Rodulf(us), abt

Moustier-sur-Sambre voor 1070   Sint-Truiden 06.03.1138 

Zoon van onvermogenden bij Namen.  

Studies en subdiaken Luik. Benedictijn, custos scholaster en prior abdij Burtscheid (D.). Trok zich ontgoocheld terug in abdijen van Hersfeld en Gladbach. Verliet Burtscheid 1091 en kwam in Sint-Truiden terecht. Waalssprekend. 

Voerde onder abt Diederik (+1107) met enige moeite de regel van Cluny in en de muziekmethode van Guido van Arezzo. Prior ca. 1103. Moest aanvankelijk de plaats ruimen voor kandidaat abt Herman en trok naar de Sint-Laurentiusabdij te Luik. Abt Sint-Truiden 1108 – 1121. 

Administratieve en economische organisator. Heropbouw gebouwen en kerk 1117, na verwoesting door Godfried van Leuven in 1114. Stichter priorij Donk 1119. Bracht goederen o.m. in Aalburg (Nl.), Melveren, Kerkom, Staden, Keulen, Provins, Seny, Bekkevoort en Jemeppe-sur-Meuse terug bij abdij en verkreeg o.a. schenking van brouwerij in Zerkingen. Maar grote heren beschadigden eigendommen o.a. in Halen, Borlo en Villers-le-Peuplier. Regelmatige conflicten met voogd graaf van Duras. Viel in ongenade na concilie van Fritzlar als partijganger van de Paus en selector van de Luikse bisschop, en verliet de abdij in 1121. Verbleef in Affligem, Gent, Luik, Keulen en Deutz. Abt Sint-Pantaleon Keulen 1121-1123. Bekend voor zijn tactvolle omgang met de Keulse joden.

In 1123 terugkeer naar Sint-Truiden. Twee gevaarvolle Romereizen als metgezel van de Luikse bisschop van Gullik. Slag bij Wilderen 1129 . Bezoek van Narrenschip aan Sint-Truiden. Gaf bij zijn vriend graaf Arnold van Loon impuls om premonstratenzers in Averbode te vestigen. Richtte scriptorium en bibliotheek op. Componist en promotor van muzieknotitie. Handschrift met officie van Sint-Trudo, Universiteitsbibliotheek Luik nr. 12. Schrijver van gekende abdijkroniek vanaf 999, van brieven en van verdwenen traktaat tegen simonie. Dichter o.a. De virginitate beatae Mariae.

Straatnaam.


dr. Emiel Lavigne, vertaler van de Abdijkroniek in het Nederlands


Publ.: Gesta Abbatum Trudonensium, boeken I-VII en IX, 12de eeuw, handschrift A perkamenten codex in bibliotheek godgeleerdheid K.U. Leuven sinds 1969. Uitgegeven door Rudolf KOEPKE in Monumenta Germaniae Historica, Scriptores, 10, Hannover, 1852, p. 213-448 en door Camille DE BORMAN, Chronique de l’abbaye de Saint-Trond, 2 dln., Luik: Société des Bibliophiles Liégeois, 1877. Vertaling naar het Nederlands door Emiel LAVIGNE uitgegeven in 1986.
Lit.: RECUEIL, p. 12-14; Sylvain BALAU, in BIONAT, 19, 1907, kol 618-623; H.C. MELIS, Rudolph abt van St. Truiden, in Groote mannen van Limburg, Antwerpen: L. Opdebeek, 1928, p. 12-14; L. INDESTEGE, De avontuurlijke reis van een abt van de abdij van Sint-Truiden, anno 1107, in Limburg, 26, 1946, p. 114-120; Jacques STIENNON, Cluny et Saint-Trond au XIIe siècle, in Standen en landen, 8, Leuven: Nauwelaerts, 1955, p. 55-86; J.H. AERTS, Onuitgegeven gedichten van Rodulf van Sint-Truiden, in OLL, 11, 1956, p. 47-60; ID., in NBIOW, 3, 1968, kol. 707-715; MONBEL, p. 40-43; J. TOLLEBEEK, Rodulfus van Sint-Truiden, Rupert van Deutz en het “jodenprobleem”, in HBHEYN, p. 327-335; KRONIEK, p. 1-6; Eugeen SCHRUERS, in Handschriften uit de abdij van Sint-Truiden, catalogus, Leuven: Peeters, 1986, p. 112, 3; Gordon A. ANDERSON en C. Matthew BALENSUELA, in The New Grove Dictionary of Music and Musicians, 2de ed., 2001, p. 497-498; Paul KEVERS, Het twaalfde-eeuwse Officie van Sint-Trudo, in HBSTEV, p. 201-220 en ID., Het Officie van Sint-Trudo, Sint-Truiden. Stichting Abdij, Stad en Regio, 2009.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Academiezaal

Eén van de mooiste zalen van het land

Rockband Editors in de Academiezaal. Bron: https://i.pinimg.com/originals/ea/98/e6/ea98e6fd6811ad77a69f3d6c33d15056.jpg

Academiezaal

360°-weergave


Geschiedenis

Eén van de mooiste zalen in het land. De academiezaal van het Klein-Seminarie onderlijnt de betekenis van deze instelling als het intellectueel centrum van Limburg vanaf 1843 tot na de Tweede Wereldoorlog. Daarbij was vooral na de lessen aandacht voor Nederlandse letterkunde.

De Gentse stadsarchitect Louis Roelandt was door de test

 aangezocht om hun hospitaal voor geesteszieke vrouwen te bouwen. Hij ontwierp ook samen met zijn leerling Isidore Gerard de neogotische toren  van de hoofdkerk.

                                  Louis Roelandt

Door de scheiding van de beide Limburgen in 1839 moest het Klein-Seminarie van het bisdom Luik verhuizen van Rolduc, nu Nederlands gebied, naar de vroegere abdijsite in Sint-Truiden. Bisschop Van Bommel besefte het belang van dit opleidingscentrum. Bij het enorme complex in de binnenstad was ook een a salle de rhétorique voorzien voor de seminaristen. Het werd tussen 1845 en 1852 een achthoekige centraalbouw met korinthische gegleufde zuilen onder een bijzonder rijkelijk uitgewerkte stucwerkzoldering

detail stuckwerk amfitheater


. De amfitheatervorm zorgt voor een intimistische verbondenheid van publiek met acteurs op de parterre en een goede akoestiek.

In 1845 was in de zaal het taalgenootschap Utile Dulci actief dat het Nederlands beoefende. Ook een Franstalige tegenhanger, de Société de littérature française, kortweg de Academie, was er bedrijvig. De Vlaamse ontvoogdingsstrijd zorgde af en toe voor wrijvingen, maar uiteindelijk liep toch iedereen in de pas.

Bij de start van de restauratie in 1986 door Herman Vanmeer in opdracht van erfpachthouder stad Sint-Truiden werd vooral de stabiliteit van de zaal hersteld en teruggegrepen naar de oorspronkelijke uitvoering van de "gradins" en de toneelscène. Voor het zitcomfort werd één rij verwijderd, wat het aantal zitplaatsen op 290 vastlegt, eventueel uitbreidbaar. De moderne lichtarmaturen zijn een ontwerp van Herman Blondeel. Een moderne foyer met technische ruimten werd aan de kant van het kerkveld toegevoegd. 

Momenteel gebeuren in de akoestisch geschikte Academiezaal regelmatig muziekopnames en is een klassiek programma van internationaal niveau kamermuziek, kamerorkest en muziektheater uitgewerkt in het kader van de werking van cultuurcentrum de Bogaard.

Lit.: L. DE CLERCQ, H. VAN MEER mmv J. GYSELINCK, De Academiezaal te Sint-Truiden: een onbekend oeuvre van de Gentse architect Louis Roelandt (1786-1864), in M&L. Monumenten; Landschappen en Archeologie, jg. 15, nr. 5: september 1996; Els DECONINCK, Religieuze bouwheren engageren grote namen, in Sint-Truiden ingekaderd 1830-1914, Tentoonstellingen Sint-Trudofeesten 1998, Sint-Truiden: Sint-Truiden 1300, p. 50-78; Clem VERHEYDEN, De academiezaal, een bloeiend podium voor klassiek en modern, in Sint-Truiden, al eeuwen gaststad voor muziek, woord en beeld, Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2012, p.41-45 en 93 (bibliografie)