Pelzer, Mathieu (Amand Fidèle Constant), koloniaal militair

Sint-Truiden 19.10.1856  Luluaburg 04.07.1895 

Zoon van politiecommissaris Joseph en Jeanne Marie Van Roij.  6de Linie 1872, onderluitenant 4de linie 1878 en luitenant 7de linie. Kapitein Weermacht in Congo 1893. Commandant kamp Luluaburg 1894, bijnamen de stoomwals  en dibala  (de kale) wegens ruw gedrag. Stichting post Kayeye. Neergeschoten en in stukken gehakt bij een muiterij door zijn Batetele-soldaten.

Graf in Malandji, Kananga (Luluaburg) Congo. Gedenkplaat klein stadspark  1958 door Julien Menten (renov. 1990).

Lit.: ENGELS, in Belgische koloniale biografie, 2, Brussel, 1948-1950, kol. 765-766; CONGO, p. 33-35; Plechtigheid te Sint-Truiden, in HBVL, 11.08.1958; Marcel GRAULS, Truienaar met harem van 13 vrouwen, in HBVL, 21.10.1988; Daniël VANGROENWEGHE, Voor rubber en ivoor. Leopold II en de ophanging van Stokes, Leuven, 2005, p. 113-117.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Appeltants, Leopold

Appeltants, Leopold ‘Kogelke’, voetballer

Sint-Truiden 30.03.1922  Sint-Truiden, 30.06.2001 

Leopold Appeltans

Zoon van mijnwerker Frederik en Augustine Vanbrabant , Gasthuisstraat. Adjudant  in leger en caféhouder . Voetballer  centervoor en topschutter. Rode Duivel in de nationale ploeg 21 november 1947 en 15 jaar speler nationale militaire ploeg. 21 jaar in eerste elftal STVV. Vernuftig spelverdeler. Hielp als 37-jarige STVV naar eerste 1957, maar verkoos geen semi-prof te worden. Koosnaam ‘Kogelke ’ van La Dernière Heure omwille van zijn hard, gericht schot. Tweevoetig topscoorder en snelle spurter. Later speler-trainer SC Hoegaarden in provinciale afdeling. 

Info: André Grammet en Wikipedia.
Lit.: Staf HENDERIX en Gerard MATHIJS, STVV 50 jaar, 1973, p. 33-68; Norbert STAS, “Voetbal heeft me niet rijk maar wel gelukkig gemaakt”, (Retro), in HBVL, 22.02.1991; Fernand MASSA, Leopold Appeltants, de eerste Sint-Truidense Rode Duivel, in 't Bukske, nr. 8, najaar 2013, p. 9-17.