Quellijn of Quellinus, Artus of Arnold "de jonge", beeldhouwer

Sint-Truiden 20.11.1625  Antwerpen 22.11.1700   Anna Maria Gabron   Cornelia Volders 

Zoon van Arnoldus en Maria Morren, gedoopt door peter Christof Daemen, deken OLV-kapittel, met meter Anna Uittebroek.  

Naar Antwerpen voor 1650. Leerling van zijn gelijknamige neef o.a. aan stadhuis Amsterdam. Meester Sint-Lucasgilde Antwerpen. Italiëreis. Poorter 1663. Beelden, kerkmeubilair en grafmonumenten in late barok. Typische rijk gedecoreerde biechtstoelen in Antwerpse kerken. Ook architect. Beeld God de Vader doksaal Sint-Salvator Brugge 1682. Praalgraf bisschop Capello OLV-kathedraal Antwerpen 1676. Preekstoel Sint-Walburga Brugge 1667. Communiebank abdij Leliëndaal, nu Sint-Rombouts Mechelen 1678. Praalgraf abdis Anna Catharina de Lamboy 1668 Herckenrode, nu Virga Jessekerk Hasselt. Zoons Artus III en Thomas werkten in Engeland en Denemarken.

Portret in Cornelius DE BIE, Het gulden cabinet…, Antwerpen: Juliaen Van Montfort, 1662, p. 553 … natiff de St.Trude, en paijs de Liege…. Monogram A.Q. Grafmonument Sint-Jacobskerk Antwerpen.

Lit.: Edmond MARCHAL, in BIONAT, 18, 1905, kol. 427-434; C.V., Artus Quellin, (Uit St-Truidens’s Verleden), in De Tram, 07.06.1924; BEROEMDE, 1956, p. 42; Iris KOCKELBERGH, in NBIOW, 14, 1992, kol. 541-545; Serge LANDUYT, De funeraire monumenten van Artus Quellinus de Jonge (1625-1700). Een kritische analyse van hun geschiedenis, iconografie en stijl, lic. verh., Leuven: KU, 1998.
ONTDEKKING VAN DE DAG

Delvaux, (Joannes) Josephus, 'Djef Pals'

Brustem 21.03.1838 Brustem 16.04.1929 , x Maria Agnes Wintmolders, xx Marie Françoise Bijloos 

Zoon van handwerker Petrus Joannes en Gertrudis Mathues.  

Dagloner Vrijwilliger bij het Belgische expeditiekorps naar Mexico 1864-1867. Naar verluidt ‘Sterkste man van Limburg ’, droeg mascottepaardje in Mexico over rivier. Boswachter bij baron de Pitteurs-Hiegaerts en kerkwachter Brustem. Vader van de gevreesde zwerversfiguur Tuur ‘Pals’ Bijloos .

Info: Kamiel Stevaux, Danny Gennez en Emile Grommen.
Lit.: Jules FRERE, Jef Pals, in Limburgsche volkskunde, 3, Hasselt, 1936, p. 178-180; DUCHESNE, Albert, L’expédition des volontaires belges au Mexique 1864-1867, Brussel, 1967-1968, p. 699; WWWIST?, p. 66.