Rodulf(us), abt

Moustier-sur-Sambre voor 1070   Sint-Truiden 06.03.1138 

Zoon van onvermogenden bij Namen.  

Studies en subdiaken Luik. Benedictijn, custos scholaster en prior abdij Burtscheid (D.). Trok zich ontgoocheld terug in abdijen van Hersfeld en Gladbach. Verliet Burtscheid 1091 en kwam in Sint-Truiden terecht. Waalssprekend. 

Voerde onder abt Diederik (+1107) met enige moeite de regel van Cluny in en de muziekmethode van Guido van Arezzo. Prior ca. 1103. Moest aanvankelijk de plaats ruimen voor kandidaat abt Herman en trok naar de Sint-Laurentiusabdij te Luik. Abt Sint-Truiden 1108 – 1121. 

Administratieve en economische organisator. Heropbouw gebouwen en kerk 1117, na verwoesting door Godfried van Leuven in 1114. Stichter priorij Donk 1119. Bracht goederen o.m. in Aalburg (Nl.), Melveren, Kerkom, Staden, Keulen, Provins, Seny, Bekkevoort en Jemeppe-sur-Meuse terug bij abdij en verkreeg o.a. schenking van brouwerij in Zerkingen. Maar grote heren beschadigden eigendommen o.a. in Halen, Borlo en Villers-le-Peuplier. Regelmatige conflicten met voogd graaf van Duras. Viel in ongenade na concilie van Fritzlar als partijganger van de Paus en selector van de Luikse bisschop, en verliet de abdij in 1121. Verbleef in Affligem, Gent, Luik, Keulen en Deutz. Abt Sint-Pantaleon Keulen 1121-1123. Bekend voor zijn tactvolle omgang met de Keulse joden.

In 1123 terugkeer naar Sint-Truiden. Twee gevaarvolle Romereizen als metgezel van de Luikse bisschop van Gullik. Slag bij Wilderen 1129 . Bezoek van Narrenschip aan Sint-Truiden. Gaf bij zijn vriend graaf Arnold van Loon impuls om premonstratenzers in Averbode te vestigen. Richtte scriptorium en bibliotheek op. Componist en promotor van muzieknotitie. Handschrift met officie van Sint-Trudo, Universiteitsbibliotheek Luik nr. 12. Schrijver van gekende abdijkroniek vanaf 999, van brieven en van verdwenen traktaat tegen simonie. Dichter o.a. De virginitate beatae Mariae.

Straatnaam.


dr. Emiel Lavigne, vertaler van de Abdijkroniek in het Nederlands


Publ.: Gesta Abbatum Trudonensium, boeken I-VII en IX, 12de eeuw, handschrift A perkamenten codex in bibliotheek godgeleerdheid K.U. Leuven sinds 1969. Uitgegeven door Rudolf KOEPKE in Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, 10, Hannover, 1852, p. 213-448 en door Camille DE BORMAN, Chronique de l’abbaye de Saint-Trond, 2 dln., Luik: Société des Bibliophiles Liégeois, 1877. Vertaling naar het Nederlands door Emiel LAVIGNE uitgegeven in 1986.
Lit.: RECUEIL, p. 12-14; Sylvain BALAU, in BIONAT, 19, 1907, kol 618-623; H.C. MELIS, Rudolph abt van St. Truiden, in Groote mannen van Limburg, Antwerpen: L. Opdebeek, 1928, p. 12-14; L. INDESTEGE, De avontuurlijke reis van een abt van de abdij van Sint-Truiden, anno 1107, in Limburg, 26, 1946, p. 114-120; Jacques STIENNON, Cluny et Saint-Trond au XIIe siècle, in Standen en landen, 8, Leuven: Nauwelaerts, 1955, p. 55-86; J.H. AERTS, Onuitgegeven gedichten van Rodulf van Sint-Truiden, in OLL, 11, 1956, p. 47-60; ID., in NBIOW, 3, 1968, kol. 707-715; MONBEL, p. 40-43; J. TOLLEBEEK, Rodulfus van Sint-Truiden, Rupert van Deutz en het “jodenprobleem”, in HBHEYN, p. 327-335; KRONIEK, p. 1-6; Eugeen SCHRUERS, in Handschriften uit de abdij van Sint-Truiden, catalogus, Leuven: Peeters, 1986, p. 112, 3; Gordon A. ANDERSON en C. Matthew BALENSUELA, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2de ed., 2001, p. 497-498; Paul KEVERS, Het twaalfde-eeuwse Officie van Sint-Trudo, in HBSTEV, p. 201-220 en ID., Het Officie van Sint-Trudo, Sint-Truiden. Stichting Abdij, Stad en Regio, 2009.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Jammaers, Urbain, geneesheer

Ordingen 07.08.1899   Sint-Truiden 24.03.1988  x Lucie Germeys  

Geboren in winning Deplet. Uit Zeppers smedenfamilie. Enige zoon van liberale rentenier Felix en Antonie Vrijdaghs. Kleinzoon van smid Joannes en Anne Gertrudis Saenen.  

Ll. Klein-Seminarie Sint-Truiden. Twee jaar natuurwetenschappen R.U. Luik, maar overgeschakeld op geneeskunde. Huisdokter met specialiteit kraambed 1925. Praktijk in 1927 verhuisd naar Stenaertberg in Sint-Truiden. 

Wetsdokter en stichter Wetenschappelijke Kring van Geneesheren van Sint-Truiden . Lid van de Orde en van Beroepshof Orde. Lid Maatschappij Wetsgeneeskunde België 1946. Oprichter zondagsdienst dokters Sint-Truiden 1939.

Info: HIP archief. Lit.: Rik PIRARD, Zestig jaar toegewijde huisarts en wetsdokter, in HBVL, 01.04.1987; Dr. Luc RENSON, In Memoriam Urbain Jammaers, Sint-Truiden. 1998; Leven in Oud Zepperen, p. 129-142, 419-421.