Placentius, Joannes (Leo), Vrolik (?), Strauven (?), auteur

Sint-Truiden ca. 1500  Maastricht 04.02.1548  

Ll. Broeders Gemene Leven in Luik en ’s-Hertogenbosch, en Dominicanen Leuven. Dominikaan te Maastricht, dichter, toneelkundige en weinig kritisch geschiedkundige. Historisch werkje over Tongeren-Maastricht-Luik. 

Gedicht Pugna porcorum per P. Porcium poetam 1530, waarin alle woorden met P beginnen, krachttoer die vele herdrukken kende. Bijbels toneel Susanna en kluchten Clericus Eques en Lucianus Aulicus, alle gedrukt in Antwerpen. Mogelijk pseud. ‘Eusebius Candidus’. Noemt zich Trudonensis Dominicanus  en Trudonensis poeta .

Publ.: Catalogus omnium antistitum Tungarorum, Trajectensium ac Leodiorum et rerum domi bellique gestarum Compendium, Antwerpen: Vorsterman, 1529, met grafschriften voor adellijke dames uit regio Sint-Truiden. Pugna porcorum (ed. Ulysse Capitaine), Luik: Carmanne, 1856, met biografische nota p. 5-27; Susanna per Placentium evangelisten lusa, bijbels toneelstuk 1532, ed. Antwerpen: Martinus Caesar, 1534. Lit.: Nicolaus CAROLUS, lofdicht op Placentius in diens Catalogus…; Ulysse CAPITAINE, Notice sur Jean Placentius, in Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 2, 1854-1856, p. 299-327; A. DELESCLUSE, in BIONAT, 17, 1903, kol. 695-697; G.A. MEIJER, in Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 2, Leiden, 1912, p. 1106; Jan GESSLER, Over den naam van Joh. Placentius en andere onomastische latinisaties, in Philologische studien, 15, 1944, p. 15-30; Madeleine LAVOIE, La vie et l’oeuvre de Jean Placentius de Saint-Trond, in Bulletin de la Société des bibliophiles liégeois, 19, 1956, p. 29-47; J. IJSEWIJN, The real name of Johannes Placentius, in Humanistica Lovaniensia, 25, 1976, p. 283-284; Elisabeth GOVAERTS, Placentius’ Clericus eques en het verhaal de Barta. Een bijdrage tot de geschiedenis van het komisch toneel in de Neolatijnse literatuur der Nederlanden, lic.verh. klassieke filologie, Leuven: KU, 1981, p. 19-
ONTDEKKING VAN DE DAG

Duchateau, (Jan) Alfons, bankdirecteur

Aalst 04.02.1867  Leuven hosp. 22.01.1933   Sylvie Abels 

Zoon van landbouwer Pieter Arnold en Maria Theresia Wauters.  

Ll. Normaalschool Sint-Truiden 1885, aldaar onderwijzer 1888. Leraar gymnastiek en plantkunde. Leraar wiskunde en natuurwetenschappen College 1899 tot aan opheffing in 1910, bijnaam ‘den Duk’. Leraar wiskunde Limburgse ambachtsschool Hasselt en normaalleergangen nijverheidsonderwijs provincie Limburg. Drukkerij, boekbinderij, papierhandel en ‘keurboekerij’ ‘In ’t Gulden Boek’ Groenmarkt, opvolger van A. Schoofs. Ook verkoop geldbeugels, optiek en meetinstrumenten. 

Vader van priester Gabriël en van nijveraar Alfons. Grootvader van docent-stadsarchivaris Ferdinand. Echtgenote uit Berchem. Medestichter met dokter Quintens en voorzitter studiekring De Coninckxvrienden  ca. 1897. Voorzitter Commissie Openbare Onderstand 1925 en ijveraar bouw nieuw weeshuis Nieuw Sint-Truiden 1931. Bestuurder Nijverheidsschool 1910 en Landbouwbank van België te Sint-Truiden. Lid kerkfabriek hoofdkerk. Secretaris comité Fancy-fair 1911 voor Ziekenkas Christen Werkmanshuis. Lid Toezichtcommissie tekenacademie 1932.

Herinneringssteen Weeshuis.

Publicaties: Begrippen van meetkunde. Eerste deel: voorafgaande begrippen. Nijverheids- en ambachtsscholen. Vierde graad van het lager onderwijs. Normaalscholen, Sint-Truiden: Groenmarkt 64 en 65, s.d.; Begrippen van stelkunde ten gebruike van nijverheids- en ambachtsscholen, Sint-Truiden Groenmarkt: A. Duchateau, z.j., druk Hasselt.

Lees: Lijkrede door Paul CARTUYVELS, in De Tram, 28.01.1933; MINTEN, p. 97, nr. 662.