Rietjens, (Louis Hubert Joseph) Adrien, fotograaf

Sint-Truiden 26.05.1892   Sint-Truiden 04.12.1949 Florentine Marie Gerardine Koekhofs 

Zoon van winkelier Henri en Anna Catharina Govaerts. Broer van Guillaume.  

Gehuwd in Schaarbeek 1919 met meisje uit Kanne. Fotograaf-inlijster . Drukker  boekbinder  achtereenvolgens in Beekstraat, Ridderstraat ‘In St-Trudo’ achter OLV-kerk en Hamelstraat. Schoolgerief. Uitgever prentbriefkaarten, almanakken en kalenders. Zoon Polydore ook in zaak. Bidprentjes met foto. 

Beekstraat 1918, Ridderstraat ca. 1924. Adrien en zoon, Hamelstraat 1948.

Publ.: Almanak voor het schrikkeljaar Onzes Heeren Jezus-Christus 1924, Sint-Truiden. Adrien Rietjens-Koekhofs; Volledig kalender voor Limburg. Voetbal-Seizoen 1925 1926, uitgegeven door Sint-Truidensche Voetbal-Vereeniging, Sint-Truiden. Drukk A. Rietjens; Puntenboek Sint-Trudo’s Gesticht Sint-Truiden. Moderne Humaniora, Sint-Truiden. St-Trudo’s drukkerij, z.j.; Koninklijke Toneelkring ‘De Vreugdegalm”. Schouwburg St-Truiden-Palace. Tips en Tops. Zangspel in 3 bedrijven door Jan Faes, Sint-Truiden. Drukk Adr. Rietjens-Koekhofs, (1924).
ONTDEKKING VAN DE DAG

"Must see" over Sint-Truidens erfgoed

Een rijke erfgoedstad als Sint-Truiden, tot zowat 1860 de grootste in Limburg, telt heel wat instellingen, kringen en particulieren met een hart voor het lokale erfgoed. Sinds einde jaren 1990 duiken de eerste lokale websites op en sinds begin jaren 2010 biedt het sociale medium Facebook kans om oude foto's of documenten te delen en daarop te reageren. 

Een degelijke gereedschapskist voor de beginnende vorser (of student of studiebureau) lokale geschiedenis biedt de Geschied- en Oudheidkundige Kring Sint-Truiden  op de website  . Vooral linken naar historische kaarten en publicaties over onze stad. Mét inhoudsopgaven van lokale heemkundige tijdschriften. Bij de Facebookgroepen zijn voor groot Sint-Truiden einde 2019 interessant:

 www.facebook.be/Sint-Truiden:VROEGERenNU (Henri Vanelderen en Dirk Massa)

 www.facebook.be/AbdijSint-Truiden:OraetLabora (Paul Koekenbergh, Ivo Breesch, Luc Renson en Puck Claes, 2015)

 www.facebook.be/SintTruidensErfgoedOverleg (2013)

 www.facebook.be/MINSEvanSintrùin (André Pictoel, 2018)

 www.facebook.be/StratenvanSint-Truiden (André Pitcoel en Fréderic Bay, 2014)

 www.facebook.be/Trudonensia (Rohnny Rekoms, 2018, verkoop)

 www.facebook.be/Sint-TruidenindeGrooteOorlog (Rohnny Rekoms, 2015)

 www.facebook.be/IkwooninSint-Truiden (Veerle Raedschelders, Rudi Appeltants, Ludwig Appeltants e.a.)