Pelzer, Mathieu (Amand Fidèle Constant), koloniaal militair

Sint-Truiden 19.10.1856  Luluaburg 04.07.1895 

Zoon van politiecommissaris Joseph en Jeanne Marie Van Roij.  6de Linie 1872, onderluitenant 4de linie 1878 en luitenant 7de linie. Kapitein Weermacht in Congo 1893. Commandant kamp Luluaburg 1894, bijnamen de stoomwals  en dibala  (de kale) wegens ruw gedrag. Stichting post Kayeye. Neergeschoten en in stukken gehakt bij een muiterij door zijn Batetele-soldaten.

Graf in Malandji, Kananga (Luluaburg) Congo. Gedenkplaat klein stadspark  1958 door Julien Menten (renov. 1990).

Lit.: ENGELS, in Belgische koloniale biografie, 2, Brussel, 1948-1950, kol. 765-766; CONGO, p. 33-35; Plechtigheid te Sint-Truiden, in HBVL, 11.08.1958; Marcel GRAULS, Truienaar met harem van 13 vrouwen, in HBVL, 21.10.1988; Daniël VANGROENWEGHE, Voor rubber en ivoor. Leopold II en de ophanging van Stokes, Leuven, 2005, p. 113-117.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Boelen, Frans, priester

Hoelbeek 10.02.1833 Sint-Truiden 11.06.1913 

Zoon van Pierre en Cornélie Vranken. Neefje van priester François Boelen , collegeleraar Sint-Truiden (Hoelbeek 1809- Sint-Truiden 1879). Kapelaan begijnhofkerk , pastoor Schurhoven 

Baanbreker Vlaamse beweging in Sint-Truiden. Eerste voorzitter Davidsfondsafdeling 1885-1911. Promotor van Scherpenheuvelbedevaart. Oprichter van anti-vloekbond , in 1911 Bond Heilig Hart . Huldiging door Davidsfondsleden 18 december 1910 bij 25 jaar afdeling. 

 Lees: Ons Volk, 3, 1913, nr. 26, 28.06.1913, met portretfoto; George VANDENBORNE, Pastoor Boelen, in Hier en nu Sint-Truiden, nr. 22, 1975, p. 10-11.