Rietjens, (Louis Hubert Joseph) Adrien, fotograaf

Sint-Truiden 26.05.1892   Sint-Truiden 04.12.1949 Florentine Marie Gerardine Koekhofs 

Zoon van winkelier Henri en Anna Catharina Govaerts. Broer van Guillaume.  

Gehuwd in Schaarbeek 1919 met meisje uit Kanne. Fotograaf-inlijster . Drukker  boekbinder  achtereenvolgens in Beekstraat, Ridderstraat ‘In St-Trudo’ achter OLV-kerk en Hamelstraat. Schoolgerief. Uitgever prentbriefkaarten, almanakken en kalenders. Zoon Polydore ook in zaak. Bidprentjes met foto. 

Beekstraat 1918, Ridderstraat ca. 1924. Adrien en zoon, Hamelstraat 1948.

Publ.: Almanak voor het schrikkeljaar Onzes Heeren Jezus-Christus 1924, Sint-Truiden. Adrien Rietjens-Koekhofs; Volledig kalender voor Limburg. Voetbal-Seizoen 1925 1926, uitgegeven door Sint-Truidensche Voetbal-Vereeniging, Sint-Truiden. Drukk A. Rietjens; Puntenboek Sint-Trudo’s Gesticht Sint-Truiden. Moderne Humaniora, Sint-Truiden. St-Trudo’s drukkerij, z.j.; Koninklijke Toneelkring ‘De Vreugdegalm”. Schouwburg St-Truiden-Palace. Tips en Tops. Zangspel in 3 bedrijven door Jan Faes, Sint-Truiden. Drukk Adr. Rietjens-Koekhofs, (1924).
ONTDEKKING VAN DE DAG

Vijftig deniers, te spenderen bij de Truiense handelaars

De Truiense afdeling van het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond (NCMV, later Unizo) is opgericht in 1925. Onder voorzitter Omer Thierie en ondervoorzitter Alain Nolens, bakker, was het NCMV erg actief in de crisisjaren 1980. Zo werd er een secretariaat gevestigd in de Minderbroedersstraat. 

Ook in 1980 liet het NCMV een kopie in messing maken van zilveren en gouden penningen bij gelegenheid van 1325 jaar 'bestaan' Sint-Truiden. Deze token van 50 deniers (of 50 Belgische franken) was in de tweede helft van de feestmaand december enkel te koop bij deelnemende handelaars, herkenbaar aan een vitrineklever. Na deze periode kon de penning bij elke bankinstelling terug worden ingewisseld. Ook de maanden na de actie konden verzamelaars terecht bij de Dienst voor Toerisme voor aankoop van de token. 

De rectozijde van de munt toont een middeleeuws zegel van de heilige Trudo voor de abdij, met de randtekst SANCTI TRUDONIS SIGILLUM. Op de versozijde staat het stadswapen met dubbelhoofdige adelaar, omkranst door streekfruit, korenhalmen en ossenkop. Die zijde draagt de randtekst SENATUS POPULUSQUE TRUDONENSIS 655-1980.  50 DENIERS. 


Foto's Mark Dusar Sint-Truiden