Pelzer, Mathieu (Amand Fidèle Constant), koloniaal militair

Sint-Truiden 19.10.1856  Luluaburg 04.07.1895 

Zoon van politiecommissaris Joseph en Jeanne Marie Van Roij.  6de Linie 1872, onderluitenant 4de linie 1878 en luitenant 7de linie. Kapitein Weermacht in Congo 1893. Commandant kamp Luluaburg 1894, bijnamen de stoomwals  en dibala  (de kale) wegens ruw gedrag. Stichting post Kayeye. Neergeschoten en in stukken gehakt bij een muiterij door zijn Batetele-soldaten.

Graf in Malandji, Kananga (Luluaburg) Congo. Gedenkplaat klein stadspark  1958 door Julien Menten (renov. 1990).

Lit.: ENGELS, in Belgische koloniale biografie, 2, Brussel, 1948-1950, kol. 765-766; CONGO, p. 33-35; Plechtigheid te Sint-Truiden, in HBVL, 11.08.1958; Marcel GRAULS, Truienaar met harem van 13 vrouwen, in HBVL, 21.10.1988; Daniël VANGROENWEGHE, Voor rubber en ivoor. Leopold II en de ophanging van Stokes, Leuven, 2005, p. 113-117.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Hallo Micro! Onze oudsten aan het woord

Het project "Hallo Micro!" is in 2008 gestart als een vrijwilligerstraject van het stadsarchief. Door interviews met Truienaren die ouder zijn dan 75 jaar wil het stadsbestuur de recente geschiedenis van de stad op een originele manier reconstrueren. De mondelinge getuigenissen worden gearchiveerd want het persoonsgebonden materiaal is een perfecte aanvulling op de collecties van het officiële archief van deze historische stad. De antwoorden op de vragen met hun menselijke invalshoek worden in het lokale dialect opgenomen.

Elk jaar komt een ander dorp in beeld. Telkens in november wordt de oogst aan interviews en familiefoto’s getoond in het plaatselijke ontmoetingscentrum. Bij wijze van ontsluiting van telkens een tiental interviews is er een week lang fototentoonstelling met vertoning van de audiovisuele montages. Daarbij is een grote publieke opkomst gegarandeerd. Op deze manier herbeleven de inwoners van die buurt hun jeugd. De jongeren en de nieuwe inwoners maken kennis met de volksfiguren en de historische plekjes van hun dorp of wijk.Deze dorpen en wijken kwamen al aan bod: 

2008: Nieuw Sint-Truiden en Tuinwijk
2009: Engelmanshoven, Gelinden en Groot-Gelmen
2010: Zepperen
2011: Halmaal en Sint-Truiden (twee aparte edities)
2012: Aalst
2013: Brustem
2014: Velm
2015: Gorsem en Runkelen
2016: Kerkom
2017: Ordingen
2018: Melveren
2019: Wilderen en Duras