Robijns of Robyns, Oswald, geschiedkundig auteur

Gelinden 21.03.1871   Hasselt 09.01.1939, begraven in Millen 

Zoon van inspecteur Frans Antoon.  Woonachtig en studies colleges Maaseik en Hasselt. Medestichter en secretaris De Vlaamse Bloemengaard. Priester  1896. Leraar  Borgworm (Waremme), kapelaan Eksel 1899 en pastoor Millen 1910-1938. Op rust in Hasselt. 

Stichter-hoofdredacteur Limburg 1919. Regionaal historische en folkloristische artikels in dit tijdschrift en in ’t Daghet in den Oosten. Religieuze werken, leerboekjes en sociologische brochures. Vertalingen van G. Kurth en J. Demartau. Gedichten en toneelwerken. Uitgave verzamelde gedichten en biografie van zijn vader in 1905.

Publ.: Maatschappij van Onderlingen Bijstand, Maaseik, 1892; De lijfrentekas of iedereen rentenier, Maaseik: Vanderdonck-Robyns, 1899; De brigands van 1798, Maaseik: Vanderdonck-Robyns, 1898; vert. Baptist Houtworm. Antialcoolisch kluchtspel in twee tafereelen, (Werken van Oswald Robyns, 14), Maaseik: Vanderdonck, 1902; vert. De paardedeken. Zedenschets in één bedrijf, (Werken van Oswald Robyns, 13), toneelstuk, Maaseik: Vanderdonck-Robyns, 1903; Eigen tooi en vreemde pluimage, Oostakker: Drukkerij beroepsschool Glorieux, 1904; Gemengde verhalen en eenige gedichten, (Werken van Oswald Robyns, 16), Oostakker: Drukkerij beroepsschool Glorieux, 1906; De wet van den 16 mei 1900 over de erfenis der kleine nalatenschappen voor het volk opgehelderd en toegelicht, (Werken van Oswald Robyns, 5), Maaseik: Vanderdonck-Robyns, 1907; Korenaren en kollebloemen, Oostakker: Drukkerij beroepsschool Glorieux, 1908; Een lach en een traan, Oostakker: Drukkerij beroepsschool Glorieux, 1910; Handboekje van den godvruchtigen misdienaar, Maaseik, 1912; Zo loont de Liefdekoning, Tongeren: Michiels-Broeders, 1921, met inleiding bisschop Rutten; De klokken van Millen, Maaseik, 1925; Een heksenproces te Millen, Maaseik, 1930.
Lit.: HBVL, Kunst en Letteren, 12.01.1939; A. REMANS, in NBIOW, 2, 1966, kol. 739-740; SWERTS, p. …….. ; DEVOS, p. 586.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Blavier, (Marie Hubert) Emile, politicus

Sint-Truiden 11.05.1884   Sint-Jans-Molenbeek 10 of 16.08.1946 Virginie Crokaert  

Zoon van herenboer Eugène uit Attenhoven en Marie Virginie Devue . Ouderlijk huis hoeve Stayenhof. 

Studeerde Germaanse filologie in Leuven. Voorzitter Limburgse studentengilde . Leraar Paturages 1910, Ath, Gent, Brussel, Chimay, Elsene en koninklijk atheneum Hasselt 1919-1922. Krijgsgevangen burgerwacht WO I, tentenkamp Munster tot begin 1915. Gehuwd met Zellikse. Gemeenteraadslid  1921 en schepen  van openbare werken en onderwijs 1926-1938. Katholiek volksvertegenwoordiger  1921-1945, senator 1946. Bijkomende rechtenstudie afgebroken. Eerst liberaal, dan activist en later katholiek minimalist. Lid Katholieke Vlaamse Kamergroep en verdediger minimumprogramma Van Cauwelaert o.a. in debat met Herman Vos in 1924. 6de jaarlijks congres Katholieke Vlaamse Landsbond  in Sint-Truiden 1927. Wetsvoorstellen bestuurlijke amnestie 1924 en taalgebruik middelbaar onderwijs 1932. Artikels in De Standaard. 

Dagelijks bestuur Katholieke Vlaamsche Landsbond 1930-1935 en betrokken bij de christelijke middenstand. Scheurlijst Verenigde Katholieken1932 na open conflict met conservatief katholieke burgemeester Cartuyvels  over commissarisbenoeming broer Joseph Blavier 1928. Christen-democratisch verruimer. Legendarisch dienstbetoon. IJverde voor sociale huisvesting, oudstrijders, katholiek onderwijs en landbouwersbelangen. Ondervoorzitter literaire Van Veldeke-Leëncomité 1938. Lijkrede door burgemeester Thenaers in De Tram  25.08.1946. Geschilderd portret door Jos Tysmans 1932. 

Grafmonument met IJzertoren Schurhoven.  

 Info: ODIS-databank, AMVC en HIP.
 Lit.: Ernest DE LAMINNE, Notes et impressions de captivité. Contribution à l’histoire de la Kultur, Luik, 1919, p. 23-25; Le cas de M. Blavier, in La Libre Belgique, 42, nr. 340, ca. 1920; Paul VRYDAGHS, Blavier in de amnestie-commissie, in De Schelde, 08.01.1925; HBVL, 22.11.1932; Adriaan LINTERS, Biografie van Emile Blavier, Hasselt: eigen beheer, 1969-1970; Bernard VAN CAUSENBROECK, in NEVLAB, p. 510-511; Frank DECAT, Partijpolitiek in Sint-Truiden tijdens het interbellum. De strijd Cartuyvels-Blavier, in LOLL, 79, 2000, p. 41-96; Urbain VANDERCASTEELEN, De noam Blavjei (BLAVIER) is bekénd in Sintrùin, in 't Bukske, nr. 3, Sint-Truiden: Neigemenneke, 2015, p. 64-66.