Rekoms, Antoine, Mexicovrijwilliger

Sint-Truiden 22.04.1834   Sint-Truiden 16.06.1911  1867 Marguerite ‘Anne’ Willems  1882 Catherine Corvers 

Zoon van dagloner Joannes Lambertus, overleden in Borgworm, en Maria Anna Vanheer, Koestraat.  

Handwerker . Ingelijfd als vrijwilliger klaroenblazer  bij het Belgisch legioen voor Mexico september 1864. Afgezwaaid januari 1867 en teruggekeerd naar België. Naar Laken 1891. Overleden in stedelijk hospitaal Sint-Truiden.

Info: Danny Gennez.
Lit.: Albert DUCHESNE, L’expédition des volontaires belges au Mexique 1864-1867, (Bijdragen Centrum voor Militaire Geschiedenis, 3), Brussel, 1967-1968, p. 736.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Janse(n), Gerard (André), beeldhouwer

Weert (Nl.) 10.09.1836 Sint-Truiden 29.09.1906 , x Mathilde Wilhelmine Elders, xx Pétronille Marie Régine Marguerite Balken 

Zoon van Pieter en Marie-Elisabeth De Caes.  

Meester-beeldhouwer  en medewerker van Michel Hoeken, Sint-Gangulfusplein. Huwde met zijn nicht Elders van Weert en later met Balken van Breukelen. Kerkmeubilair, o.a. preekstoel te Boninne naar ontwerp architect Blandot 1875. Biechtstoelen Seminariekerk Sint-Truiden (verbrand). Lid toezichtscommissie Tekenschool (1897).

Signering o.a. neogotisch altaar  uit Sint-Truiden. nu Fabry Zepperen M. HOEKEN G. JANSEN SCULPTEURS St. TROND.

Lit.: Christine VANTHILLO, Nederlandse neogotici in Sint-Truiden. De neogotische beeldhouwersateliers van Cornelis Janssen (1828-1895), Michel Hoeken (1827-1917) en Gerard Jansen (1838-1906), in ST19DE, 1998, p. 176-190.