Radoux, Pierre (Hubert Lambert), kunstsmid

Sint-Truiden 29.06.1864   Sint-Truiden 30.05.1939  Antoinette Coenen  Maria Melania Roggen 

Zoon van meubelmaker  Charles en Marie Virginie Dirick.  

Leerling slotenmaker  bij Duitser Bernard Wessendrup-Vliegen (1808-1890), Nieuwe Steenweg. Werkte mee aan Egmontplantsoen Brussel. Eigen smidse Koestraat 1893. Roepnaam ‘Pie Radoes ’. Siersmid  bloemen en ornamenten. Hekwerk huis Copis-Polus Tongersesteenweg 1897. Naar Hamelstraat 1903, ook fietsen en motorrijwielen. Gouden medaille Expo 1907. Stoomsmederij. Lesgever Vakschool Sint-Truiden 1912 en Genk 1918. 

Zoon Joseph (°1903) volgde op als smid. Zoon Charles (°1891), opvolger als leraar vakschool, kwam om in motorongeval 1919. 

Siersmeedwerk kasteel Ordingen  (grotendeels verdwenen) en OLV-kerk Kortenbos. Doopvontdeksel  Rijkel 1925. Reliekschrijn H. Kruis 1927 Sint-Pieterskerk . Sierstuk Sint-Michaël en de draak . Dubbele adelaar en kruis op perron 1929. Grote prijs wereldtentoonstelling Luik 1930. Sint-Sebastiaan en schouwstuk met uurwerk en kandelaars  gekocht door stadsbestuur Sint-Truiden ca. 1993.

Info: Maria Radoux (+) en familie Boelen.
Lit.: De Tram, 11.12.1926, 03.09.1927 en 29.05.1954; Het Vrije Limburg, 19.01.1936; ALOUDE, 10, 1964, p. 25-26; Hier en nu, nr. 23, zomer 1975, p. 22-23; Willem DRIESEN, Kunstsmid Pierre Radoux, tovenaar met ijzer, in METAAL, p. 14-19 en 56.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Het (ver)zoenkruis in Groot-Gelmen

Na een ongeval of moord plaatsen familie of kennissen vaak ter plekke een gedenkteken. Zogenaamde moordkruisen zijn al eeuwen bekend. Een bijzonder, zeldzaam kruis is een 'zoenkruis', opgericht door de partij van de moordenaar als verzoening met de familie van het slachtoffer. In Groot-Gelmen leunt er zo eentje nog tegen de kerkhofmuur:

Dit + staet ter memorie
van Jan Morbiers soon van
Leonard(us) Morbier(s) en Margareta
Bartole(yns) die van leve ter
doot bracht is deur Gysen
Vasoens, a(nno) 1643 ten 30 july
bidt voor
die ziele

In de zomer van 1643 werd Jan, de zoon van oud-schepen Leonard Morbiers, gedood door zijn dorpsgenoot Gijs Vasoens in Groot-Gelmen. De omstandigheden kennen we niet. Wel bleef een verslag bewaard van de bemiddelingsvergadering in herberg Het Klaverblad in Sint-Truiden. De twee broers van de moordenaar vroegen deze verzoening voor twee 'goede mannen', zijnde juristen-schepen van de stad. Notaris Van Nuyst stelde het contract op. Onder meer de vader van het slachtoffer, diens schoonzoon als secretaris van de rechtbank Gelinden en Christina Steukers, de moeder van de moordenaar, waren aanwezig. Die laatste nam de vergiffenis aan die vader Morbiers schonk aan moordenaar Gijs. 


Het kruis in maaskalksteen, met de ondergrondse voet

De moordenaar, zelf dus niet aanwezig, moest onmiddellijk 150 gulden laten betalen voor kosten van begrafenis en andere, en een jaarlijkse rente van 6 gulden voor een jaarmis, op een stuk akker.  Gijs moest binnen het jaar een stenen kruis oprichten op het plaatselijke kerkhof van 3,5 voet boven de aarde en met daarin de naam van Jan en zijn sterfdatum gekapt. Aan de armen van Groot-Gelmen zou hij 8 vaten koren geven en gebakken brood. Het brood was uit te delen in de week van de Sint-Maartenkermis, patroon van de parochie. De moeder van de moordenaar kreeg van de vader van het slachtoffer 3 vaten koren. Waarschijnlijk was ze onbemiddeld?
Alle notaris- en verteerkosten in het Klaverblad zijn voor rekening van Gijs of Gijsbrecht voluit, die een contactverbod van drie jaar krijgt met de kinderen en bloedverwanten van de vermoorde Jan. 

We schenken hier en nu nog altijd aandacht aan de vermoorde Jan. Wat bewijst dat deze eeuwenoude vorm van verzoening werkt. 
Jacques BROUWERS, Een zoenkruis te Groot-Gelmen, in Limburg, jg. 52, 1973, p. 61-68; Willem DRIESEN en Roger HAUBRECHTS, Groot-Gelmen via Helshoven. Wandeling, in Sint-Truiden, NATUURlijk een monument. Open Monumentendag Vlaanderen, Sint-Truiden: stadsbestuur, 2004, p. 104-109 en 111; Lambert BAREE te Groot-Gelmen, website home.scarlet.be/hetoudelandvanluik/, pagina Groot-Gelmen, 2019 raadpleging.