Pelzer, Mathieu (Amand Fidèle Constant), koloniaal militair

Sint-Truiden 19.10.1856  Luluaburg 04.07.1895 

Zoon van politiecommissaris Joseph en Jeanne Marie Van Roij.  6de Linie 1872, onderluitenant 4de linie 1878 en luitenant 7de linie. Kapitein Weermacht in Congo 1893. Commandant kamp Luluaburg 1894, bijnamen de stoomwals  en dibala  (de kale) wegens ruw gedrag. Stichting post Kayeye. Neergeschoten en in stukken gehakt bij een muiterij door zijn Batetele-soldaten.

Graf in Malandji, Kananga (Luluaburg) Congo. Gedenkplaat klein stadspark  1958 door Julien Menten (renov. 1990).

Lit.: ENGELS, in Belgische koloniale biografie, 2, Brussel, 1948-1950, kol. 765-766; CONGO, p. 33-35; Plechtigheid te Sint-Truiden, in HBVL, 11.08.1958; Marcel GRAULS, Truienaar met harem van 13 vrouwen, in HBVL, 21.10.1988; Daniël VANGROENWEGHE, Voor rubber en ivoor. Leopold II en de ophanging van Stokes, Leuven, 2005, p. 113-117.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Pieters Aline (Marie Mélanie Caroline), fotograaf 'Miss Kodac'

Diksmuide 05.12.1887  Sint-Truiden 16.11.1958  ongehuwd 

Dochter van geneesheer Aloïs en Maria Elisa Haegens. Zus van minderbroeder pater Idesbald (+1954). Ll. Instituut H. Familie. Opgeleid tot ambulancier WO I. Naar Sint-Truiden 1921. Winkel textiel en fotografiemateriaal hoek Hoogbrugstraat-Ursulinenstraat. Vriendin van rentenierster Julie Stassart Staar. Volksnaam Miss Kodak . Hoofdambulancier Rode Kruis. Opgravingen Truiense gesneuvelden mei 1940 in Tielt. Lid van de weerstand. Ziekentransport en repatriëring slachtoffers WO II. Fotografeerde o.a. oude gebouwen en stoeten in Sint-Truiden en omgeving.

Grafsteen Schurhoven .

Lit.: Jack NAUS, 140 jaar Rode Kruis Sint-Truiden, Sint-Truiden. Rode Kruis, 2010, p. 114-115 en 251-254.