Quellijn of Quellinus, Artus of Arnold "de jonge", beeldhouwer

Sint-Truiden 20.11.1625  Antwerpen 22.11.1700   Anna Maria Gabron   Cornelia Volders 

Zoon van Arnoldus en Maria Morren, gedoopt door peter Christof Daemen, deken OLV-kapittel, met meter Anna Uittebroek.  

Naar Antwerpen voor 1650. Leerling van zijn gelijknamige neef o.a. aan stadhuis Amsterdam. Meester Sint-Lucasgilde Antwerpen. Italiëreis. Poorter 1663. Beelden, kerkmeubilair en grafmonumenten in late barok. Typische rijk gedecoreerde biechtstoelen in Antwerpse kerken. Ook architect. Beeld God de Vader doksaal Sint-Salvator Brugge 1682. Praalgraf bisschop Capello OLV-kathedraal Antwerpen 1676. Preekstoel Sint-Walburga Brugge 1667. Communiebank abdij Leliëndaal, nu Sint-Rombouts Mechelen 1678. Praalgraf abdis Anna Catharina de Lamboy 1668 Herckenrode, nu Virga Jessekerk Hasselt. Zoons Artus III en Thomas werkten in Engeland en Denemarken.

Portret in Cornelius DE BIE, Het gulden cabinet…, Antwerpen: Juliaen Van Montfort, 1662, p. 553 … natiff de St.Trude, en paijs de Liege…. Monogram A.Q. Grafmonument Sint-Jacobskerk Antwerpen.

Lit.: Edmond MARCHAL, in BIONAT, 18, 1905, kol. 427-434; C.V., Artus Quellin, (Uit St-Truidens’s Verleden), in De Tram, 07.06.1924; BEROEMDE, 1956, p. 42; Iris KOCKELBERGH, in NBIOW, 14, 1992, kol. 541-545; Serge LANDUYT, De funeraire monumenten van Artus Quellinus de Jonge (1625-1700). Een kritische analyse van hun geschiedenis, iconografie en stijl, lic. verh., Leuven: KU, 1998.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Cryns, Pieter (Adriaan), didactisch auteur

Peer 02.04.1857   Vorst Brussel 10.07.1937  Marie Sophie Bervoets 

Zoon van schrijnwerker Jan Francus en Maria Elisabeth Eyckens.  

Normaalschool Sint-Truiden 1873-1876. Hulponderwijzer Paal en gehuwd met Paalse. Hoofdonderwijzer Gelinden, auteur  van leerboeken en van geïllustreerde prijsboeken voor de jeugd. Vader van naaimeesteres Clotilde (°Paal 1886) en van Edgard (°Gelinden 1892), onderwijzer  te Vorst. Dorpsstraat Gelinden. Naar Vorst 1920.
Publicaties: De geschiedenis van België aan de leerlingen van den lageren graad der lagere scholen overeenkomstig het programma van 1 mei 1897, Lier: J. Van In, 1899; Handboekje voor het antialcolisch onderwijs ten gebruike der lagere scholen naar aanleiding van het ministerieel besluit van 2 april 1898, Lier: J. Van In, 1899; De kleine landbouwer. Herhalingsboekje voor de wedstrijden overeenkomstig het ambtelijk programma van 17 september 1898, Lier: J. Van In en Cie, 1900; Rekenoefeningen op de getallen van 1 tot 1.000 en op de eerste beginselen der tiendelige en gewone breuken en van het metrieke stelsel, Lier: Van In & Cie, 1903; Het geroofde egelsnestje en andere vertellingen vertaald en bijeengezameld, Lier: Van In & Cie, 1907; Geschiedenis van den luchtballon, Lier: Jozef Van In & Cie, (1907); Een reisje naar Congo, Lier: Van In & Cie, 1909, met liederen.
Lees: JORISSEN; MINTEN, p. 83, nr. 475.