Renaerts, Eligius (Ludovicus) "Eloi", politicus

Zepperen 03.01.1893   Sint-Truiden 20.03.1962  Eleonore Nijs 

Herbergier , beenhouwer , fruithandelaar , handelaar likeuren-wijn-sigaren Hamelstraat. Verhuisde na huwelijk van Zepperen naar Sint-Truiden 1922. 

Broer van Raymond. Zoon van ‘Djang de Kuimester’ en Maria Elisabeth Jammaers.  Huwde met weduwe van gesneuvelde broer Jean Baptiste Renaerts. Kandidaat provincieraad 1921 op lijst advocaat-schepen Vandersmissen. Liberaal provincieraadslid 1929-1936. Stichter, eigenaar, drukker en uitgever van De Nieuwe Truienaar , liberaal zaterdagblad kanton Sint-Truiden 1929. Kwam tussen in provincieraad over onderwijssubsidies en pachtprijzen. 

Eerste plaats op liberale lijst 1932, maar niet verkozen. Vervangen door Vreven. Brief naar koning en gouverneur tijdens katholiek conflict Cartuyvels-Blavier 1933. Voorzitter kredietmaatschappij Eigen Huis. Correspondent voor liberaal provinciaal blad. Belangen in fabriekje van papieren servetten in het Brusselse. Crematie in Sint-Gillis.

Lit.: Van een blauwe Sopsoldaat, in HBVL, 17.07.1930; DUSAR, p. 30; PARTIJPOLITIEK, p. 81.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Jadoul, Jules (Auguste Joseph), missionaris

Velm 14.06.1872   Nieuw Antwerpen (Congo) 04.02.1902. 

Zoon van landbouwer Pierre Joseph en Antonia Sacré. Broer o.a. van Arthur en van missionaris Theophile.  

Klein Seminarie. Scheutist 1891 en priester  1896. Missiepost Moanda bij Banana 1896. Parochie Boma 1899. Korte tijd terug in België 1900. Directeur schoolkolonie Nieuw Antwerpen of Bangala in Evenaarsgebied 1901.

Publ.: Ce que c’est qu’une paroisse au Congo, in: Missions en Chine et au Congo, 1900, p. 490-493.
Lit.: Belgische koloniale biografie, 2, 1948-1950, kol. 504-505; CONGO, p. 101-104.