Peeters, Jozef (Albert Lambert Marie), verzetsman

Sint-Truiden 06.09.1896  Luik 31.08.1943 

Zoon van beenhouwer François in Brustemstraat en Adèle Goffin, in 1910 verhuisd naar Spikboomwijk  Brustem . Neefje van priester Peeters. Rosharig. Priester 1920. Eerste Mis Brustem 6 juni 1920. Leraar normaalschool Theux. Kapelaan Othée 1923. Ook aalmoezenier ACJB dekenaat Villers-l'Evêque 1925. Pastoor en bouwheer Comblain-au-Pont 1933. Bouw kapel Pont de Sçay 1935 met later school erbij. Motorrijder. Als verzetslid  aangehouden in hotel te Remouchamps, geïnterneerd in Sint-Gillis Brussel en Saint-Léonard Luik. Ter dood veroordeeld door Duits Krijgsgerecht Luik 16 juli 1943. Gefusilleerd in Citadel Luik na het zingen van het Magnificat. Herbegraven 1945 bij stenen parochiekruis op kerkhof Comblaint-au-Pont.

Lit.: Laurent LOMBARD, Lhéroïque curé de Comblain-au-pont, (Collection Coeurs belges), Luik: Vox Patriae, 1946; J. FABRI, Figures et témoignages. Labbé Joseph Peeters, curé de Comblain-au-Pont, (Appèls. Bibliothèque de lintellectuel chrétien, 6de reeks.10), Luik: Editions du centre catholique des intellectuels belges, 1957; Benedicta Maria KEMPNER, Priester vor Hitlers Tribunalen, München: Rütten & Loening Verlag, 1966, p. 321.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Bellefroid, (Jean) Lambert, secretaris-generaal

Zepperen 15.07.1814  - Sint-Joost-ten-Node 08.01.1890

  Jeanne Bamps

Burgemeesters- en stokerszoon. Jongere broer van de Hasseltse advocaat en boekenverzamelaar Antoine Louis. Medische studie universiteit Luik. Geneesheer te Hasselt. Huwde in Hasselt in 1846 met de dochter van de gekende geneesheer-auteur Antoine Bamps. Stichtte met latere minister Thonissen het  ‘Journal du Limbourg belge’ 1840. Naar Brussel 1841. Redacteur van Limburgse en Brusselse kranten. Secretaris Hoge Landbouwraad en lid van geneeskundige en statistische commissies. Leidend ministerieambtenaar. Voorbereiding wetgeving ontginning woeste gronden en irrigatie. Rapport algemene landbouwtelling 1846. Medewerker eerste grote landbouwtentoonstelling en oprichting landbouwcomicen 1848. Afdelingshoofd sectie Landbouw, Ministerie Binnenlandse Zaken 1846. Medewerker minister Vandenpeereboom bij rundpestbestrijding 1865. Secretaris-generaal Ministerie Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken 1884-1888. IJverde voor uitbreiding Natuurhistorisch museum en de inspectie van kunstonderwijs. Publiceerde en vertaalde over landbouwstatistiek en geneeskunde. Voorzitter Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België 1880-1882. Inzender parabeltekst in mysterieus Teutenbargoens aan Jan Frans Willems 1838. Zelf grootvader van psycholoog Albert Michotte van den Berck KUL.

 

Publ.: De la culture du chanvre dans ses rapports avec la Belgique, in : Journal d'Agriculture pratique, 5, 1852, p. 335-337; De la durée de la vie humaine, z.p., z.j.
 Lit.: M. BECO, in: Journal de la Société centrale d’agriculture de Belgique, 1889-1890, p. 103; A. PIGEOLET, in : Bulletin de l'Académie royale de Médecine de Belgique, 4de reeks, 4, 1890, p. 18, 20-22; E. DE SEYN, Dictionnaire biographique..., Brussel, 1935, p. 43; M. DE VROEDE, De Belgisch-Limburgse pers van 1830 tot 1860, Leuven, Parijs, 1963, p. 18-19; Leen BOONEN, Bio-bibliografie van ministers, kabinetschefs, secretarissen generaal, directeurs generaal, inspecteurs generaal, bestuursdirecteurs uit '100 jaar Ministerie van Landbouw', 1884-1984, Brussel, 1984, werkdocument Centrum voor Agrarische Geschiedenis, Leuven; JORISSEN; Leven in Oud Zepperen. Va kjoezestein tot kurrezoug, Zepperen: Remacluskring, 1999, p. 99 en 101; R. PENDERS en R. VAN LAERE, Antoine Louis Bellefroid (1801-1867), voedstervader van de Hasseltste bibliotheken of de bibliofiele erfenis van een 19de-eeuws mecenas, in Tesi Samanunga vvas edele unde scona. Liber amicorum Theo Coun, Hasselt, 2005, p. 291-302; Jozef MERTENS, Onder invloed van Jan Frans Willems en Pieter Ecrevisse; 19de-eeuwse mythevorming rond taal, herkomst, handel en wandel van de Kempense teuten, in Verslagen & mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 10, 2010, p. 51-53 en 87-88.
Bidprentje: Beeldbank Kortrijk.