Ronsmans, (Jean) Leon (Martin Albert), veearts

Wilderen 07.06.1903   Sint-Truiden 31.05.1969   Elza Vroonen 

Zoon van spoorwegbediende Baptist uit Neten en Maria Virginia Ruppus van Halle-Booienhoven.  

Doctor diergeneeskunde, veearts . Wilderen . Liberaal. Provincieraadslid als plaatsvervanger 1958-1969. 

Met Raoul Vreven herstarter liberale strijdblad Vrij Limburg en Comité Verloren Maandag, ontstaan uit het liberaal getinte feestcomité Sint-Truiden Vooruit. Voorzitter beroepsvereniging Limburgse dierenartsen en vrije verzekerden Help U Zelve Limburg. Secretaris Koninklijke Maatschappij De Limburgse Paardenkwekers .

Info: HIP archief.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Christiaens, Marie, volksfiguur

Gelinden 14.08.1669 , Jacob Schoenaerts 

Vrouw van schout  Schoenaerts. 

Bewoonster hoeve Groenschild Klein-Gelmen 

Beschuldigd van hekserij 1667 en waarschijnlijk terechtgesteld 1669.


Lit.: J. BROUWERS, De vrouw met de zwarte sluier. Een heksenproces te Gelinden in 1667-1669, in Limburg, 36, 1957, p. 263-266, 273-284 en 301-308.