Radoux, Pierre (Hubert Lambert), kunstsmid

Sint-Truiden 29.06.1864   Sint-Truiden 30.05.1939  Antoinette Coenen  Maria Melania Roggen 

Zoon van meubelmaker  Charles en Marie Virginie Dirick.  

Leerling slotenmaker  bij Duitser Bernard Wessendrup-Vliegen (1808-1890), Nieuwe Steenweg. Werkte mee aan Egmontplantsoen Brussel. Eigen smidse Koestraat 1893. Roepnaam ‘Pie Radoes ’. Siersmid  bloemen en ornamenten. Hekwerk huis Copis-Polus Tongersesteenweg 1897. Naar Hamelstraat 1903, ook fietsen en motorrijwielen. Gouden medaille Expo 1907. Stoomsmederij. Lesgever Vakschool Sint-Truiden 1912 en Genk 1918. 

Zoon Joseph (°1903) volgde op als smid. Zoon Charles (°1891), opvolger als leraar vakschool, kwam om in motorongeval 1919. 

Siersmeedwerk kasteel Ordingen  (grotendeels verdwenen) en OLV-kerk Kortenbos. Doopvontdeksel  Rijkel 1925. Reliekschrijn H. Kruis 1927 Sint-Pieterskerk . Sierstuk Sint-Michaël en de draak . Dubbele adelaar en kruis op perron 1929. Grote prijs wereldtentoonstelling Luik 1930. Sint-Sebastiaan en schouwstuk met uurwerk en kandelaars  gekocht door stadsbestuur Sint-Truiden ca. 1993.

Info: Maria Radoux (+) en familie Boelen.
Lit.: De Tram, 11.12.1926, 03.09.1927 en 29.05.1954; Het Vrije Limburg, 19.01.1936; ALOUDE, 10, 1964, p. 25-26; Hier en nu, nr. 23, zomer 1975, p. 22-23; Willem DRIESEN, Kunstsmid Pierre Radoux, tovenaar met ijzer, in METAAL, p. 14-19 en 56.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Duchateau, (Jan) Alfons, bankdirecteur

Aalst 04.02.1867  Leuven hosp. 22.01.1933   Sylvie Abels 

Zoon van landbouwer Pieter Arnold en Maria Theresia Wauters.  

Ll. Normaalschool Sint-Truiden 1885, aldaar onderwijzer 1888. Leraar gymnastiek en plantkunde. Leraar wiskunde en natuurwetenschappen College 1899 tot aan opheffing in 1910, bijnaam ‘den Duk’. Leraar wiskunde Limburgse ambachtsschool Hasselt en normaalleergangen nijverheidsonderwijs provincie Limburg. Drukkerij, boekbinderij, papierhandel en ‘keurboekerij’ ‘In ’t Gulden Boek’ Groenmarkt, opvolger van A. Schoofs. Ook verkoop geldbeugels, optiek en meetinstrumenten. 

Vader van priester Gabriël en van nijveraar Alfons. Grootvader van docent-stadsarchivaris Ferdinand. Echtgenote uit Berchem. Medestichter met dokter Quintens en voorzitter studiekring De Coninckxvrienden  ca. 1897. Voorzitter Commissie Openbare Onderstand 1925 en ijveraar bouw nieuw weeshuis Nieuw Sint-Truiden 1931. Bestuurder Nijverheidsschool 1910 en Landbouwbank van België te Sint-Truiden. Lid kerkfabriek hoofdkerk. Secretaris comité Fancy-fair 1911 voor Ziekenkas Christen Werkmanshuis. Lid Toezichtcommissie tekenacademie 1932.

Herinneringssteen Weeshuis.

Publicaties: Begrippen van meetkunde. Eerste deel: voorafgaande begrippen. Nijverheids- en ambachtsscholen. Vierde graad van het lager onderwijs. Normaalscholen, Sint-Truiden: Groenmarkt 64 en 65, s.d.; Begrippen van stelkunde ten gebruike van nijverheids- en ambachtsscholen, Sint-Truiden Groenmarkt: A. Duchateau, z.j., druk Hasselt.

Lees: Lijkrede door Paul CARTUYVELS, in De Tram, 28.01.1933; MINTEN, p. 97, nr. 662.