Archiefkisten stadhuis


In het gerenoveerde stadhuis op de Grote Markt staan links en rechts naast de voordeur twee gerestaureerde archiefkisten opgesteld en extra belicht.

Eén van de koffers is naar verluidt de schepenkist van Brustem. Slechts in aanwezigheid van alle drie sleutelhouders kon deze archieven- en muntenkist worden geopend. Bemerk de muntengleuf om te deponeren. Voor de openingsdag van het gerestaureerde en nieuw ingerichte stadhuis op 22 mei 2016 werd aan elf Truienaren van evenveel generaties een voorwerp gevraagd om in deze tijdscapsule te  stoppen. Van Gust, 4 maanden jong, tot de eeuwelinge Jeanne.

Een andere ‘compe’ of archiefkist was eigendom van de beenhouwers, één van de actiefste ambachten. In deze kist werden verslagregisters, leden- en contributielijsten en geld in speciën bewaard. Bemerk de herstelde spelfout door de lettersteker op het deksel: COMPE DES BEENHAUWERS AMBACHT DESER STAD Sint-Truiden TRUYDEN AO 1739.


ONTDEKKING VAN DE DAG

Adalbero, abt

Sint-Truiden 964 

Ardeens gravenzoon. Bisschop van Metz 929. Invloedrijk als verwant van de keizer. Diverse stichtingen en heroprichting abdij Gorze. Zette abt Renier Sint-Truiden af en nam zijn plaats in. Abt Sint-Truiden 944-964. Strengere naleving orderegel. Uitbreiding abdijdomein o.a. met eigen goederen in Pommeren (Moezel). Bouwde en wijdde Ottoonse abdijkerk in 945, na de invallen van de Noormannen, en voegde crypte toe. Begraven in Sint-Truiden. Herbegraven in Gorze en Metz.
Eretitel: pater monachorum, vader van de monniken. Neefje en naamgenoot Adalberon werd aartsbisschop van Reims.

Foto: Kathedraal Metz

Abdijcrypte, grafnis 2004 in dodengang, opschrift Adalbero abbas episcopus mettensis ibi translatus 964  door Jos Geusens 2005.

Adalbero was de zoon van paltsgraaf Wigerik van Lotharingen en van Kunigunde van de Ardennen en was de broer van Siegfried I van Luxemburg. In 929 werd hij omwille van zijn adellijke afkomst unaniem verkozen tot bisschop van Metz. Hij deed de abdijen, die afhingen van het bisdom en die in verval waren, terug heropleven. Hiervoor kreeg hij de bijnaam vader van de monniken. Adalbero liet de vervallen gebouwen herstellen en breidde de bezittingen van de abdijen verder uit. In 933 was hij de drijvende kracht achter de heropleving van de abdij van Gorze en in 944 zette hij zich in voor de heropleving van de abdij van Sint-Truiden die eveneens afhing van het bisdom Metz.

Lees: P.F.X. DE RAM, in BIONAT, 1, 1866, kol. 30-32; RECUEIL, p. 5-6; MONBEL, p. 29-30, KRONIEK, passim; CRYPTE, p. 45 en 47.

lees ook op

lees ook opGa hier verder.. 

Onderschrift bij deze foto