Pelzer, Mathieu (Amand Fidèle Constant), koloniaal militair

Sint-Truiden 19.10.1856  Luluaburg 04.07.1895 

Zoon van politiecommissaris Joseph en Jeanne Marie Van Roij.  6de Linie 1872, onderluitenant 4de linie 1878 en luitenant 7de linie. Kapitein Weermacht in Congo 1893. Commandant kamp Luluaburg 1894, bijnamen de stoomwals  en dibala  (de kale) wegens ruw gedrag. Stichting post Kayeye. Neergeschoten en in stukken gehakt bij een muiterij door zijn Batetele-soldaten.

Graf in Malandji, Kananga (Luluaburg) Congo. Gedenkplaat klein stadspark  1958 door Julien Menten (renov. 1990).

Lit.: ENGELS, in Belgische koloniale biografie, 2, Brussel, 1948-1950, kol. 765-766; CONGO, p. 33-35; Plechtigheid te Sint-Truiden, in HBVL, 11.08.1958; Marcel GRAULS, Truienaar met harem van 13 vrouwen, in HBVL, 21.10.1988; Daniël VANGROENWEGHE, Voor rubber en ivoor. Leopold II en de ophanging van Stokes, Leuven, 2005, p. 113-117.
ONTDEKKING VAN DE DAG

As we carnaval gon viere in Sintruin

As we carnaval gon viere in Sintruin

Ref.
As
we carnaval gon viere in Sintruin,
Loote wee de klokke van den toure luin,
As we carnaval gon viere in Sintruin,
Loepe wee ni recht, ma loepe feelinks schuin.
As
we carnaval gon viere in Sintruin,
Dreinke wee e pintje en gon haand in haand,
Vör te daasten albedieën rond de Latsjaan.
Want zoe gie de carnaval in Groeët Sintruin.

Iederien du mie, och de Gemeinterood,
Effekes de tuigels los kan ginne kood,
Iel het joor ston zijlinks al in vlam en vuur,
Vuir et goed van ’t Stadsbestuur.
Carnaval da zit doe in, da vuul dzje zelf,
Telt ze mèr, die groep is och bè drei maal elf.
En de boug kan alted ni gespanne ston,
Doever loote ze un dan ins per joor ins gon.

Ref.

En vuir goed te fieëste, is doo ‘t Fiestcomiteit,
Dei kreige subsidies och op stond en tijd,
Ma ze moete luistere noo et Stadsbestuur,
Gelèk de Rood van de Commeduur,
Vesteloovet is doe toch vuir iel de stad,
Ozze carnavalsgroepe dee weite da,
En as Scheipe va Plezier roep ich och ‘Vuur!’
Carnaval da is en echte volkscultuur.

Ref.
Ref.
Want zoe gie de carnaval in Groeët Sintruin.21 Sintruinse miezengers, Sint-Truiden: Het Feestcomité, 1999. Tekst Rudi Festraerts en muziek Ray Heeren. Gezongen door Marcel Gelders, schepen van o.m. cultuur en feestelijkheden.