Regals, Rega of Riga, Henricus, praemonstratenzer

Brustem 08.04.1615  Venlo 13.01.1655 

Zoon van Godfried en Sofie Vroninx.  

Luikse clerus. Praemonstratenzer Averbode 1634. Priester  en bibliothecaris  1639. Assistent Kortenbos 1641. Circator, subprior en prior 1648. Pastoor Venlo 1653. Daar overleden en in kerkkoor begraven. Bescheiden, zwijgzaam maar nauwgezet. Nimia atra bila suffocatus et tabo exhaustus .

Schenker votiefschilderij H. Frederik van Hallum in basiliek Kortenbos door Abraham van Diepenbeek, met wapenschild. R.D. HENRICUS REGA PASTOR IN VENLOO VIGILANTISSIMUS D.D. Het wapen, op zilver een blauwe band met drie gouden zespuntige sterren, vergezeld van zes blauwe schelpen in binnenzoom, kwam voor op grafzerk (verdwenen) van zijn ouders op kerkhof Brustem .

Lit.: HERCKENRODE, p. 387-388; SLECHTEN, p. 42-43; Jan GERITS, Votiefgaven voor de mariale bedevaartskerk van Kortenbos in de 17de en de 18de eeuw, in HBSTEV, p. 164-165.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Baltus, Louis (Henri), nijveraar

Sint-Truiden 22.05.1846 Sint-Truiden 15.11.1919 , x Jeanne Vinckenbosch.

Zoon van handelaar Pierre Guillaume en Marie Cathérine Hubertine Damen, Grote Markt.  

Rijksmiddelbare school Sint-Truiden. Groot- en kleinhandel in koloniale waren 1842, samen met broer Richard. Gebouw met magazijnen, koffiebranderij en burelen 1893 Stationsplein. Winkelhuis ‘In Den Olifant ’, Grote Markt. Verblijf in Luik. Medeorganisator Wereldtentoonstelling Luik 1905 en Provinciale tentoonstelling Sint-Truiden 1907. Lid Hoge raad nijverheid en arbeid 1897, ondervoorzitter Handelskamer Limburg. 


Verzameling Roger Moermans1881Oom van kunstschilder Georges, schoonvader van Lambert Keyenberg en … van Maria Nys, vrouw van Aldous Huxley.  

Tabaksmerk ‘Sutlab ’ 1912, naamomkering. Schepen Dejonghstraat, latere notariaat Vreven en restaurant Stadt van Luyck. 

 Publ.: Maandblad van het huis L. Baltus “In den Olifant" St-Truiden, jg. 1, nr. 1, maart 1913; Grafmonument Schurhoven.
Info: Danny Gennez.
Lit.: De Tram, 13.02.1897.