Rutten, Guillaume Gustave

Sint-Truiden 07.05.1833   Goetsenhoven 29.04.1893 

Zoon van winkelier Guilielmus, winkelier Stapelstraat, en Anne Gertrude Ulens.  

Normaalschool Sint-Truiden 1848-1851. Gemeenteonderwijzer  Goetsenhoven 1852-1887. Auteur  van leesboek, didactisch werk en van dialectwerk. Artikels in pedagogisch tijdschrift De Toekomst.

Publ.: Balderik de dierenplager. Leesboek voor de hoogste klas eener lagere school en voor volwassenen, Tienen, 1869; Grondbeginselen der rekenkunde, Tienen, 1875; Bijdrage tot een Haspengouwsch idioticon, Antwerpen, 1890, aanvullend op het Hagelandsch idioticon door Tuerlinckx. Lit.: J. VERCOULLIE, in BIONAT, 20, 1910, kol. 491-492; JORISSEN, MINTEN, p. 56, nr. 136; Ulrich MAES, Naus aut Sintruyn: het dialect van Sint-Truiden in de negentiende eeuw, in Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 9, 2007, p. 41.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Cartuyvels, (Marie Berthe) Marguerite, ijveraarster

Sint-Truiden 26.07.1871 Louis Woot de Trixhe 

Dochter van burgemeester-vrederechter Clément en Marie Marguérite Florence Macors . Rentenierster, echtgenote sinds 1892 van Louis Charles Adolphe Woot de Trixhe (Les Walleffes 1860 - Dinant 1900), rechter  rechtbank eerste aanleg Dinant. Minderbroedersstraat. Raadslid van het werk van de Dames de la Miséricorde, in de volksmond ‘Dames van de Floere Vod ’, een liefdadige vrouwenclub. Voorzitster van de Kantschool der Ursulinen. Verantwoordelijke voor de afdeling Maatschappelijke Werken van Sint-Truiden op de provinciale expo in 1907. 
Lit.: Djef MIEVIS, De kantnijverheid te Sint-Truiden, Antwerpen: Secretariaat der vrouwenorganisatie, 1908, p. 5; Dieu et le pauvre. Compte-rendu de l’oeuvre des Dames de la miséricorde à Saint-Trond de janvier 1913 à janvier 1914, Sint-Truiden: Moreau, z.j., p. 2; HBSTEV, 2006, p. 123.