Rutten, Guillaume Gustave

Sint-Truiden 07.05.1833   Goetsenhoven 29.04.1893 

Zoon van winkelier Guilielmus, winkelier Stapelstraat, en Anne Gertrude Ulens.  

Normaalschool Sint-Truiden 1848-1851. Gemeenteonderwijzer  Goetsenhoven 1852-1887. Auteur  van leesboek, didactisch werk en van dialectwerk. Artikels in pedagogisch tijdschrift De Toekomst.

Publ.: Balderik de dierenplager. Leesboek voor de hoogste klas eener lagere school en voor volwassenen, Tienen, 1869; Grondbeginselen der rekenkunde, Tienen, 1875; Bijdrage tot een Haspengouwsch idioticon, Antwerpen, 1890, aanvullend op het Hagelandsch idioticon door Tuerlinckx. Lit.: J. VERCOULLIE, in BIONAT, 20, 1910, kol. 491-492; JORISSEN, MINTEN, p. 56, nr. 136; Ulrich MAES, Naus aut Sintruyn: het dialect van Sint-Truiden in de negentiende eeuw, in Jaarboek van de Vereniging voor Limburgse Dialect- en Naamkunde, 9, 2007, p. 41.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Behn, (Hendrik) Karel, academiedirecteur

Sint-Truiden 20.08.1845  – Sint-Truiden 11.02.1914 , ongehuwd

Zoon van boekbinder Mathieu (°Hamburg D. 1816) en Maria Magdelena Vliegen uit Gulpen (Nl.). Boekhandelaar-uitgever, o.a. van de Manuel pour la Sainte Communion door redemptorist Ed. Brahm in 1913. Beekstraat, later Steenstraat. Lid Derde Orde. Directeur stedelijke muziekschool 1910. Verhuis van lagere jongensschool in Ridderstraat  naar vml. Collegekapel Nieuwe Steenweg 1911. 

Lees: Raf VAN LAERE, Een Sint-Truidense band uit 1852, in Limburg, 69, 1990, p. 249-251.
Kijk: knipsel uit De Stem van Haspengouw (De Tram), zaterdagblad 1913.