Rietjens, (Louis Hubert Joseph) Adrien, fotograaf

Sint-Truiden 26.05.1892   Sint-Truiden 04.12.1949 Florentine Marie Gerardine Koekhofs 

Zoon van winkelier Henri en Anna Catharina Govaerts. Broer van Guillaume.  

Gehuwd in Schaarbeek 1919 met meisje uit Kanne. Fotograaf-inlijster . Drukker  boekbinder  achtereenvolgens in Beekstraat, Ridderstraat ‘In St-Trudo’ achter OLV-kerk en Hamelstraat. Schoolgerief. Uitgever prentbriefkaarten, almanakken en kalenders. Zoon Polydore ook in zaak. Bidprentjes met foto. 

Beekstraat 1918, Ridderstraat ca. 1924. Adrien en zoon, Hamelstraat 1948.

Publ.: Almanak voor het schrikkeljaar Onzes Heeren Jezus-Christus 1924, Sint-Truiden. Adrien Rietjens-Koekhofs; Volledig kalender voor Limburg. Voetbal-Seizoen 1925 1926, uitgegeven door Sint-Truidensche Voetbal-Vereeniging, Sint-Truiden. Drukk A. Rietjens; Puntenboek Sint-Trudo’s Gesticht Sint-Truiden. Moderne Humaniora, Sint-Truiden. St-Trudo’s drukkerij, z.j.; Koninklijke Toneelkring ‘De Vreugdegalm”. Schouwburg St-Truiden-Palace. Tips en Tops. Zangspel in 3 bedrijven door Jan Faes, Sint-Truiden. Drukk Adr. Rietjens-Koekhofs, (1924).
ONTDEKKING VAN DE DAG

Sint-Gangulfuskerk

Sint-Gangulfuskerk

Het oudste en mooiste kerkje van Sint-Truiden staat in de Diesterstraat  en is een schoolvoorbeeld van romaanse bouwkunst uit de 11e eeuw. Het is de oudste kerk van de stad, gebouwd door abt Adelardus II  (1055-1082). De driebeukige romaanse basilica verving vermoedelijk een nog oudere Karolingische kerk. Van Adelardus’ bedehuis bleef de middenbeuk bewaard. Koor en apsis zijn jonger, terwijl het gotisch transept uit de 16e eeuw dateert. De zijbeuken werden in de 17e en 18e eeuw herbouwd op de oude funderingen. 

Tussen 1961 en 1964 werd de kerk gerestaureerd door architect P. Vanmechelen en onder toezicht van prof. R. Lemair waarbij ze haar vroeger uitzicht terugkreeg. In zijn huidige vorm beschrijft de plattegrond een basilicale kruiskerk met kleine, ingebouwde westtoren en een halfronde apsis. Boven de westingang staat in het timpaan een merkwaardige 13e-eeuwse Christus aan het kruis. De mooie apsis wordt langs buiten geaccentueerd door drie rondbogen en drie verdiepte vensters. Het interieur is eenvoudig en mooi. De middenbeuk heeft rondboogarcaden op vierkante pijlers uit mergel, met daarboven rondboogvormige bovenlichten. Met uitzondering van de halve koepel boven het koor wordt de rest van het gebouw afgedekt met een vlakke houten zoldering. Tot de kerkschat behoren: een reliekhouder van Sint-Gangulfus van omstreeks 1700, een (verminkte) 16e-eeuwse Annaten-Drieën en een even oud gepolychromeerd triomfkruis. Gratis toegang.