Rietjens, (Louis Hubert Joseph) Adrien, fotograaf

Sint-Truiden 26.05.1892   Sint-Truiden 04.12.1949 Florentine Marie Gerardine Koekhofs 

Zoon van winkelier Henri en Anna Catharina Govaerts. Broer van Guillaume.  

Gehuwd in Schaarbeek 1919 met meisje uit Kanne. Fotograaf-inlijster . Drukker  boekbinder  achtereenvolgens in Beekstraat, Ridderstraat ‘In St-Trudo’ achter OLV-kerk en Hamelstraat. Schoolgerief. Uitgever prentbriefkaarten, almanakken en kalenders. Zoon Polydore ook in zaak. Bidprentjes met foto. 

Beekstraat 1918, Ridderstraat ca. 1924. Adrien en zoon, Hamelstraat 1948.

Publ.: Almanak voor het schrikkeljaar Onzes Heeren Jezus-Christus 1924, Sint-Truiden. Adrien Rietjens-Koekhofs; Volledig kalender voor Limburg. Voetbal-Seizoen 1925 1926, uitgegeven door Sint-Truidensche Voetbal-Vereeniging, Sint-Truiden. Drukk A. Rietjens; Puntenboek Sint-Trudo’s Gesticht Sint-Truiden. Moderne Humaniora, Sint-Truiden. St-Trudo’s drukkerij, z.j.; Koninklijke Toneelkring ‘De Vreugdegalm”. Schouwburg St-Truiden-Palace. Tips en Tops. Zangspel in 3 bedrijven door Jan Faes, Sint-Truiden. Drukk Adr. Rietjens-Koekhofs, (1924).
ONTDEKKING VAN DE DAG

Charter 1404

Charter van 18 november 1404 waarbij de bisschop van Luik en de abt van Sint-Truiden, beiden halfheer van de stad, de verkiezingsprocedure voor het stadsbestuur bevestigen. Met vijf zegels (replica van origineel uit het stedelijk archief ligt in vitrinekast ingangshal stadhuis).


Jan van Beieren, prins-elect van Luik, en Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, herstellen, mits enkele kleine aanpassingen, de voorschriften van abt Zacheus van Vranckenhoven van 28 augustus 1366 over de samenstelling van het stadsbestuur.


Deze oorkonde geeft een momentopname in de strijd voor lokaal zelfbestuur tegen de centrale overheid, en omgekeerd.

Van links naar rechts zien we de zegels van:

- In rode was het zegel van Jan van Beieren, prinsbisschop van Luik en graaf van Loon, S. MAIUS JOHIS. DE…. LEODIENSSIS ET COMITIS LOSSEN

- Zegel van Robert van Rijkel, abt van Sint-Truiden, S. ROBERTI DE RIKELE DEI GRA. ABBATIS STI. TRUDONIS

- De stad Sint-Truiden; vooraan Sint-Trudo met palmtak en boek met bovenaan de drie torens van de westbouw van de abdijkerk, SIG. SANCTI TRUDONISachteraan als tegenzegel de gemijterde bisschop, S. LAMBERTI (het stedelijke zegel verwijst uitdrukkelijk naar de beide heren van de stad, geen perron als symbool van stedelijke vrijheden)

- Zegel van het kapittel van Luik, SIG…IS, ECC… LEOD

- Zegel van de abdij van Sint-Truiden, SANCTUS. TRUDO. CONFESSOR. XRI.


Lees: Roger VANBRABANT, Het charter van 18 november 1404. Kritische benadering van een belangrijk politiek archiefstuk van de stad Sint-Truiden, Sint-Truiden: Heemkundige kring van Groot-Sint-Truiden, 2010. Mmv. Thierry Ghys.