Rietjens, (Louis Hubert Joseph) Adrien, fotograaf

Sint-Truiden 26.05.1892   Sint-Truiden 04.12.1949 Florentine Marie Gerardine Koekhofs 

Zoon van winkelier Henri en Anna Catharina Govaerts. Broer van Guillaume.  

Gehuwd in Schaarbeek 1919 met meisje uit Kanne. Fotograaf-inlijster . Drukker  boekbinder  achtereenvolgens in Beekstraat, Ridderstraat ‘In St-Trudo’ achter OLV-kerk en Hamelstraat. Schoolgerief. Uitgever prentbriefkaarten, almanakken en kalenders. Zoon Polydore ook in zaak. Bidprentjes met foto. 

Beekstraat 1918, Ridderstraat ca. 1924. Adrien en zoon, Hamelstraat 1948.

Publ.: Almanak voor het schrikkeljaar Onzes Heeren Jezus-Christus 1924, Sint-Truiden. Adrien Rietjens-Koekhofs; Volledig kalender voor Limburg. Voetbal-Seizoen 1925 1926, uitgegeven door Sint-Truidensche Voetbal-Vereeniging, Sint-Truiden. Drukk A. Rietjens; Puntenboek Sint-Trudo’s Gesticht Sint-Truiden. Moderne Humaniora, Sint-Truiden. St-Trudo’s drukkerij, z.j.; Koninklijke Toneelkring ‘De Vreugdegalm”. Schouwburg St-Truiden-Palace. Tips en Tops. Zangspel in 3 bedrijven door Jan Faes, Sint-Truiden. Drukk Adr. Rietjens-Koekhofs, (1924).
ONTDEKKING VAN DE DAG

Belgian Red Devils

Belgian Red Devils

De Fouga aan het werk.
HBVL 1977

Lees: Jean-Pierre SCRUEL, De Rode Duivels en de Belgische acrobatische patrouilles van 1933 tot op heden, Brussel: Grisard, 1979; Vincent PECRIAUX, Butterflies in the skies. Fouga Magister. 30 ans à la Belgian Air Force et dans le monde, 1989.
Kijk: www.fougamagister.be; www.facebook.be/magisteraviation