Ronsmans, (Jean) Leon (Martin Albert), veearts

Wilderen 07.06.1903   Sint-Truiden 31.05.1969   Elza Vroonen 

Zoon van spoorwegbediende Baptist uit Neten en Maria Virginia Ruppus van Halle-Booienhoven.  

Doctor diergeneeskunde, veearts . Wilderen . Liberaal. Provincieraadslid als plaatsvervanger 1958-1969. 

Met Raoul Vreven herstarter liberale strijdblad Vrij Limburg en Comité Verloren Maandag, ontstaan uit het liberaal getinte feestcomité Sint-Truiden Vooruit. Voorzitter beroepsvereniging Limburgse dierenartsen en vrije verzekerden Help U Zelve Limburg. Secretaris Koninklijke Maatschappij De Limburgse Paardenkwekers .

Info: HIP archief.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Baltus, Louis (Henri), nijveraar

Sint-Truiden 22.05.1846 Sint-Truiden 15.11.1919 , x Jeanne Vinckenbosch.

Zoon van handelaar Pierre Guillaume en Marie Cathérine Hubertine Damen, Grote Markt.  

Rijksmiddelbare school Sint-Truiden. Groot- en kleinhandel in koloniale waren 1842, samen met broer Richard. Gebouw met magazijnen, koffiebranderij en burelen 1893 Stationsplein. Winkelhuis ‘In Den Olifant ’, Grote Markt. Verblijf in Luik. Medeorganisator Wereldtentoonstelling Luik 1905 en Provinciale tentoonstelling Sint-Truiden 1907. Lid Hoge raad nijverheid en arbeid 1897, ondervoorzitter Handelskamer Limburg. 


Verzameling Roger Moermans1881Oom van kunstschilder Georges, schoonvader van Lambert Keyenberg en … van Maria Nys, vrouw van Aldous Huxley.  

Tabaksmerk ‘Sutlab ’ 1912, naamomkering. Schepen Dejonghstraat, latere notariaat Vreven en restaurant Stadt van Luyck. 

 Publ.: Maandblad van het huis L. Baltus “In den Olifant" St-Truiden, jg. 1, nr. 1, maart 1913; Grafmonument Schurhoven.
Info: Danny Gennez.
Lit.: De Tram, 13.02.1897.