Rutten, Guillaume Gustave

Sint-Truiden 07.05.1833   Goetsenhoven 29.04.1893 

Zoon van winkelier Guilielmus, winkelier Stapelstraat, en Anne Gertrude Ulens.  

Normaalschool Sint-Truiden 1848-1851. Gemeenteonderwijzer  Goetsenhoven 1852-1887. Auteur  van leesboek, didactisch werk en van dialectwerk. Artikels in pedagogisch tijdschrift De Toekomst.

Publ.: Balderik de dierenplager. Leesboek voor de hoogste klas eener lagere school en voor volwassenen, Tienen, 1869; Grondbeginselen der rekenkunde, Tienen, 1875; Bijdrage tot een Haspengouwsch idioticon, Antwerpen, 1890, aanvullend op het Hagelandsch idioticon door Tuerlinckx. Lit.: J. VERCOULLIE, in BIONAT, 20, 1910, kol. 491-492; JORISSEN, MINTEN, p. 56, nr. 136; Ulrich MAES, Naus aut Sintruyn: het dialect van Sint-Truiden in de negentiende eeuw, in Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 9, 2007, p. 41.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Vijftig deniers, te spenderen bij de Truiense handelaars

De Truiense afdeling van het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond (NCMV, later Unizo) is opgericht in 1925. Onder voorzitter Omer Thierie en ondervoorzitter Alain Nolens, bakker, was het NCMV erg actief in de crisisjaren 1980. Zo werd er een secretariaat gevestigd in de Minderbroedersstraat. 

Ook in 1980 liet het NCMV een kopie in messing maken van zilveren en gouden penningen bij gelegenheid van 1325 jaar 'bestaan' Sint-Truiden. Deze token van 50 deniers (of 50 Belgische franken) was in de tweede helft van de feestmaand december enkel te koop bij deelnemende handelaars, herkenbaar aan een vitrineklever. Na deze periode kon de penning bij elke bankinstelling terug worden ingewisseld. Ook de maanden na de actie konden verzamelaars terecht bij de Dienst voor Toerisme voor aankoop van de token. 

De rectozijde van de munt toont een middeleeuws zegel van de heilige Trudo voor de abdij, met de randtekst SANCTI TRUDONIS SIGILLUM. Op de versozijde staat het stadswapen met dubbelhoofdige adelaar, omkranst door streekfruit, korenhalmen en ossenkop. Die zijde draagt de randtekst SENATUS POPULUSQUE TRUDONENSIS 655-1980.  50 DENIERS. 


Foto's Mark Dusar Sint-Truiden