Controletoren: Duitse toren/Bramble HQ

Controletoren: Duitse toren/Bramble HQ

Messerschmitts
Mosquito's
Halifaxes
Wellingtons
Mustangs
B 26's


allemaal heb ik ze gelaten
zien en horen passeren,
hun gedreun, hun gedruis,
geen kruimel mortel
viel er uit mijn voegen.

tot op een domme
dinsdagmorgen een vlinder
kwam aangewaaid,
zijn vleugelslag
streelde langs mijn
muur, hij neerstreek
aan mijn voet. 
al mijn ruiten besloegen.

Herman ROHAERT in Fliegerdorf. Open Monumentendag 2006, Sint-Truiden: stadsbestuur, p. 20.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Portmans, ridder (Frans Maria) Ferdinand, burgemeester Hasselt

Sint-Truiden 23.12.1854  Hasselt 19.03.1938  Marie Roelants 

Zoon van vrederechter Jean Ignace Charles, tevens kantonnaal inspecteur lager onderwijs, en Elisabeth Charlotte Florentine Vanham. College Sint-Truiden. Jurist Leuven. 

Medestichter eerste mutualiteit Sint-Truiden en voorzitter schoolcomité tijdens schoolstrijd. Notaris en plaatsvervangend vrederechter Hasselt 1885. Gemeenteraadslid 1881-1887 Sint-Truiden en lid weldadigheidsbureel 1883-1886 Sint-Truiden. Provincieraadslid 1892-1912. Vader van priester-leraar en pastoor Etienne Stephanus (1895-1962). 


Burgemeester Hasselt 1895-1937. Katholiek volksvertegenwoordiger 1912-1923 en senator ter vervanging van Edmond Whettnall 1913-1932. Ridder 1929. Voorzitter Comité Hulp en Voeding WO I. Begraven oud kerkhof Hasselt, monument met alliantiewapens. Borstbeeld in stadsmuseum Hasselt door Emile Cantillon ca. 1905. Straatnaam Ridder Portmansstraat Hasselt.

Info: ODIS-databank en website Hasel.
Lit.: HBVL, 21.03.1938; VAN MOLLE, p. 275; J. GRAUWELS, De straatnamen van Nieuw-Hasselt, Hasselt: Heideland, 1980, p. 80.