Controletoren: Duitse toren/Bramble HQ

Controletoren: Duitse toren/Bramble HQ

Messerschmitts
Mosquito's
Halifaxes
Wellingtons
Mustangs
B 26's


allemaal heb ik ze gelaten
zien en horen passeren,
hun gedreun, hun gedruis,
geen kruimel mortel
viel er uit mijn voegen.

tot op een domme
dinsdagmorgen een vlinder
kwam aangewaaid,
zijn vleugelslag
streelde langs mijn
muur, hij neerstreek
aan mijn voet. 
al mijn ruiten besloegen.

Herman ROHAERT in Fliegerdorf. Open Monumentendag 2006, Sint-Truiden: stadsbestuur, p. 20.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Goyens, "Maternus" Guillaume Modest, minderbroeder

Sint-Truiden 29.10.1848 Gent 08.12.1905 

Zoon van graanhandelaar Arnold en Marie Clementine Vandereycken. Broer van minderbroeder ‘Hiëronymus’. 

Minderbroeder Tielt 1868, priester  1874. Gardiaan Sint-Truiden 1877-1878. Vicaris Rekem 1880-1883, Gent 1886-1892. Gardiaan Antwerpen 1895-1896. Vicaris Gent 1902-1905. Daar overleden bloedopdrang. Artikels in Le messager de Saint-François en De bode van den H. Franciscus van Assisië. Devotieboekjes o.a. over de H. Antonius van Padua, handboekje voor dienstmeiden en enkele historische werkjes o.a. over Grauwzusters. Bijnaam ‘de Paus’ binnen familie.

Publ.: De deugdzame dienstmeid in hare plichten onderwezen, Mechelen: Sint-Franciscusdrukkerij, 1901.
Lit.: Le Messager de Saint-François d’Assise, 31, 1905, p. 256-257; BERLO, p. 363, 369, 467 en 473; VAN MECHELEN, p. C15; JORISSEN; Lucianus CEYSSENS, Jeroom Goyens, onze eerste provincie-archivaris (1864-1942), in Franciscana, 50, 1995, p. 7.