Rutten, Guillaume Gustave

Sint-Truiden 07.05.1833   Goetsenhoven 29.04.1893 

Zoon van winkelier Guilielmus, winkelier Stapelstraat, en Anne Gertrude Ulens.  

Normaalschool Sint-Truiden 1848-1851. Gemeenteonderwijzer  Goetsenhoven 1852-1887. Auteur  van leesboek, didactisch werk en van dialectwerk. Artikels in pedagogisch tijdschrift De Toekomst.

Publ.: Balderik de dierenplager. Leesboek voor de hoogste klas eener lagere school en voor volwassenen, Tienen, 1869; Grondbeginselen der rekenkunde, Tienen, 1875; Bijdrage tot een Haspengouwsch idioticon, Antwerpen, 1890, aanvullend op het Hagelandsch idioticon door Tuerlinckx. Lit.: J. VERCOULLIE, in BIONAT, 20, 1910, kol. 491-492; JORISSEN, MINTEN, p. 56, nr. 136; Ulrich MAES, Naus aut Sintruyn: het dialect van Sint-Truiden in de negentiende eeuw, in Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 9, 2007, p. 41.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Folcardus, abt ST

 Sint-Truiden 11.05.1145 

Jong ingetreden als monnik. Cellarius en cantor 1108, proost 1112. Ondanks protest van graaf van Duras  tot abt gewijd in Fosse 1138. Restaureerde verder de abdij na Rodulfus o.a. slaapzaal, kapittelzaal en infirmerie. Was in conflict met Arnold van Diest en maakte bezetting mee door Godfried van Brabant in 1140 en 1142. Ontving talrijke schenkingen van lokale burgerij, maar onderging brouwersopstand in 1143-1144. Liet goed in Hakendover  na. Begraven in midden abdijkerk 1145.

Lit.: RECUEIL, p. 14; MONBEL, p. 43-44; KRONIEK2, p. 10-24.