Plingers, Joseph Hubert Mathieu, brandweerman

Sint-Truiden 17.05.1870  Sint-Truiden 16.07.1955  Marie Hélène Douven   Elisabeth Vanwest  Joséphine Vanwest 

Zoon van herbergier, gemeenteraadslid en smid-slotenmaker Lambert en Cathérine Radoux, Houtmarkt. Drijvende kracht stedelijke brandweer 1896. Luitenant en luitenant-bevelhebber 1902-1935 als opvolger van stadsarchitect Serrure. Provinciaal afgevaardigde Technisch Comité Brandweerdienst 1913. Brand kasteel Nieuwenhoven 1932. Aankoop motorpomp 1934. Majoor-inspecteur brandweerdiensten Limburg na pensioen 1935.

Lit.: Fernand Duchateau, 125 jaar Brandweer Sint-Truiden 1861-1986, Sint-Truiden. stadsbestuur, 1986, p. 15-24 met portret; ID., Brandweer Sint-Truiden 150 jaar, in voorbereiding.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Adalbero, abt

Sint-Truiden 964 

Ardeens gravenzoon. Bisschop van Metz 929. Invloedrijk als verwant van de keizer. Diverse stichtingen en heroprichting abdij Gorze. Zette abt Renier Sint-Truiden af en nam zijn plaats in. Abt Sint-Truiden 944-964. Strengere naleving orderegel. Uitbreiding abdijdomein o.a. met eigen goederen in Pommeren (Moezel). Bouwde en wijdde Ottoonse abdijkerk in 945, na de invallen van de Noormannen, en voegde crypte toe. Begraven in Sint-Truiden. Herbegraven in Gorze en Metz.
Eretitel: pater monachorum, vader van de monniken. Neefje en naamgenoot Adalberon werd aartsbisschop van Reims.

Foto: Kathedraal Metz

Abdijcrypte, grafnis 2004 in dodengang, opschrift Adalbero abbas episcopus mettensis ibi translatus 964  door Jos Geusens 2005.

Adalbero was de zoon van paltsgraaf Wigerik van Lotharingen en van Kunigunde van de Ardennen en was de broer van Siegfried I van Luxemburg. In 929 werd hij omwille van zijn adellijke afkomst unaniem verkozen tot bisschop van Metz. Hij deed de abdijen, die afhingen van het bisdom en die in verval waren, terug heropleven. Hiervoor kreeg hij de bijnaam vader van de monniken. Adalbero liet de vervallen gebouwen herstellen en breidde de bezittingen van de abdijen verder uit. In 933 was hij de drijvende kracht achter de heropleving van de abdij van Gorze en in 944 zette hij zich in voor de heropleving van de abdij van Sint-Truiden die eveneens afhing van het bisdom Metz.

Lees: P.F.X. DE RAM, in BIONAT, 1, 1866, kol. 30-32; RECUEIL, p. 5-6; MONBEL, p. 29-30, KRONIEK, passim; CRYPTE, p. 45 en 47.

lees ook op

lees ook opGa hier verder.. 

Onderschrift bij deze foto