Radoux, Pierre (Hubert Lambert), kunstsmid

Sint-Truiden 29.06.1864   Sint-Truiden 30.05.1939  Antoinette Coenen  Maria Melania Roggen 

Zoon van meubelmaker  Charles en Marie Virginie Dirick.  

Leerling slotenmaker  bij Duitser Bernard Wessendrup-Vliegen (1808-1890), Nieuwe Steenweg. Werkte mee aan Egmontplantsoen Brussel. Eigen smidse Koestraat 1893. Roepnaam ‘Pie Radoes ’. Siersmid  bloemen en ornamenten. Hekwerk huis Copis-Polus Tongersesteenweg 1897. Naar Hamelstraat 1903, ook fietsen en motorrijwielen. Gouden medaille Expo 1907. Stoomsmederij. Lesgever Vakschool Sint-Truiden 1912 en Genk 1918. 

Zoon Joseph (°1903) volgde op als smid. Zoon Charles (°1891), opvolger als leraar vakschool, kwam om in motorongeval 1919. 

Siersmeedwerk kasteel Ordingen  (grotendeels verdwenen) en OLV-kerk Kortenbos. Doopvontdeksel  Rijkel 1925. Reliekschrijn H. Kruis 1927 Sint-Pieterskerk . Sierstuk Sint-Michaël en de draak . Dubbele adelaar en kruis op perron 1929. Grote prijs wereldtentoonstelling Luik 1930. Sint-Sebastiaan en schouwstuk met uurwerk en kandelaars  gekocht door stadsbestuur Sint-Truiden ca. 1993.

Info: Maria Radoux (+) en familie Boelen.
Lit.: De Tram, 11.12.1926, 03.09.1927 en 29.05.1954; Het Vrije Limburg, 19.01.1936; ALOUDE, 10, 1964, p. 25-26; Hier en nu, nr. 23, zomer 1975, p. 22-23; Willem DRIESEN, Kunstsmid Pierre Radoux, tovenaar met ijzer, in METAAL, p. 14-19 en 56.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Bellefroid, (Jean) Lambert, secretaris-generaal

Zepperen 15.07.1814  - Sint-Joost-ten-Node 08.01.1890

  Jeanne Bamps

Burgemeesters- en stokerszoon. Jongere broer van de Hasseltse advocaat en boekenverzamelaar Antoine Louis. Medische studie universiteit Luik. Geneesheer te Hasselt. Huwde in Hasselt in 1846 met de dochter van de gekende geneesheer-auteur Antoine Bamps. Stichtte met latere minister Thonissen het  ‘Journal du Limbourg belge’ 1840. Naar Brussel 1841. Redacteur van Limburgse en Brusselse kranten. Secretaris Hoge Landbouwraad en lid van geneeskundige en statistische commissies. Leidend ministerieambtenaar. Voorbereiding wetgeving ontginning woeste gronden en irrigatie. Rapport algemene landbouwtelling 1846. Medewerker eerste grote landbouwtentoonstelling en oprichting landbouwcomicen 1848. Afdelingshoofd sectie Landbouw, Ministerie Binnenlandse Zaken 1846. Medewerker minister Vandenpeereboom bij rundpestbestrijding 1865. Secretaris-generaal Ministerie Landbouw, Nijverheid en Openbare Werken 1884-1888. IJverde voor uitbreiding Natuurhistorisch museum en de inspectie van kunstonderwijs. Publiceerde en vertaalde over landbouwstatistiek en geneeskunde. Voorzitter Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België 1880-1882. Inzender parabeltekst in mysterieus Teutenbargoens aan Jan Frans Willems 1838. Zelf grootvader van psycholoog Albert Michotte van den Berck KUL.

 

Publ.: De la culture du chanvre dans ses rapports avec la Belgique, in : Journal d'Agriculture pratique, 5, 1852, p. 335-337; De la durée de la vie humaine, z.p., z.j.
 Lit.: M. BECO, in: Journal de la Société centrale d’agriculture de Belgique, 1889-1890, p. 103; A. PIGEOLET, in : Bulletin de l'Académie royale de Médecine de Belgique, 4de reeks, 4, 1890, p. 18, 20-22; E. DE SEYN, Dictionnaire biographique..., Brussel, 1935, p. 43; M. DE VROEDE, De Belgisch-Limburgse pers van 1830 tot 1860, Leuven, Parijs, 1963, p. 18-19; Leen BOONEN, Bio-bibliografie van ministers, kabinetschefs, secretarissen generaal, directeurs generaal, inspecteurs generaal, bestuursdirecteurs uit '100 jaar Ministerie van Landbouw', 1884-1984, Brussel, 1984, werkdocument Centrum voor Agrarische Geschiedenis, Leuven; JORISSEN; Leven in Oud Zepperen. Va kjoezestein tot kurrezoug, Zepperen: Remacluskring, 1999, p. 99 en 101; R. PENDERS en R. VAN LAERE, Antoine Louis Bellefroid (1801-1867), voedstervader van de Hasseltste bibliotheken of de bibliofiele erfenis van een 19de-eeuws mecenas, in Tesi Samanunga vvas edele unde scona. Liber amicorum Theo Coun, Hasselt, 2005, p. 291-302; Jozef MERTENS, Onder invloed van Jan Frans Willems en Pieter Ecrevisse; 19de-eeuwse mythevorming rond taal, herkomst, handel en wandel van de Kempense teuten, in Verslagen & mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, 10, 2010, p. 51-53 en 87-88.
Bidprentje: Beeldbank Kortrijk.