Regals, Rega of Riga, Henricus, praemonstratenzer

Brustem 08.04.1615  Venlo 13.01.1655 

Zoon van Godfried en Sofie Vroninx.  

Luikse clerus. Praemonstratenzer Averbode 1634. Priester  en bibliothecaris  1639. Assistent Kortenbos 1641. Circator, subprior en prior 1648. Pastoor Venlo 1653. Daar overleden en in kerkkoor begraven. Bescheiden, zwijgzaam maar nauwgezet. Nimia atra bila suffocatus et tabo exhaustus .

Schenker votiefschilderij H. Frederik van Hallum in basiliek Kortenbos door Abraham van Diepenbeek, met wapenschild. R.D. HENRICUS REGA PASTOR IN VENLOO VIGILANTISSIMUS D.D. Het wapen, op zilver een blauwe band met drie gouden zespuntige sterren, vergezeld van zes blauwe schelpen in binnenzoom, kwam voor op grafzerk (verdwenen) van zijn ouders op kerkhof Brustem .

Lit.: HERCKENRODE, p. 387-388; SLECHTEN, p. 42-43; Jan GERITS, Votiefgaven voor de mariale bedevaartskerk van Kortenbos in de 17de en de 18de eeuw, in HBSTEV, p. 164-165.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Bruyninx, Jan, edelman

 Maastricht 29.06.1574   26.07.1641   Barbara Seegers  

 Uit een geslacht van grenswachters van de Graven van Loon, in Brustem sinds minstens 1300. Zoon van Koenraad en Barbara Tans. Jonker. Halfheer van Brustem en voogd van Zepperen 1610. Grondbezit in Brustem, Maastricht, Diepenbeek, Bilzen en Vreren, Val, Borgloon en Hasselt. Plaatste gedenksteen voor zijn overgrootvader jonker Bartholomeus (+1500) in kerk Brustem 1617. Zelf begraven in het hoogkoor van de Minderbroederskerk  Sint-Truiden. volgens overeenkomst uit 1641. Wapen: in goud twee dwarsbalken van keel met zilveren vrijkwartier beladen met drie zwarte leeuwen. 

Grafzerk nu in muur kloosterpand Minderbroedersklooster  Sint-Truiden. met identificatie en verwijzing naar het plaatsen van het monument nog tijdens zijn leven uit wantrouwen naar erfgenamen toe. 


Vloerzerk in natuursteen, nu in muur pandgang klooster,  KIK-IRPA


 Lit.: Erik HOUTMAN en Jos MOLEMANS, Cijnsregister van het Bruyninxhof te Brustem (1300). Tekstkritische uitgave en toelichting, in HBBRUSint-Truiden. 1975, p. 239-282. Francis GOOLE, Heraldische merkwaardigheden te Brustem, in HBBRUST. p. 137, 138, 152 en 154; Francis GOOLE en Piet SEVERIJNS, Bruninckx, (Familiekroniek), in HBVL, 17 en 18.06.1989; Jacques BROUWERS, in NBIOW, 13; 1990, kol. 140-142; ID., De heren van Brustem, in Het Oude Land van Loon, 43, 1988, p. 55-92.