Renaerts, Eligius (Ludovicus) "Eloi", politicus

Zepperen 03.01.1893   Sint-Truiden 20.03.1962  Eleonore Nijs 

Herbergier , beenhouwer , fruithandelaar , handelaar likeuren-wijn-sigaren Hamelstraat. Verhuisde na huwelijk van Zepperen naar Sint-Truiden 1922. 

Broer van Raymond. Zoon van ‘Djang de Kuimester’ en Maria Elisabeth Jammaers.  Huwde met weduwe van gesneuvelde broer Jean Baptiste Renaerts. Kandidaat provincieraad 1921 op lijst advocaat-schepen Vandersmissen. Liberaal provincieraadslid 1929-1936. Stichter, eigenaar, drukker en uitgever van De Nieuwe Truienaar , liberaal zaterdagblad kanton Sint-Truiden 1929. Kwam tussen in provincieraad over onderwijssubsidies en pachtprijzen. 

Eerste plaats op liberale lijst 1932, maar niet verkozen. Vervangen door Vreven. Brief naar koning en gouverneur tijdens katholiek conflict Cartuyvels-Blavier 1933. Voorzitter kredietmaatschappij Eigen Huis. Correspondent voor liberaal provinciaal blad. Belangen in fabriekje van papieren servetten in het Brusselse. Crematie in Sint-Gillis.

Lit.: Van een blauwe Sopsoldaat, in HBVL, 17.07.1930; DUSAR, p. 30; PARTIJPOLITIEK, p. 81.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes aan onze gevels

Honderdduizenden zelfbouwkapelletjes

Priester Fernand Mariën, eerst onderpastoor in Jette en later kloosterdirecteur en godsdienstleraar bij de Ursulinen in Tildonk, startte in 1956 een nationale actie ‘Regnum Mariae’. Op zowat alle huisgevels verschenen houten kapelletjes met daarin een Italiaans plaasteren beeldje van de Madonna. De distributie kaderde in een Mariaal offensief van twaalf weken in de parochie met een propagandadag en een “koninginnedag” waarbij iedereen zijn zelfbouwkapelletje kon afhalen. Voor het vensterglas moest je zelf zorgen, want in principe was het kleinood gratis. Giften werden in dank aanvaard. Bij het overlijden van de initiatiefnemer in 1978 zouden er een kwart miljoen gevelkapelletjes verspreid zijn.

Actie-affiche

In de loop van de actiejaren veranderde het kapelmodel. Kenmerkend bleven de Maria-M getopt met kruisje en het gekroonde M-monogram dat verwees naar het Rijk van Maria. In de laatste fase waren de gevelkapelletjes actueel gestroomlijnd en in kunststof uitgevoerd. De honderden houten exemplaren in Sint-Truiden hebben de tand des tijds meestal niet overleefd. Ze worden zeldzaam.


Gevel school zusters Sint-Vincentius-a-Paulo te Zepperen. Afgebroken. 


Lees: Roger DE BROECK, Gevelkapelletjes in Vlaanderen, in Ons Heem, 55, 2001, nr. 2, p. 196-219: Henri VANNOPPEN, in Kapellen in Vlaanderen, Brussel: FARO, 2002.