Placentius, Joannes (Leo), Vrolik (?), Strauven (?), auteur

Sint-Truiden ca. 1500  Maastricht 04.02.1548  

Ll. Broeders Gemene Leven in Luik en ’s-Hertogenbosch, en Dominicanen Leuven. Dominikaan te Maastricht, dichter, toneelkundige en weinig kritisch geschiedkundige. Historisch werkje over Tongeren-Maastricht-Luik. 

Gedicht Pugna porcorum per P. Porcium poetam 1530, waarin alle woorden met P beginnen, krachttoer die vele herdrukken kende. Bijbels toneel Susanna en kluchten Clericus Eques en Lucianus Aulicus, alle gedrukt in Antwerpen. Mogelijk pseud. ‘Eusebius Candidus’. Noemt zich Trudonensis Dominicanus  en Trudonensis poeta .

Publ.: Catalogus omnium antistitum Tungarorum, Trajectensium ac Leodiorum et rerum domi bellique gestarum Compendium, Antwerpen: Vorsterman, 1529, met grafschriften voor adellijke dames uit regio Sint-Truiden. Pugna porcorum (ed. Ulysse Capitaine), Luik: Carmanne, 1856, met biografische nota p. 5-27; Susanna per Placentium evangelisten lusa, bijbels toneelstuk 1532, ed. Antwerpen: Martinus Caesar, 1534. Lit.: Nicolaus CAROLUS, lofdicht op Placentius in diens Catalogus…; Ulysse CAPITAINE, Notice sur Jean Placentius, in Bulletin de l’Institut archéologique liégeois, 2, 1854-1856, p. 299-327; A. DELESCLUSE, in BIONAT, 17, 1903, kol. 695-697; G.A. MEIJER, in Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek, 2, Leiden, 1912, p. 1106; Jan GESSLER, Over den naam van Joh. Placentius en andere onomastische latinisaties, in Philologische studien, 15, 1944, p. 15-30; Madeleine LAVOIE, La vie et l’oeuvre de Jean Placentius de Saint-Trond, in Bulletin de la Société des bibliophiles liégeois, 19, 1956, p. 29-47; J. IJSEWIJN, The real name of Johannes Placentius, in Humanistica Lovaniensia, 25, 1976, p. 283-284; Elisabeth GOVAERTS, Placentius’ Clericus eques en het verhaal de Barta. Een bijdrage tot de geschiedenis van het komisch toneel in de Neolatijnse literatuur der Nederlanden, lic.verh. klassieke filologie, Leuven: KU, 1981, p. 19-
ONTDEKKING VAN DE DAG

Belet, (Joseph) Nicolas,

Sint-Truiden 24.11.1866  Sint-Truiden 21.02.1953  Marie Barbe Leontine Joris 

Zoon van bakker Pierre en Victorine Robie . Onderwijzer normaalschool Sint-Truiden  1886, leraar basisschool Broeders van Liefde. Hoofdonderwijzer, organist hoofdkerk, dirigent, componist. Tongersesteenweg. Schoonvader van schoolhoofd Malcorps . Stichter zang- en toneelvereniging ‘De Vreugdegalm’ 1897 . Muziek voor een 20-tal zangspelen , meestal op tekst van Arie Entbroukx. Ook muziek voor werken van Jerôme Van Crayeveld, Jan Wellens en Oscar Festraets  .

Publ.: De waarheid lijdt geweld, Zangspel in één bedrijf, tekst en muziek, Antwerpen: J. Janssens, 1931.
 Lit.: JORISSEN; MINTEN, p. 95 nr. 642; LVLACOMP, 2007, p. 36-37.