongeren 1921 en gemeenteschool Geetbets 1925. Cursus 4de graadonderwijs Provinciale normaalschool Tienen.  

Zoon van kleermaker-fruitteler Jozef van Duras en Maria Elisabeth Drillieux van Halle-Booienhoven. Kleinzoon van rentmeester-landbouwer Balthazar Journéé in Schoolhoofd of ‘bovenmeester’ Geetbets 1939-1962.  Vernieuwde gemeentelijke bibliotheek Geetbets 1945-1970. Gaf avondlessen landbouw 1930. Pionier grondontleding.

Gemeenteraadslid Geetbets 1970-1976, liberaal. Stichter veehoudersbond en -verzekering. Agent Nationale Maatschappij Krediet aan e Nijverheid. Stichter mutualiteit ‘De Vrije Werklieden. Help u zelve’ Geetbets. Bestuurslid Bond Grote en Jonge Gezinnen, Sint-Sebastiaansgilde en Koninklijke Harmonie Concordia Geetbets.

Info: Jos Ruymen en Jos Journée.
Lit.: Jos JOURNEE, Korenbloemen en klaprozen uit mijn dorp. Cursiefjes en andere toestanden, Sint-Truiden: Carlier bvba – De blauwe Vogel, 1986; ID. en Armande JOURNEE, brochure over Meester Journée, eerder verschenen in Limes Gatia.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Jadoul, Jules (Auguste Joseph), missionaris

Velm 14.06.1872   Nieuw Antwerpen (Congo) 04.02.1902. 

Zoon van landbouwer Pierre Joseph en Antonia Sacré. Broer o.a. van Arthur en van missionaris Theophile.  

Klein Seminarie. Scheutist 1891 en priester  1896. Missiepost Moanda bij Banana 1896. Parochie Boma 1899. Korte tijd terug in België 1900. Directeur schoolkolonie Nieuw Antwerpen of Bangala in Evenaarsgebied 1901.

Publ.: Ce que c’est qu’une paroisse au Congo, in: Missions en Chine et au Congo, 1900, p. 490-493.
Lit.: Belgische koloniale biografie, 2, 1948-1950, kol. 504-505; CONGO, p. 101-104.